Nytt VA-bolag har fått vd: ”Glad och stolt”

Nu är rekryteringen till chef för Österlens VA AB klar. Den nya vd:n heter Johan Persson och arbetar i dag som avdelningschef för VA i vår kommun. Österlens VA AB är det nya gemensamma bolaget som vi startat tillsammans med Tomelilla kommun för att hantera drift och utveckling av VA-arbetet i våra kommuner.

Johan Persson har arbetat i vår kommun som chef för VA-verksamheten sedan december 2015. Han kommer att tillträda posten som vd för Österlens VA AB i augusti.

– Jag är glad och stolt över att jag fått förtroendet att vara med och leda vårt gemensamma VA-driftbolag, säger Johan Persson. VA-branschen står inför många framtida utmaningar och det ska bli väldigt roligt att tackla dessa gemensamt här på Österlen. Genom att bygga en starkare VA-organisation med en hög ambitionsnivå så säkerställer vi att en väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en självklarhet även i framtiden.

Under många år har det förts diskussioner om en sammanslagning av VA-verksamheterna i Tomelilla och Simrishamn. Senast 2010 var diskussionerna långt komna. Nu blir det alltså verklighet för att skapa bättre möjligheter att uppnå nya miljökrav, implementera ny teknik, möjliggöra kostnadseffektiva investeringar och får att kunna attrahera kompetenta medarbetare.

Bolaget blir ett driftsbolag. Dock kommer kostnader och intäkter från respektive kommun att särredovisas och gemensamma kostnader fördelas enligt en överenskommen modell. Särredovisningen gör det möjligt för respektive kommun att själva besluta om exempelvis investeringar och taxor.

Bolaget styrs i dag av en interimsstyrelse som leds av ordförande Sander Dijkstra (M) från Tomelilla och vice ordförande Carl-Göran Svensson (C) från Simrishamn. På bolagsstämman den 25 juni ska en ordinarie styrelse väljas.

– Med Johan Persson får VA-bolaget Österlen VA AB en väldig driven vd som vill vidareutveckla VA-bolaget för framtidens utmaningar. Jag ser fram emot ett bra samarbete, säger Sander Dijkstra.

Carl-Göran Svensson tillägger:

– Samarbetet med Tomelilla inom VA markerar en milstolpe och en framtidsinriktad satsning mellan våra kommuner. VA-frågorna har allt mer aktualiserats som en viktig utvecklingsstrategisk fråga för kommuner, så också för våra två kommuner. Ökade miljökrav på rening och säkra vattenleverenser till våra abonnenter är en viktig del i denna satsning, precis som möjligheten att få medarbetare och bra kompetens inom ett område med tuff konkurrens då hela Sverige har stora utmaningar framför sig inom VA. Simrishamn och Tomelilla har visat vägen för en framtidssatsning som kan bära frukt även inom andra områden mellan våra två kommuner.

Bolagets säte blir i Tomelilla. Lokalisering av eventuellt gemensamt kontor är ännu inte klart, men den huvudsakliga verksamheten kommer att bedrivas i respektive kommun precis som i dag.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close