För tredje året i rad: Simrishamns medarbetare har lägst sjukfrånvaro

När nu statistiken för 2019 publiceras är sjukfrånvaron i Simrishamns kommun för tredje året i rad lägst i svenska kommuner och regioner.

SKR, Sveriges kommuner och regioner presenterade under tisdagen den årliga sammanställningen som visar sjukfrånvaron i kommuner och regioner. Den bygger på den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och regionernas årsredovisningar.

För Simrishamns kommuns del är det glädjande läsning: för tredje året i rad är man den arbetsgivare bland kommunerna i landet med lägst sjukfrånvaro hos sina medarbetare, 4,2 %.

– Återigen visar det sig att långsiktighet, individuella mål och gemensamt engagemang skapar en hälsofrämjande arbetsmiljö, säger Helena Strandberg, HR-chef på Simrishamns kommun.

Det är ett medvetet, flerårigt arbete för att minska sjukfrånvaron alltså fortsätter ge resultat:

– Jag är själv en förespråkare för långsiktighet och att inte göra tvära kast i strategier och metoder, säger Helena Strandberg. Men som tidigare år påminner jag om att vi inte har någon ”dunderhonung” som ligger bakom våra siffror.

– Att öka frisknärvaron är ingen ”quick fix”, det är alltså långsiktigt och konsekvent arbete som ligger bakom de låga siffrorna. Hälsa, välmående, krav och förväntningar måste gå hand i hand. Att göra vardagen bättre för kommuninnevånarna och arbetsmiljön än mer attraktiv för våra medarbetare är mål vi ständigt strävar mot, berättar Helena Strandberg.

Ett hållbart arbetsliv

HR-arbetet har under året präglats av ett övergripande mål: att arbeta tillsammans för att Simrishamns kommun ska bli Skånes mest rekommenderade offentliga arbetsgivare. Det hållbara arbetslivet är centralt för Simrishamns kommun, att det finns en helhetssyn på medarbetarnas liv och leverne, liksom ett väl utvecklat stöd för chefer. Helena Strandberg igen:

– Min gissning är också att kulturen spelar in. Vi har oerhört lojala medarbetare som ställer upp i vått och torrt.

Flexibilitet och kompetens

Kommundirektör Diana Olsson är självklart nöjd med att sjuktalen i kommunens verksamheter är låga:

– Låg sjukfrånvaro är ett långsiktigt arbete, som man behöver arbeta med hela tiden. Vi fortsätter vårt arbete med attraktiv arbetsplats, flexibilitet och arbetsmiljöarbete i våra verksamheter, där vill vi att alla medarbetare ska känna delaktighet och engagemang. Vi ska också rekrytera, utveckla och behålla kompetens.

Fakta

SKR, Sveriges kommuner och regioner sammanställer varje år statistik inom HR-området. Sammanställningen av sjuktalen bygger på den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och landstingens årsredovisningar. Frånvarotiden på grund av sjukdom var 2019 4,2 % (2018: 4,1; 2017: 4,0 %) och räknas fram genom total sjukfrånvarotid genom sammanlagd ordinarie arbetstid).

Läs mer här:

https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/sjukfranvaronfortsatterminskaikommunerochregioner.32206.html