Information om coronaviruset

Uppdaterad 2020-05-18: skolavslutning och student

Här hittar du en del information om coronaviruset. Här finns även länkar till Vårdguiden 1177 och till Folkhälsomyndighetens webbplats där du kan hitta mer information. Här finns information om hur du kan skydda dig själv och andra från smittspridning.

Här publiceras också fortlöpande information om eventuella begränsningar i vår kommuns verksamhet (längst ner på sidan).

Nu är det klart hur skolavslutning och studenten fredagen den 12 juni blir i vår kommun.

Grundskola, inklusive grundsärskola, från förskoleklass till årskurs 8

Simrislundsskolan, Fredsdalsskolan, Borrby skola, Gärsnäs skola, Sankt Olofs skola, Piratenskolan, särskolan samt Korsavadsskolan årskurs 7-8

På våra grundskolor firar vi i år skolavslutning bara för våra elever. Skolskjutsar avgår i anslutning till skoldagens slut. Varje skola informerar om sina respektive festligheter via Unikum.

Grundskola årskurs 9

Korsavadsskolan

Eleverna i årskurs 9 kommer att avsluta sin skoldag med att vandra ut genom skoldörrarna mot de stora fotbollsplanerna i väster. Varje klass kommer att släppas ut i intervaller. Niorna får bjuda in två vårdnadshavare per elev som är välkomna att ta emot sina barn på anvisade platser.

Gymnasieskola, inklusive gymnasiesärskola, årskurs 1-2

Nova Academy, Österlengymnasiet och gymnasiesärskolan

Våra gymnasieelever i årskurs 1 och 2 firar sin skolavslutning digitalt via sin distansundervisning torsdagen den 11 juni. Eleverna på gymnasiesärskolan firar i skolan fredagen den 12 juni.

Student 2020

Nova Academy, Österlengymnasiet och gymnasiesärskolan

Nova Academys avgångselever firar studenten på hemlig plats där rekommendationer om social distansering efterföljs. Tillbaka på skolan kommer vårdnadshavare, anhöriga och vänner att digitalt kunna följa mösspåtagning och utspring.

Utspring sker från skolans olika byggnader vid samma klockslag, kl. 13.00. Naturvetenskapliga programmet springer ut från Marint centrum, samhällsprogrammen från Valfisken och estetiska programmet från Kulturskolan (Godsmagasinet). Två anhöriga per student är välkomna att ta emot sina studenter på anvisade platser. Ytterligare information kommer att delges vårdnadshavare i särskilt utskick från Nova Academy.

Österlengymnasiets och gymnasiesärskolans avgångselever firar sin student på Kronovalls slott.

Utspring sker från slottet ut i slottsparken klassvis, i intervaller, från kl. 12.00. Studenterna får bjuda in två vårdnadshavare per elev som välkomnas till anvisade platser i parken. Ytterligare information kommer att delges vårdnadshavare i särskilt utskick från Österlengymnasiet.

Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt upphävt bestämmelserna som möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande. Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna.

Vi hoppas det blir en fin dag trots läget och vi önskar våra elever en fin sommar och lycka till på gymnasiet, högskolan och i livet!


Så här skyddar vi dig som vårdas på boende eller i hemmet i Simrishamns kommun

Vårt mål är att skydda dig mot covid-19-smitta på bästa sätt. Vi följer därför Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien Skånes riktlinjer.

Detta gäller för dig utan smitta eller som inte har symtom på smitta. Personalen använder sig av riktlinjen basal vårdhygien, detta innebär:

 • Kortärmad arbetsklädsel
 • Uppsatt hår
 • Inga smycken
 • Ej lösnaglar och nagellack
 • Noggrann handhygien
 • Vid personnära arbetsmoment, som innebär risk för att arbetskläderna smutsas ned, ska kortärmat skyddsförkläde och handskar användas. 

Detta gäller för dig med misstänkt eller konstaterad smitta med covid-19:

 • Samma riktlinjer som ovan förutom att handskar och förkläde ALLTID används vid personnära arbete.
 • Munskydd används när det är mindre än två meters avstånd till dig som blir vårdad och risk för stänk finns.
 • Visir används när det finns risk för stänk, till exempel vid nysning och hosta.

För all personal gäller följande:

 • Personal med symtom på luftvägsinfektion ska i nuläget stanna hemma tills de har varit symtomfria i 48 timmar.
 • Personal som har varit i närheten av någon med covid-19 kan fortsätta arbeta, men ska vara uppmärksam på symtom.
 • Vid insjuknande på arbetsplatsen ska personen omedelbart avsluta arbetspasset och sedan stanna hemma till två dagars symtomfrihet.
 • Personal med konstaterad covid-19 ska stanna hemma från arbetet tills de tillfrisknat och därefter varit stabilt symtomfria under två dagar.

Städrutiner

På samtliga boenden har vi förstärkt städrutinerna, exempelvis så desinficeras de ytor, möbler och utrustning som många rör vid.

Frågor?

Om du har frågor eller synpunkter på ovanstående riktlinjer så vill vi att du kontaktar enhetschefen som ansvarar för just dig eller din anhörig. Du kan då ringa Kontakt Simrishamn som hjälper dig att hitta rätt, tlf. 0414–81 90 00.


Råd till dig som är 70 år och äldre eller riskerar allvarlig luftvägsinfektion

Till dig som är 70 år eller äldre rekommenderas att du begränsar dina nära kontakter med andra människor. Det innebär bland annat att du så långt som möjligt ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Be om hjälp för exempelvis inköp av mat och andra ärenden som kan innebära nära kontakt med andra människor.

Du som tillhör en riskgrupp för allvarlig sjukdom på grund av luftvägsinfektioner kan också behöva begränsa sina nära kontakter precis som de äldre. Om du tillhör denna grupp bör du rådgöra med din läkare om vad du ska göra för att minska riskerna för allvarlig coronasmitta.

Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, till exempel högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom eller diabetes är också överrepresenterade bland de svåra coronasmittade fallen. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en särskild sida med information till äldre och personer som riskerar allvarlig sjukdom på grund av luftvägsinfektion. Här finns också ytterligare en sida som innehåller information till riskgrupperna.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-riskgrupper/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-riskgrupper/?exp=69262#_69262

Här hittar du som är 70+ tips på aktiviteter och annat

Vi har gjort en sida med tips för dig som är 70+ och håller dig hemma.

Här får du också tips om företag som leverarar mat och middagar hem.

Bedragare utnyttjar situationen för att lura äldre

Polisen har en bra information om hur man kan skydda sig mot bedragare.


Tänk över om resan verkligen är nödvändig

Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningen av coronaviruset i Sverige. Därför behöver alla också fundera över om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga. Den som är sjuk ska förstås inte resa alls.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att man ska tänka igenom om resan där många människor träffas på samma plats är nödvändig att genomföra. Ytterligare ett mycket viktigt skäl är att sjukvårdsresurserna ofta är begränsade på många populära semesterorter.


Inskränkningar i den kommunala verksamheten

Vi följer kontinuerligt vägledande myndigheters rekommendationer. I synnerhet tar vi del av den information som Folkhälsomyndigheten lämnar ut. Här berättar vi om de begränsningar som är aktuella i vår verksamhet.

Besöksförbud på kommunens samtliga boenden

Vi har besöksförbud på samtliga äldreboenden och gruppboenden/LSS-boenden. Undantag görs för sjukvårdspersonal, ambulanspersonal samt anhöriga till patienter som vårdas i livets slutskede. Besöket sker i så fall i den boendes egen lägenhet och inte i de gemensamma lokalerna. Besökare ska ringa på för att bli insläppta av personalen.

Alla dagcentraler/dagverksamhet stängda

Dagcentral/dagverksamhet i Gärsnäs, på Tulpanen i Hammenhög och Skönadal i Simrishamn är stängda. Detta gäller även den lagstadgade dagverksamheten för demenssjuka. Det stöd som sker i grupp för anhöriga till personer med demens har ersatts av individuellt stöd.

Två dagliga verksamheter håller stängt för besökare/gäster

De dagliga verksamheterna Kullagret och Café Stinsen håller stängt för externa besökare/gäster.

Hjälpmedelsförrådet

Hjälpmedelsförrådet är obemannat, men du kan återlämna hjälpmedel ändå.

Biblioteket

Här finns information om lånetider, turlista för bussen, öppettider på biblioteket med mera:

Information om inskränkningar/förändringar i bibliotekets och biblioteksbussens verksamhet återfinns på den här länken.

Inställda, publika arrangemang som Simrishamns kommun står som arrangör för

 • Simrishamns bibliotek: Alla arrangemang inställda till och med 4 juni
 • Café Kagan: Kulturfikan är inställd tills vidare
 • Det traditionella nationaldagsfirandet i Simrishamn är inställt
 • Österlens museums båda arrangemang kulturarvsvandring i Ravlunda 6 juni och sommarsolståndet på Yxornas häll och Stenkilsristningen 20 juni är inställda.

Information som är viktig för dig som företagare att känna till

finns på den här länken.


Tvätta händerna med tvål och vatten – ofta!

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, cirka 30 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.

Behöver jag använda handsprit? Nej.
Nej, du behöver inte använda handsprit. Tvätta istället alltid händerna med tvål och vatten. Se Vårdguiden 1177:s film om hur du tvättar händerna och läs om andra tips, bland annat om hur du får barn att tvätta händerna.


Skydda dig och andra från smittspridning

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. Det är viktigt att tänka på att äldre personer och personer med hjärt- och kärlsjukdomar visat sig vara särskilt sårbara vid en smittspridning. Därför är det viktigt att du tänker efter före innan du företar dig saker i vardagen för att varken själv bli smittad eller smitta andra.

Du kan söka information på webbplatsen www.1177.se för råd vid andra sjukdomar och besvär som är vanliga, som influensa, feber, förkylning eller hosta.

När behöver du kontakta vården?

Om behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har coronaviruset. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning. Ring alltid först.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Covid-19 och pollenallergi

Nu är våren här på allvar och många märker av sin pollenallergi. Det är inte lätt att skilja på om snuvan beror på pollen eller om det är en infektion.

Barn i förskola och skola som visar upp symptom på pollenallergi ska i första hand stanna hemma, få sin allergimedicin och, om medicinen hjälper, kan barnet gå tillbaka till förskolan eller skolan. Men om medicinen inte hjälper, symtomen förvärras eller barnet får feber, ska barnet som tidigare rekommenderat stanna hemma tills symtomen försvinner och ytterligare två dagar.


När du har allmänna frågor – ring 113 13

Om du har allmänna frågor om viruset kan du istället ringa det nationella informationsnumret 113 13, så kan fler som misstänker att de är smittade lättare nå fram på telefonnumret 1177.

Har du frågor om coronaviruset kan du även gå till Folkhälsomyndighetens webbplats där det bland annat finns vanliga frågor och svar. Samma frågor och svar finns även på engelska.

Krisinformation.se är också en bra webbplats där svenska myndigheters aktuella krisinformation samlas.


Information om coronaviruset på olika språk/Information in English and other languages

På webbplatsen Krisinformation.se finns en sammanställning av information om coronaviruset på ett antal olika språk. The website Krisinformation.se contains a compilation of information about the corona virus/covid-19 in a number of different languages.

Webbplatsen innehåller information om hur du skyddar dig själv och andra från smitta via  länkar till en rad myndigheters webbsidor, t ex Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, regeringen och Konsumentverket.

The website contains information on how to protect yourself and others from infection through links to a number of government websites, such as the Swedish Public Health Agency, the Social Insurance Agency, the Government, and the Swedish Consumer Agency.

Här är länken till webbplatsen.

Here is the web link to the site. 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages

Även Folkhälsomyndigheten har information på andra språk, t.ex. engelska.

The Public Health Agency of Sweden’s information in English.

The Public Health Agency of Sweden’s website.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close