Skolavslutningen och studenten 2020 – så blir firandet

Nu är det klart hur skolavslutning och studenten fredagen den 12 juni blir i Simrishamns kommun.

Grundskola, inklusive grundsärskola, från förskoleklass till årskurs 8

Simrislundsskolan, Fredsdalsskolan, Borrby skola, Gärsnäs skola, Sankt Olofs skola, Piratenskolan, särskolan samt Korsavadsskolan årskurs 7-8

På våra grundskolor firar vi i år skolavslutning bara för våra elever. Skolskjutsar avgår i anslutning till skoldagens slut. Varje skola informerar om sina respektive festligheter via Unikum.

Grundskola årskurs 9

Korsavadsskolan

Eleverna i årskurs 9 kommer att avsluta sin skoldag med att vandra ut genom skoldörrarna mot de stora fotbollsplanerna i väster. Varje klass kommer att släppas ut i intervaller. Niorna får bjuda in två vårdnadshavare per elev som är välkomna att ta emot sina barn på anvisade platser.

Gymnasieskola, inklusive gymnasiesärskola, årskurs 1-2

Nova Academy, Österlengymnasiet och gymnasiesärskolan

Våra gymnasieelever i årskurs 1 och 2 firar sin skolavslutning digitalt via sin distansundervisning torsdagen den 11 juni. Eleverna på gymnasiesärskolan firar i skolan fredagen den 12 juni.

Student 2020

Nova Academy, Österlengymnasiet och gymnasiesärskolan

Nova Academys avgångselever firar studenten på hemlig plats där rekommendationer om social distansering efterföljs. Tillbaka på skolan kommer vårdnadshavare, anhöriga och vänner att digitalt kunna följa mösspåtagning och utspring.

Utspring sker från skolans olika byggnader vid samma klockslag, kl. 13.00. Naturvetenskapliga programmet springer ut från Marint centrum, samhällsprogrammen från Valfisken och estetiska programmet från Kulturskolan (Godsmagasinet). Två anhöriga per student är välkomna att ta emot sina studenter på anvisade platser. Ytterligare information kommer att delges vårdnadshavare i särskilt utskick från Nova Academy.

Österlengymnasiets och gymnasiesärskolans avgångselever firar sin student på Kronovalls slott.

Utspring sker från slottet ut i slottsparken klassvis, i intervaller, från kl. 12.00. Studenterna får bjuda in två vårdnadshavare per elev som välkomnas till anvisade platser i parken. Ytterligare information kommer att delges vårdnadshavare i särskilt utskick från Österlengymnasiet.

Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt upphävt bestämmelserna som möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande. Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna.

Vi hoppas det blir en fin dag trots läget och vi önskar våra elever en fin sommar och lycka till på gymnasiet, högskolan och i livet!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close