Ny park i Simrishamn – ett andra steg mot att skapa ett allaktivitetsstråk

Till vänster samhällsbyggnadsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson (C) och till höger landskapsarkitekten som är projketansvarig, Anna Bartels.

Idag togs det första spadtaget på Bergstrands väg i Simrishamn. Ett första spadtag för ett andra allaktivitetsområde och det finns planer på att bygga fler. Det som kommer att byggas vid Bergstrands väg i Simrishamn är en park. Aktiviteterna som kan utföras i den nya parken kommer att vara många. Grönska av olika slag kommer också att planteras i området, både för att skapa skönhet och lä. Parken planeras att vara klar till våren 2020.

Den nya parken som kommer att byggas är ett andra led i arbetet med att göra ett allaktivitetsstråk i Simrishamn:

– Vi skapar något som vi kallar för ”allaktivitetsstråk”, ett stråk med områden som erbjuder olika aktiviteter, säger Anna Bartels, projektansvarig på Simrishamns kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. Anläggandet av Jonebergsparken var den första etappen och Bergstrands väg är nu den andra. Vår förhoppning är att kunna fortsätta att utveckla nya områden med nya typer av aktiviteter som är till för alla och som är gratis.

Parken kommer att dekoreras med belysning och bestå av parkourbana, boulebana, grillplats, nya sittplatser, planteringar, träd och en spontanidrottsplats.

Bidrag från Boverket

För att finansiera anläggandet av ett nytt område där simrishamnsbor och även andra kommuninvånare kan tillbringa fina dagar i en naturnära miljö, så gjordes en ansökan till Boverket.

– Vi sökte bidrag hos Boverket för att kunna bygga parken vid Bergstrands väg och det landade i att vi fick bidraget, berättar Anna Bartels.

Finansieringen av projektet möjliggjordes därmed och planeringen för att verkställa projektet tog fart.

Ett socialt hållbarhetsperspektiv

Visionen kring att skapa ett stråk med aktiviteter som är gratis för alla att ta del av, är en anpassning till FN:s hållbarhetsprogram. Det fokuserar bland annat på social hållbarhet och i arbetet kring skapandet av en den nya parken är socioekonomisk hållbarhet ett tydligt mål:

– Som kommun vill vi bidra till att skapa aktivitetsområden som alla kan del av oavsett socioekonomisk status, poängterar Anna Bartels.

Carl-Göran Svensson (C) som är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden lyfter också sociala värden. Han menar att det kan vara positivt för gemenskapen mellan de boende i området:

– Tanken är att skapa en miljö som inbjuder till samvaro och möjlighet till aktiviteter för alla åldrar. I en miljö som välkomnar alla kan samspelet och gemenskapen mellan de boende växa.

Bergstrands väg där den nya parken kommer att byggas.

I utkanten av Simrishamn

Projektansvariga Anna Bartels belyser anledningen till valet av plats för det nya allaktivitetsområdet:
– Kommunens intention är att skapa naturliga mötesplatser och aktivitetsområden även i de yttre delarna av Simrishamn, därför föll valet denna gång på Bergstrands väg.

Om du vill se hur parken kommer att se ut när den är klar, se karta här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close