Stängt för obehörig motortrafik till Ravlunda skjutfält

En kartbild på området vid Ravlunda skjutfält där kommunen planerar att bygga fler parkeringsplatser. Områdena där det redan finns parkeringsplatser är utmarkerade precis som det området där man planerar att bygga ut parkeringen. Det området är markerat i blått. För att värna miljö, friluftsliv och minska risken för gräsbränder har Fortifikationsverket valt att stänga för obehörig trafik till Ravlunda skjutfält.

Då platsen tidigare använts som parkeringsplats ser Simrishamns kommun att det finns behov av att utöka parkeringsmöjligheterna i närheten av skjutfältet.

I samarbete med Fortifikationsverket så arbetar kommunen därför för att ta fram en lösning. I nuläget planeras utbyggnad av den parkering som redan finns. Området där man planerar att bygga ut parkeringen är markerat i blått på kartbilden.

För mer information om beslutet att stänga för obehörig trafik till Ravlunda skjutfält hänvisar vi till Fortifikationsverket. Klicka här för att komma till deras hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close