Simrishamnsförslaget lanseras 4 maj

Ett enkelt och tillgängligt sätt att lämna bra, genomtänkta förslag till kommunens förtroendevalda ersätter medborgarförslagen i vår kommun.

”Har du ett bra förslag till politiken?” Under den parollen lanserar vi möjligheten att lämna e-förslag, döpt till ”Simrishamnsförslaget”, med start måndagen den 4 maj.

– Jag ser verkligen fram emot införandet av e-förslag, säger Jeanette Ovesson (M), kommunstyrelsens ordförande. Kommunens utveckling blir ju bättre om vi gör den tillsammans och jag hoppas att det ska locka till stort engagemang hos allmänheten.

Öppet för alla

Man lämnar sitt förslaget här på hemsidan. Där finns det sedan tillgängligt för andra att rösta på under 60 dagar. Om 75 personer ”gillar” förslaget, går det vidare till politisk behandling av den nämnd som står närmast frågan.

En enkel inloggning krävs första gången, samma inlogg gäller sedan vare sig man vill lämna förslag eller ”gilla” någon annans kloka förslag.

Simrishamnsförslaget är öppet för alla som vill ge bra förslag till Simrishamns politiker:

– En kommun med så många deltidsboende och så fantastiskt många besökare som vår, är det vettigt att ge fler än våra kloka medborgare möjlighet att komma med goda idéer, säger Jeanette Ovesson.

Enkelt, med omsorg

Det är enkelt att lämna förslag – men att ta fram ett bra förslag till politiken kräver eftertanke och omsorg:

– Om man får önska vill man ju som förtroendevald ha kloka, genomtänkta förslag som vi kan genomföra för kommunens bästa, säger Jeanette Ovesson.

Man kan också få hjälp, vilket är viktigt, så att alla kan lämna förslag som önskar göra det:

– Den som inte känner sig så digital kan få hjälp, antingen av Kontakt Simrishamn, på vårt bibliotek på Valfisken eller i biblioteksbussen.

Skåneförst

Simrishamnsförslaget ersätter de tidigare medborgarförslagen, vilka vår kommun var först med i Skåne. Den nya, digitala lösningen, e-förslag, är igång i ett fyrtiotal svenska kommuner sedan tidigare.

En massa fakta om Simrishamnsförslaget:

 

Vad är Simrishamnsförslaget?

Simrishamnsförslaget är en idé eller ett förslag från allmänheten till kommunens politiker. Förslaget läggs ut på kommunens hemsida där andra kan stödja förslaget genom att rösta på det. Det gör man genom att ”gilla” genom det i sociala medier vedertagna ”tummen upp”.

Syfte

Simrishamnsförslaget är en metod att öka medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i kommunen. Förslagen ger också de förtroendevalda ökad kunskap om och förståelse för vad som engagerar allmänheten.

Vem får lämna förslag?

Alla som är intresserade av Simrishamns kommuns utveckling får lämna förslag, såväl medborgare i Simrishamns kommun som andra. Det finns ingen åldersbegränsning, vilket innebär att barn och ungdomar också kan lämna och rösta på förslag. Det enda som krävs är att man loggar in via ett konto där man är registrerad med namn och kontaktuppgifter.

Vem får inte lämna förslag?

Juridiska personer – företag, ideella organisa-tioner och föreningar – kan inte lämna förslag.

Kriterier för Simrishamnsförslaget

  • Förslag ska ligga inom områden som kommunen ansvarar för.
  • Förslag kan inte lämnas i frågor som kan härledas till enskilda personer eller rör myndighetsutövning mot enskild.
  • Ett förslag får bara innehålla ett förslag per inlämnat förslag.
  • Förslag som strider mot gällande lagstiftning, är diskriminerande eller på annat sätt olämpligt kommer inte att publiceras.
  • Förslag som är identiskt eller snarlikt ett Simrishamnsförslag som varit uppe för politiskt beslut under den senaste tolv månaders perioden avvisas och förslagsställaren informeras.
  • Förslag som är att anse som synpunkter eller felanmälan avvisas och lämnas över till Kontakt Simrishamn för vidare hantering. Självklart informeras förslagsställaren.
  • Förslag som handlar om en intern verksamhetsfråga i kommunen eller förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare publiceras inte.
  • Förslag får inte innebära marknadsföring av en vara, tjänst eller kommersiell verksamhet.

Digitalt

Simrishamnsförslag lämnas in digitalt. För den som inte har tillgång till digitala verktyg finns det möjlighet att vända sig till Kontakt Simrishamn, biblioteket eller biblioteksbussen för att få hjälp att lägga ett Simrishamnsförslag.

Publicering

Innan förslagen publiceras på hemsidan kommer de att granskas av en moderator. Godkända förslag publiceras och aktuell förslagsställare samt berörd nämnd informeras.

Rösta på ett Simrishamnsförslag

När förslaget är publicerat ligger det aktivt för röstning i 60 dagar. Det krävs en inloggning via ett konto där man är registrerad med namn och kontaktuppgifter för att rösta på ett förslag. För den som inte har tillgång till digitala verktyg finns möjlighet att vända sig till Kontakt Simrishamn även för att få hjälp att rösta på ett Simrishamnsförslag. Om minst 75 personer röstar på ett förslag under den aktiva perioden på 60 dagar, tas ärendet upp i enlighet med nedanstående.

Simrishamnsförslag som uppnått röstmålet

Om ett förslag fått 75 eller fler röster när förslaget blir inaktivt (när 60 dagar passerat), kommer det att skickas vidare för handläggning till berörd nämnd.

Återkoppling

Återkoppling sker till förslagsställaren efter de 60 dagarna om hur förslaget vidare hanteras. Om förslaget går vidare till annan nämnd, övertas ansvaret för den fortsatta återkopplingen av denna nämnd. Förslaget ska vara beslutat inom sex månader från publiceringsdagen.

Kommunfullmäktige

De Simrishamnsförslag som varit föremål för politiskt ställningstagande går som meddelande till kommunfullmäktige. Två gånger per år, i februari och september, redovisas alla Simrishamnsförslag till kommunfullmäktige.

Medborgarförslag

Simrishamnsförslaget ersätter möjligheten att lämna medborgarförslag. Medborgarförslag inlämnade före 4 maj behandlas likt tidigare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close