En ny park står klar i Simrishamn

Ett sista spadtag togs vid Bergstrands väg i Simrishamn och slutbesiktning ägde rum. En andra park står nu klar att använda för både invånare och besökare i kommunen. Ett steg till är avslutat i processen mot att skapa ett allaktivitetsstråk i Simrishamn.

Det som har byggts vid Bergstrands väg i Simrishamn är en allaktivitetspark. Aktiviteterna som kan utföras här är många. Grönska av olika slag har planterats i området, både för att skapa skönhet och lä. Den nya parken är ett andra led i förverkligandet av att skapa ett allaktivitetsstråk i Simrishamn:

-Vi skapar något som vi kallar för ”allaktivitetsstråk”, ett stråk med områden som erbjuder olika aktiviteter som är gratis att ta del av, förklarar Anna Bartels, projektansvarig på Simrishamns kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.

Det nya området har dekorerats med belysning och där finns en parkourbana, boulebana, grillplats, nya sittplatser, planteringar, träd och en spontanidrottsplats. Parken genomgick en slutbesiktning torsdagen den 23 april och processen verkar ha löpt på som planerat:

-Allt har gått enligt planerna, berättar Anna Bartels.

Över generationsgränser

Pia Petersson som är parkingenjör på samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn har också varit projektansvarig. Hon menar att den här typen av park erbjuder en mötesplats för personer i olika åldrar:

-Den här platsen ser jag som en yta för generationsöverskridande aktiviteter, en plats där både gamla och unga kan vistas samtidigt.

Vid såväl det första som det sista spadtaget på Bergstrands väg var samhällsbyggnadsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson (C) på plats. Han har en förhoppning om att parken skakunna främja gemenskapen mellan olika generationer:

-Tanken har varit att skapa en miljö som inbjuder till samvaro och möjlighet till aktiviteter för alla åldrar. I en miljö som välkomnar alla kan samspelet och gemenskapen mellan de boende i området växa.

Ett socialt hållbarhetsperspektiv

I visionen kring att skapa ett stråk som är gratis för alla att ta del av, kan en anpassning efter de nya målen i FN:s hållbarhetsprogram urskiljas. Det fokuserar bland annat på social hållbarhet och i arbetet med att skapa ett tillgängligt allaktivitetstråk är socioekonomisk hållbarhet ett genomgående koncept:
-Som kommun vill vi bidra till att skapa aktivitetsområden som alla kan del av oavsett socioekonomisk status, poängterar Anna Bartels.