Österlen VA startar – samverkan över kommungränser

Från och med den 1 september  drivs VA-verksamheterna i Simrishamn och Tomelilla kommun av det gemensamma bolaget Österlen VA.

Johan Persson som är VD för Österlen VA ser fram emot att arbeta med att utveckla och förbättra de olika delarna av vatten- och avloppsförsörjning i båda kommunerna. Han förklarar att bildandet av det nya bolaget kommer att främja utvecklingsarbetet och hänvisar till styrkan i att samarbeta:

– VA-frågan är så pass stor att den är svår att lösa som enskild mindre kommun. Vi behöver samarbeta eftersom det är stora och komplexa frågor. Det är väldigt roligt att bildandet av det gemensamma bolaget Österlen VA nu blir verklighet.

Utmaningar inom VA-branschen

Just nu står den svenska VA-branschen inför stora framtida utmaningar vad gäller förmåga att uppnå miljökrav, klimatanpassningar, applicerande av ny teknik och anpassning till lag-och myndighetskrav. Detta kräver en organisation och en bemanning som klarar att upprätthålla en god takt och hög kvalitet vad gäller strategisk planering, projektering och genomförande.

Under de senaste åren har utredningar analyserat Tomelillas och Simrishamns förutsättningar att hantera de utmaningar och behov som finns inom det kommunala ansvaret för VA-frågor. Slutresultatet visade att båda kommunerna är för små för att ensamma klara av framtidens VA-utmaningar. När frågan behandlades politiskt i september 2019 blev utgången ett beslut om att bilda ett gemensamt VA-bolag.

Ett hållbart VA-bolag

Med ett nytt bolag i ryggen har kommunerna en trygg grund att stå på. Tillsammans skapas en bredd av kompetens och erfarenhet. Möjligheter öppnas upp för att skapa nya lösningar inför framtiden. Det arbetas redan för att skapa ett system som möjliggör att Simrishamn kan köpa vatten av Tomelilla till de norra delarna av kommunen som har lägst grundvattennivåer. En självklar prioritering för att vid behov kunna förse de hushåll som brukar drabbas hårdast av vattenbristen under högsäsong med ökad vattentillgång.

Inom många andra VA-områden utökas även kompetensen och centreras till den egna verksamheten – vilket kommer att möjliggöra en effektivisering. VA-organisationen kommer att kunna lägga mer energi och fokus än tidigare på utveckling, systematisering och effektivisering kring flera viktiga frågor – bland annat återinvestering i vattenledningsnätet.

Att ta steget att bilda Österlen VA är ett markant ansvarstagande gentemot medborgarna. Från och med imorgon börjar en ny VA-organisation att arbeta för att långsiktigt kvalitetssäkra en hållbar vatten- och avloppsförsörjningen i båda kommunerna. Målbilden och vägen dit framstår som glasklar för VD Johan Persson:

–  Genom att bygga en starkare VA-organisation med en hög ambitionsnivå så säkerställer vi att en väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en självklarhet även i framtiden.

Information och kontakt

I ett övergångsskede, gäller fortsatt VA-informationen på respektive kommuns hemsidor. Här finner du information om hur du ansluter dig till kommunalt vatten och avlopp, vad det kostar och vem du kan vända dig till med olika frågor.

För telefonkontakt gäller fortsatt respektive kommuns kontaktcenter:

Kontakt Simrishamn: 0414- 81 90 00

Tomelilla direkt: 0417–18 000