Inventering av kulturmiljöer i Simrishamns kommun

En vilja att främja nybygge och samtidigt värna om den kulturmiljö som redan finns, det är bakgrunden till den inventering av kulturmiljöer som pågår just nu. Den förra inventeringen av detta slag genomfördes förra året och nu fortsätter den i en andra tappning. Denna omgång är det 18 nya byar och Simrishamns stad som omfattas.

Det stora arbetet med att ta fram ett arkitektur- och kulturmiljöprogram för Simrishamns kommun innefattar många viktiga delar. En av dem är inventeringen av kulturmiljöer. Förra året pågick den under sensommaren och avslutades en bit in på hösten. Den 29 april i år påbörjades arbetet med inventeringen igen. Förutom Simrishamns stad omfattas denna gång följande byar: Bolshög, Gislövshammar, Glimminge by, Grevlunda, Gröstorp, Hannas, Järrestad, Komstad, Sandby, Simris, Stiby, Svinaberga, Vallby/Salarp, Viarp, Vitaby, Ö Herrestad, Ö Hoby, Ö Nöbbelöv och Örnahusen.

Inventeringens resultat kommer att användas som underlag i det fortsatta arbetet med arkitektur- och kulturmiljöprogrammet. Programmet är ett tillägg till översiktsplanen och ska tydliggöra kommunens inriktning i arkitektur- och gestaltningsfrågor. Det ska beskriva Simrishamns unika karaktärer och värden avseende bebyggelse, kulturmiljöer, områden och landskap. Samtidigt ska detta program också vägleda kommunen mot en mer hållbar framtid vad gäller kulturmiljö och bebyggelse.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson (C) skulle önska att det arbete som nu pågår i längden kan bidra till att fler upptäcker möjligheterna att bygga ute i byarna:
– Det är viktigt att ta vara på vår kulturmiljö men jag skulle också önska att folk upptäcker möjligheterna att bygga i alla våra olika byar, vi välkomnar alla, unga som gamla.

Ina Jacobsen som är planarkitekt arbetar med projektet på samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn. Hon är hitintills mycket nöjd med responsen från medborgarna runt om i kommunen:
– Det har varit ett väldigt positivt bemötande. Precis som förra gången är det nu många som kommer fram och ställer frågor. Många är nyfikna på vad det är som pågår och blir positivt inställda när de får veta mer om projektet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close