;

Simrishamn mot nationell trend – bibliotekslånen ökar

Simrishamn mot nationell trend – bibliotekslånen ökar
De senaste åren har den nationella trenden i Sverige varit att bibliotekslånen minskar. Simrishamns kommun går mot trenden – lånen har nämligen ökat med sex procent 2019 jämfört med föregående år.

Simrishamnsborna lånade sammanlagt 115 632 medier från biblioteket 2019. En ökning med över 6 000 lån jämfört med året före. Lejonparten av lånen gjorde man på huvudbiblioteket inne i Simrishamn, 98 029 stycken, men förklaringen till ökningen ligger utanför centralorten:

– Biblioteksbussen rullade hela förra året, till skillnad från 2018 då den togs i bruk först i början av sommaren det året, berättar Kristin Rosenberg, bibliotekschef i Simrishamns kommun.

2019 lånade man i snitt 1 248 medier i månaden i byarna, en ökning med 16 procent från 2018.

Behov av bibliotekstjänster i byarna
Ser man till hur många besökare som i snitt besökte biblioteksbussen per månad, har en ökning på 13 procent skett: från 423 besök i månaden 2018 till 487 stycken 2019.

– Det är vi glada för, att det inte bara var nyhetens behag som lockade folk till bussen när den var ny, utan att det tvärtom är fler och fler som upptäcker och får användning av bibliotekets tjänster ute i byarna, anser Kate Visonj, bibliotekarie som arbetar med biblioteksbussen.

Lugnare miljö på huvudbiblioteket
På biblioteket i Simrishamn har besökssiffrorna sjunkit något, från 132 000 besökare 2018 till drygt 127 000 besökare förra året. Men minskningen beror inte på färre aktiva besökare, tvärtom menar Kristin Rosenberg:
– 2018 hade vi en situation i biblioteket med väldigt många ungdomar som rörde sig fram och tillbaka mellan foajén och biblioteket. Bénka-dí, fritidsgården i Valfisken, öppnade en timme senare och många ungdomar fick ett glapp mellan det att skolan slutade och fritidsgården öppnade. De hamnade då på biblioteket, men rörde sig lite rastlöst fram och tillbaka, vilket genererade många besök i statistiken 2018. Med de nya, uppstramade trivselreglerna och medarbetarnas arbete med att få ungdomarna att efterleva dem, samt Bénka-dís mer generösa öppettider, har springet fram och tillbaka minskat, menar hon.

Siffrorna för 2019 är alltså mer representativa vad det gäller att räkna de som kommer till biblioteket och tar del av dess utbud och tjänster.

– Faktum är att antalet aktiva låntagare, de som använder sitt bibliotekskort minst en gång per år, har ökat med en procent bland vuxna och fem procent bland barn, konstaterar Kristin Rosenberg.

Något som också bör tas med i beräkningen, är att biblioteket höll stängt en hel vecka i september för montering av ny belysning, vilket kan förklara ett tapp på runt 2 000 besök, viket var snittet föregående år.

Kvinnor mer aktiva än män
Fördelningen mellan män och kvinnor som besöker biblioteket är ganska jämn: 53 procent är kvinnor och 47 procent män. Men – det är kvinnorna som står för merparten av lånen. Mer än dubbelt så många kvinnor, 2 683 stycken, är aktiva låntagare i jämförelse med män där siffran är 1 278.

Lån av vuxenmedia ökade med 20 procent jämfört med föregående år, från 60 652 lån 2018, till 75 942 lån 2019.

Fler barnböcker lånas ut
Även barnmedier lånades ut i högre utsträckning 2019. Barn, föräldrar och förskolor lånade totalt 39 122 medier 2019, en ökning med 18 procent från 2018. Speciellt förskolorna har ökat sina lån, något nya arbetssätt på biblioteket förklarar:

– Vårt arbete med att bjuda in förskolorna till sagostunder och andra aktiviteter har gett resultat. Även biblioteksbussens besök på förskolorna ligger bakom den stora ökningen, 23 procent, av utlån till förskolor, förklarar Kristin Rosenberg.

Fler utnyttjar det obemannade biblioteket
Ökar gör även nyttjandet av tjänsten Meröppet, vilken gör att man får tillträde till biblioteket före och efter dess ordinarie öppettider. Simrishamnsborna gjorde 5 868 sådana besök under 2019, tusentalet fler besök än 2018. Mest populärt var det att besöka det obemannade biblioteket under helgen. Män är flitigare besökare än kvinnor under Meröppet, framför allt på kvällar under den mörkare delen av året.

Fler fjärrlån
Ungefär 18 böcker i veckan levereras till Simrishamns bibliotek, främst från olika högskolor och universitet runt om i hela Sverige. Det är en ökning med tio procent från föregående år av de så kallade fjärrlånen. Ökat har även lånen till personer med läsnedsättning gjort, där är ökningen tio procent.

Populäraste böckerna
Så vad var det simrishamnsborna lånade mest förra året? Vad gäller vuxen skönlitteratur så var den mest utlånade boken Bränn alla mina brev av Alex Schulman. Bland fackböckerna ligger körkortsboken på arabiska i topp. Bland de skönlitterära barnböckerna är Gunilla Bergströms Skratta lagom! sa pappa Åberg mest utlånad och på facksidan var det Minecraft – guidebok till kreativt byggande som lockade till flest lån.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close