Vinnaren är korad – markanvisningstävling Joneberg 3

Till våren 2021 planeras byggstart för vinnaren. ”Ett lapptäcke av stugor” kommer att bidra med variation till det nya Jonebergsområdet, såväl i utformning, skala som materialval.

Här syns en grupp hus som skiljer sig lite io både form, storlek och utformning. De olika husen är i färgerna vitt, röd tegelfärg och tegelgula. Runt omkring syns grönska, bilar som är parkerade och gräsytor. Det syns även några människor runt husen. Till vänster går även en väg utanför husen och runt om bostäderna ner till höger.

Bild på det vinnande förslaget Patchwork of Cottages.

Simrishamns kommun utlyste i våras en markanvisningstävling för nya bostäder på den sista obebyggda tomten i det nya Jonebergsområdet i Simrishamn. Syftet med markanvisningstävlingen var att ge olika intressenter möjlighet att lämna in projektidéer för markområdet med målet att få in ett förslag på en god gestaltning som tillför något till platsen. Flera intressanta och kreativa förslag inkom och efter att bedömningsgruppen har sagt sitt vet vi nu namnet på vinnaren.

Högsta poäng fick bidraget ”Patchwork of Cottages” som lämnades in av Byggnads AB Gösta Bengtsson. Totalt innehåller förslaget 14 nya bostadshus som är tänkta att bli hyresrätter.

På bilden visas delar av två hus som ligger bredvid varandra. Det till vänster är vitt med grått tak och det till höger är gult med grått tak. Runt omkring husen finns grönska i grönt och även rosa toner. Mna ser även en gräsmatta och människor som är vid husen. Någon vattnar blommorna, några andra står framför dte vita huset och några under en paviljong spom sträcker sig ut från det gula huset till höger.

Bild på det vinnande förslaget Patchwork of Cottages.

Motiveringen lyder:

”Det vinnande bidraget Patchwork of Cottages har en stor variation både beträffande utformning, skala och materialval. Bedömningsgruppen anser att förslaget knyter väl an till torget samtidigt som parkeringslösningarna smälter fint in i omgivningen. Bostadshusen är en samling enkla volymer med individuella skillnader som skapar en småskalig varierad helhet: ett ”lapptäcke av stugor” som kommer att ge Joneberg ett spännande och nytt arkitektoniskt tillskott. Förslaget uppfyller väl målet med tävlingen; en god gestaltning och boendemiljö som tillför något till platsen!”

Samhällsplaneringsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson (C) tror på vinnaren:

–  Det vinnande förslaget är anpassat efter områdets karaktär och smälter väl in på den fastighet där byggnationen ska ske. Byggnationen kommer att bli ett välkommet tillskott av bostäder i Simrishamn på ett attraktivt område med närhet till all den service staden har att erbjuda.

Arkitekten Stefan Johansson på SSOJ Arkitekter är den som tillsammans med byggnadsföretaget har ritat förslaget. Anna Eliasson, plan- och exploateringschef på samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn, lyfter fram och beskriver utformningen:

– Arkitekten har utformat den sista delen av den före detta skoltomten med en för området ny variationsrikedom. Det är en samling enkla och småskaliga husvolymer som med sina individuella skillnader anspelar på formspråket i Simrishamns äldre stadskärna, samtidigt som det blir ytterligare ett tillskott till Jonebergs blandade arkitekturstilar och byggnadshöjder.

Ny markanvisningstävling i vinter

För den som ansökt men inte fått chansen att förverkliga sitt drömprojekt på Jonebergsområdets gamla skoltomter i den nu avgjorda markanvisningstävlingen, kommer snart en ny chans. Anna Eliasson berättar om framtidsplaner och en ny markanvisningstävling. Under november/december i år kommer Simrishamns kommun att utlysa ytterligare en markanvisningstävling för ett planlagt område i anslutning till Simris by.

– Här handlar det om sju fristående bostadshus där gestaltningen och anpassningen till karaktären i den befintliga bymiljön i Simris blir en viktig del av bedömningen. Kommunen kommer då att lägga stor vikt vid utformning och planering av bostadshusens trädgårdar och vindskyddade lägen, förklarar plan- och exploateringschefen.

Fakta

Byggnads AB Gösta Bengtsson är ett företag med lång erfarenhet inom byggbranschen. Bolaget grundades 1945 av Gösta Bengtsson och har sedan dess fokuserat på högkvalitativa byggprojekt. Företaget drivs sedan 1981 av Lars-Göran Bengtsson och Gerth Bengtsson, söner till Gösta Bengtsson. Under årens gång har de flesta typer av byggnationer gjorts, allt från villor, renoveringsarbeten, industrihallar, lägenhetshus, kyllager, offentliga byggnader med mera. Verksamheten utgår från Örkelljunga kommun men har Skåne, Halland och Göteborg som sin arbetsplats. Företaget äger och förvaltar fastigheter i Örkelljunga kommun, Båstad kommun och Perstorps kommun.