Vill du bli god man eller förvaltare?

Överförmyndaren i Simrishamns kommun söker personer som vill ta uppdrag som god man eller förvaltare. Du skall fungera som ställföreträdare för den som på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd m.m. inte själv kan ta tillvara sina intressen. Omfattningen av arbetet varierar beroende på huvudmannens situation. I de flesta fall handlar det om att betala räkningar, lämna fickpengar till personal i boendet, söka bostadstillägg och att se till att huvudmannen har det bra. Målet för en god man eller förvaltare är att försöka skapa så bra livskvalitet för sin huvudman som möjligt. Du är i första hand en intressebevakare och inte en utförare av sociala tjänster. För uppdraget utgår arvode och omkostnadsersättning. Du får utbildning och handledning. Du skall vara myndig och ha kunskap om hur samhället fungerar samt behärska det svenska språket.

Hör av dig till Kontakt Simrishamn:

E-post: kontakt@simrishamn.se
Eller ring på 0414-81 90 00 för att boka tid för ett personligt besök och mer information.