Viktig information till dig som krögare

Viktig information till dig som krögare

På grund av Corona-pandemin befinner ni er i ett ansträngt, snudd på overkligt, läge. För att underlätta för er i denna svåra situation, arbetar vi med att ta fram de bästa tänkbara lösningarna. Som ett led i detta har kommunen bland annat beslutat att uteserveringar och torghandel är avgiftsfria under perioden 1 april–30 juni i år.

På grund av de restriktioner som finns om färre gäster inomhus vill vi tillmötesgå era behov av större plats utomhus redan nu. Igår, måndag den 6 april, togs ett beslut att göra Storgatan i Simrishamn till gångfartsområde för perioden 7 april-31 maj.

Beroende på hur situationen sedan ser ut inför sommaren får vi tillsammans fortsätta diskussionerna med er krögare, köpmän och polisen, för att kunna fatta bra och väl underbyggda beslut, om gågata alternativt fortsatt gångfartsområde, under resten av sommaren.

OBS! Tillstånd för uteservering måste sökas som vanligt, enklast via e-tjänsten på polisens hemsida;

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/uteservering-e-tjanst/

Polisen har inrättat en nationell sektion för tillståndshantering, för att förenkla och påskynda processen.

Du som redan har ett tillstånd:

Har du redan ett godkänt tillstånd som gäller uteservering från 1/5 (eller annan tidpunkt), skickar du endast in en ändring av datumen från 1/5 till 7/4 i ert befintliga tillstånd till polisens tillståndsenhet, du kan maila på tillstand.skane@polisen.se. Hänvisa till ditt diarienummer och lägg till följande rad; ”Simrishamns kommun har enligt beslut 2020-04-06 gett tillstånd till att uteserveringar får börja byggas redan från och med 2020-04-07, efter godkänd ansökan hos polisen.” – så löser polisen det genom att ändra ditt befintliga tillstånd, snabbt och smidigt.

Du som ännu ej sökt tillstånd:

Maila in din tillståndsansökan till tillstand.skane@polisen.se och begär datum från och med idag. Kommunen kommer att prioritera remissen från polisen när det gäller er ansökan.

Vi vill också tipsa er om att regelbundet titta på kommunens hemsida för senaste uppdateringarna – här hittar du en sammanställning om hjälp och tips, samt nya riktlinjer. Här finns också de tillfälliga förändringar kommunen redan har genomfört.
https://www.simrishamn.se/naringsliv-och-arbete/naringslivsfrukostar

Vi hoppas med detta förbättra förutsättningarna för er att kunna ta emot fler gäster.

Vi finns här för er och ni är välkomna att höra av er om ni har några frågor.

Linda Larsson
Tf. gata/park-chef
linda.a.larsson@simrishamn.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close