Uppdatering: Eldningsförbudet upphävt

Räddningstjänsten, Sörf, har i dag beslutat att häva eldningsförbudet i vår kommun.

Från och med 2 juli har Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund hävt eldningsförbudet i vår kommun. Beslutet innebär att det återigen är tillåtet att elda utomhus, men räddningstjänsten uppmanar om att iaktta försiktighet. Använd fasta grillplatser, som är utformade för att minska risken för brandspridning som kommunens iordningsställda grillplatser. Om du grillar på egen tomt, bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att släcka elden.

Kontakt:
Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund
Telefon: 010-110 25 00
E-post: raddningstjansten.sorf@sorf.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close