Ravlunda skjutfält stängt för obehörig motortrafik – vi arbetar för fler parkeringsplatser

För att värna miljö, friluftsliv och minska risken för gräsbränder har Fortifikationsverket valt att stänga för obehörig trafik till Ravlunda skjutfält.

Då platsen tidigare använts som parkeringsplats ser Simrishamns kommun att det finns behov av att utöka parkeringsmöjligheterna i närheten av skjutfältet.

I samarbete med Fortifikationsverket så arbetar kommunen därför för att kunna utöka antalet parkeringsplatser utifrån de förutsättningar som finns.

För mer information om beslutet att stänga för obehörig trafik till Ravlunda skjutfält hänvisar vi till Fortifikationsverket.

Här kommer du till fortifikationsverkets hemsida.