Information om coronaviruset

(Uppdaterad 200326: tips till dig som är 70+, tänk över om resan verkligen är nödvändig)

Här hittar du en del information om coronaviruset. Här finns även länkar till Vårdguiden 1177 och till Folkhälsomyndighetens webbplats där du kan hitta mer information. Här finns information om hur du kan skydda dig själv och andra från smittspridning.

Här publiceras också fortlöpande information om eventuella begränsningar i vår kommuns verksamhet.


Tänk över om resan verkligen är nödvändig

Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningen av coronaviruset i Sverige. Därför behöver alla också fundera över om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga. Den som är sjuk ska förstås inte resa alls.

Sedan en tid finns tydliga tecken på att coronaviruset sprids i samhället, speciellt i storstadsregionerna. Inför ledigheter och inte minst under påsken är det därför viktigt att fundera på om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga. Det gäller resor exempelvis till fjällen, storstäderna men också till sydöstra Skåne.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att man ska tänka igenom om resan där många människor träffas på samma plats är nödvändig att genomföra. Ytterligare ett mycket viktigt skäl är att sjukvårdsresurserna ofta är begränsade på många populära semesterorter.

– Vi har alla ett stort egenansvar att inte smitta andra eller riskera vår egen hälsa. Jag utgår att man stannar hemma om man är krasslig. Därför hoppas jag att alla, inte bara de som tillhör riskgrupperna, tar ansvar och funderar ett extra varv om en resa är nödvändig. Man ska inte lämna storstaden för att fly till landsorten, säger Thomas Andersson, säkerhetschef i Simrishamns, Sjöbo kommun och Ystads kommuner.


Skydda dig och andra från smittspridning

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Det är viktigt att tänka på att äldre personer och personer med hjärt- och kärlsjukdomar visat sig vara särskilt sårbara vid en smittspridning. Därför är det viktigt att du tänker efter före innan du företar dig saker i vardagen för att varken själv bli smittad eller smitta andra.

Du kan söka information på webbplatsen www.1177.se för råd vid andra sjukdomar och besvär som är vanliga, som influensa, feber, förkylning eller hosta.

Att tvätta händerna grundligt och ha en god handhygien är ett enkelt och viktigt sätt att begränsa smittspridningen. Se Vårdguiden 1177:s film om hur du tvättar händerna och läs om andra tips, hur du får barn att tvätta händerna och om du behöver använda handsprit.

Tvätta händerna med tvål och vatten – ofta!
Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, cirka 30 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.

Behöver jag använda handsprit? Nej.
Nej, du behöver inte använda handsprit. Tvätta istället alltid händerna med tvål och vatten. Se Vårdguiden 1177:s film om hur du tvättar händerna och läs om andra tips, bland annat om hur du får barn att tvätta händerna.


När behöver du kontakta vården?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Om behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har coronaviruset. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du blir plötsligt mycket sämre.
  • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning. Ring alltid först.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.


När du har allmänna frågor – ring 113 13

Om du har allmänna frågor om viruset kan du istället ringa det nationella informationsnumret 113 13, så kan fler som misstänker att de är smittade lättare nå fram på telefonnumret 1177.

Har du frågor om coronaviruset kan du även gå till Folkhälsomyndighetens webbplats där det bland annat finns vanliga frågor och svar. Samma frågor och svar finns även på engelska.

Krisinformation.se är också en bra webbplats där svenska myndigheters aktuella krisinformation samlas.

Bedragare utnyttjar situationen för att lura äldre

Polisen har en bra information om hur man kan skydda sig mot bedragare.


Information om coronaviruset på olika språk/Information in English and other languages

På webbplatsen Krisinformation.se finns en sammanställning av information om coronaviruset på ett antal olika språk. The website Krisinformation.se contains a compilation of information about the corona virus/covid-19 in a number of different languages.

Webbplatsen innehåller information om hur du skyddar dig själv och andra från smitta via  länkar till en rad myndigheters webbsidor, t ex Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, regeringen och Konsumentverket.

The website contains information on how to protect yourself and others from infection through links to a number of government websites, such as the Swedish Public Health Agency, the Social Insurance Agency, the Government, and the Swedish Consumer Agency.

Här är länken till webbplatsen.

Here is the web link to the site. 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages

Även Folkhälsomyndigheten har information på andra språk, t.ex. engelska.

The Public Health Agency of Sweden’s information in English.

The Public Health Agency of Sweden’s website.


Information som är viktig för dig som företagare att känna till

Kommunen har tagit beslut under onsdagen:

  • att verka för möjligheten att korta ner kommunens betalningstider till lokala leverantörer. Om leverantören önskar kan betalningstiden kortas ner till mindre än 30 dagar.
  • att verkar för att lokala företag som begär anstånd för att klara likviditeten ska ges anstånd med betalning av fakturor. Om kunden begär anstånd kan 90 dagars förfallotid godkännas, utan räntor eller extra avgifter.
  • att kommunen arbetar aktivt för att förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden utom i akuta eller särskilt allvarliga ärenden.
  • att kommunens verksamheter skjuter på tillsynsbesök som inte är akuta eller av särskilt allvarlig karaktär.
  • att alla beslut gäller till och med den 31 maj.

På måndag 30 mars är det kommunstyrelse och kommunfullmäktige, då föreslås att man beslutar att uteservering och torgplats är avgiftsfri 1 april–30 juni i år (tillstånd krävs).

Ystad-Österlenregionen ändrar sina fakturarutiner

För att stödja näringslivet har miljöförbundet tagit beslut att ge förlängd betalningstid på den årliga tillsynsavgiften. Ansök om förlängd betalningstid till förbundets ekonomiavdelning: towe.nilsson@ystad.se. Uppge namn, organisationsnummer och fakturanummer.

Nyhet! Företagarlinjen för företagare som behöver stöd!

Ring Nyföretagarcentrums företagarlinje! Om du är företagare och behöver någon att prata med. Måndag–fredag kl. 15-17 kan du prata med Nyföretagarcentrum Sydöstra Skånes rådgivare om allt som rör din verksamhet. Rådgivning är kostnadsfri och vänder sig till alla företagare, oavsett bolagsform eller företagsstorlek. Du kan också boka in ett längre telefonmöte.

Prata med:

  • Lotte Kolare, verksamhetsledare för Nyföretagarcentrum Sydöstra Skåne och egenföretagare sedan 2008: 070-618 09 68
  • Stefan Litzberg, rådgivare och egenföretagare: 076-882 65 05

På verksamt.se finns en samlad aktuell information till företag från Sveriges myndigheter.

Här hittar du förslag till och stöd till företag som regeringen och Riksbanken infört inom flera olika områden

För dig som är arbetsgivare och har anställda finns viktig information från Arbetsmiljöverket.

Här finns t.ex. information om hur du ska skydda dina anställda och vilka regler som finns för detta.


Råd till dig som är 70 år och äldre eller riskerar allvarlig luftvägsinfektion

Till dig som är 70 år eller äldre rekommenderas att du begränsar dina nära kontakter med andra människor. Du som tillhör en grupp med risk för allvarliga luftvägsinfektioner bör också begränsa dina nära kontakter med andra.

Det innebär bland annat att du så långt som möjligt ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Be om hjälp för exempelvis inköp av mat och andra ärenden som kan innebära nära kontakt med andra människor.

Du som tillhör en riskgrupp för allvarlig sjukdom på grund av luftvägsinfektioner kan också behöva begränsa sina nära kontakter precis som de äldre. Om du tillhör denna grupp bör du rådgöra med din läkare om vad du ska göra för att minska riskerna för allvarlig coronasmitta.

Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, till exempel högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom eller diabetes är också överrepresenterade bland de svåra coronasmittade fallen. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en särskild sida med information till äldre och personer som riskerar allvarlig sjukdom på grund av luftvägsinfektion. Här finns också ytterligare en sida som innehåller information till riskgrupperna.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-riskgrupper/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-riskgrupper/?exp=69262#_69262

Här hittar du som är 70+ tips på aktiviteter och annat

Vi har gjort en sida med tips för dig som är 70+ och håller dig hemma.


Inskränkningar i den kommunala verksamheten

Vi följer kontinuerligt vägledande myndigheters rekommendationer. I synnerhet tar vi del av den information som Folkhälsomyndigheten lämnar ut. Här berättar vi om de begränsningar som är aktuella i vår verksamhet.

Österlengymnasiet, Nova academy och den kommunala vuxenutbildningen övergick till distansundervisning 18 mars

På begäran av Folkhälsomyndigheten rekommenderade Sveriges regering under tisdagen att landets gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet så snart som möjligt övergår till distansundervisning för att minska smittspridningen.

Från och med 18 mars övergick våra gymnasieskolor och komvux till distansundervisning och lokalerna är stängda för våra elever.

Besöksförbud på kommunens samtliga boenden

Från och med den 16 mars kl. 15 gäller besöksförbud på samtliga äldreboenden och gruppboenden/LSS-boenden i Simrishamns kommun.

Undantag görs för sjukvårdspersonal, ambulanspersonal samt anhöriga till patienter som vårdas i livets slutskede. Besöket sker i så fall i den boendes egen lägenhet och inte i de gemensamma lokalerna.

Besökare ska ringa på för att bli insläppta av personalen.

Alla dagcentraler/dagverksamhet stängda från måndag 23 mars

Dagcentral/dagverksamhet i Gärsnäs och på Tulpanen i Hammenhög stänger helt från och med måndag 23 mars (Skönadal i Simrishamn håller stängt sedan tidigare). Detta gäller även den lagstadgade dagverksamheten för demenssjuka. Det stöd som i dag sker i grupp för anhöriga till personer med demens kommer att ersättas av individuellt stöd.

Två dagliga verksamheter håller stängt för besökare/gäster

De dagliga verksamheterna Kullagret och Café Stinsen håller stängt för externa besökare/gäster.

Hjälpmedelsförrådet

Hjälpmedelsförrådet är obemannat, men du kan återlämna hjälpmedel ändå.

Våra skolor

Just nu finns ingen rekommendation att stänga förskolor och grundskolor. Därför håller vi dessa fortsatt öppna.

Samtliga barn, elever och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, symtom, uppmanas att inte komma till förskola eller skola.

I de fall barn och ungdomar ändå kommer till förskola/grundskola med symtom på luftvägsinfektion, kommer våra medarbetare att kontakta vårdnadshavare för att hämtas. Äldre barn som tar sig till och från skolan själv skickas hem.

Biblioteket

Biblioteksbussen ställer tillfälligt in sina turer till förskolorna och de särskilda boendena på grund av minskad personalstyrka/sjukdom.

Här finns information om lånetider, turlista för bussen, öppettider på biblioteket med mera:

Information om inskränkningar/förändringar i bibliotekets och biblioteksbussens verksamhet återfinns på den här länken.

Inställda, publika arrangemang

Inställda, publika arrangemang som Simrishamns kommun står som arrangör för informeras om här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close