Information om coronapandemin

(Uppdaterad 2020-11-25 kl. 13: Region Skåne informerar: Långa väntetider för svar på självtester) Här hittar du en del information om coronapandemin och dess påverkan på vår kommun. Här finns även länkar till Vårdguiden 1177 och till Folkhälsomyndighetens webbplats där du kan hitta mer information om hur du kan skydda dig själv och andra från smittspridning. Här kan du ta del av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Här publiceras också fortlöpande information om eventuella begränsningar i vår kommuns verksamhet, se längre ner på sidan


2020-11-25 kl. 13. Region Skåne informerar: Långa väntetider för svar på självtester

Det är fortsatt väldigt stor efterfrågan på självtester för covid-19. Även om det nu har blivit lättare att boka tider är det långa väntetider för att få provsvar.

De senaste veckorna har Region Skåne kraftigt byggt ut kapaciteten för självtester. Det gör att väntetiderna för att boka ett självtest nu har kortats till ett par dagar. Men de stora antalet tester som nu tas gör att laboratoriet som analyserar proverna har svårt att hinna med. Det gör att det kan dröja upp till sex dagar innan man får svar på sitt självtest.

Jobbar för kortare svarstider

– Det är naturligtvis inte bra och vi har dialog med laboratoriet och Folkhälsomyndigheten kring hur svarstiderna kan kortas ned, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare.

För den som har misstänkt covid-19 och väntar på ett provsvar gäller att stanna hemma – samma instruktioner som för den som är konstaterat smittad. Man ska stanna hemma minst sju dagar efter att man först fick symptom och vara feberfri och allmänt förbättrad i två dagar innan man kan lämna hemmet och träffa andra.

Bara testa vid symtom

Mattias Waldeck påminner åter om att självtesterna bara ska användas av den som har symtom som kan vara covid-19.

– Självtesterna ska inte användas för att få friskintyg. Det är en felaktig användning och gör att väntetiderna blir ännu längre för dem som verkligen behöver göra testen.

Om du inte får ett provsvar på ditt självtest

Glöm inte: Till och med den 13 december gäller skärpta råd i Skåne

Alla som vistas i Skåne län uppmanas att:

 • Om möjligt undvika att umgås inomhus med andra personer än de som man bor med. Att träffa personer utöver de man bor tillsammans med eller träffar regelbundet ökar risken för smitta. Den som bor ensam kan umgås med en liten krets andra personer, rådet om att umgås med få personer gäller alla. Undvika att ordna eller delta i fester och andra privata tillställningar. Håll avstånd även utomhus.
 • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras. Bidra till att minska trängseln i kollektivtrafiken så att de som behöver resa och inte har några andra alternativ kan resa tryggt. Håll avstånd, visa hänsyn och låt andra stiga av innan du stiger på.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras. Undvik alla miljöer och platser där många vistas samtidigt. Håll rejält avstånd till andra, gärna två meter.
 • Avstå från att delta i exempelvis fysiska möten, kurser, konferenser, konserter och föreställningar. Man bör avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt, oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Det handlar exempelvis om konserter, teatrar, biografer och andra föreställningar, religiösa evenemang och högtidsfiranden. Risken för smittspridning ökar i dessa situationer och det är även riskfyllt med resor till och från sådana evenemang. Överväg digitala alternativ om så är möjligt.
 • Alla över 15 år avråds från all sorts organiserad idrottsverksamhet. Undantag görs endast för yrkesidrottare och elever på idrottsgymnasier. Överväg alternativ för motionsträning för att på så sätt undvika trängsel på exempelvis idrottsanläggningar, gym och badhus. Träna individuellt eller utomhus. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Undantag görs för yrkesidrottare.
 • Verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ. Bidra så att trängsel inte uppstår. Undvik att ordna aktiviteter som gör att många människor samlas. För restauranger och serveringsställen gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Avståndsmarkeringar och ommöbleringar i lokalen ska göras för att trängsel ska undvikas.
 • Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas. Underlätta för medarbetare att arbeta hemma. Undvik fysiska möten där många personer samlas. Erbjud digitala alternativ när så är möjligt.

2020-11-19 kl. 17. Region Skåne har nu inrättat en mobil provtagningsplats för covid-19-test även i Simrishamn, vid Korsavadshallen. Du bokar ditt självtest på Region Skåne/1177:s hemsida


2020-11-18 kl. 11. Stängning av samlingssalar, sporthallar, gymnastiksalar samt simhall, skjuthall och bowlinghall för allt nyttjande (förutom för skolverksamhet och intern kommunal verksamhet) från 20 november (obs! simhallen stängd sedan tidigare).

Detta innebär att allmänhet och föreningar inte kan nyttja eller boka inomhusanläggningarna, med undantag för idrottsaktiviteter för barn upp till 15 år.


2020-11-17 kl. 14. Folkhälsomyndigheten har beslutat: De skärpta allmänna råden för Skåne län förlängs till och med 13 december.

Mot bakgrund av spridningen av covid-19 i Skåne län bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av lokala allmänna råd. Folkhälsomyndigheten har därför fattat beslut om att förlänga de skärpta allmänna råden som sedan tidigare gäller.

Besluten har fattats av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson efter samråd med regionens smittskyddsläkare,och de gäller till och med den 13 december 2020.

Alla som vistas i Skåne län uppmanas att:

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
 • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

2020-11-11 kl. 11: Här är exempel på aktuella inskränkningar/annan information för vår kommunverksamhet (med reservation för ändringar med kort varsel):

Socialförvaltningen:

– Vi rekommenderar att man inte besöker våra särskilda boenden.

– Vi har, i överenskommelse med besökarna, beslutat att stänga daglig verksamhet. Vi försöker hitta alternativa insatser/stöd till de brukare som önskar detta.

– Café Stinsen och Kullagret är stängdaför besökare.

– Träffpunkten och LSS fritidsverksamhet försöker anordna uteaktiviteter istället för att ha sin ordinarie verksamhet.

– Familjerådgivningen: Samtliga fysiska besök till familjerådgivningen är inställda. De par som är inbokade kommer även fortsatt att få möjlighet att ha samtal via telefon eller videosamtal i den mån det är görbart. Samtliga samtal är för närvarande avgiftsbefriade. Telefontiderna är öppna under ordinarie tider (måndagar kl. 13–14, onsdagar ojämna veckor kl. 13–14 och torsdagar kl. 8–9).

– Hjälpmedelsförrådet är obemannat, men du kan återlämna hjälpmedel ändå.

Barn och utbildning:

Våra medarbetare får många frågor om vilka familjer som bär på smitta. Vi varken får eller kan berätta sådant, om vi nu har den informationen, det vore ett sekretessbrott.

Folkhälsomyndigheten har gjort en bra sammanställning till föräldrar/vårdnadshavare.

Förskolorna

Många barn är hemma från våra förskolor. Av dem är de allra flesta lediga.

Grundskolorna

Vi har några få fall av bekräftad covid-19 hos elever på Korsavadsskolan. Bland medarbetarna har vi inga bekräftade fall. För elever som är hemma med symtom erbjuder skolan distansundervisning. På våra låg- och mellanstadieskolor har vi inga bekräftade fall av covid-19, varken bland elever eller medarbetare.

Gymnasieskolorna

Årskurs 2 och 3 kommer växelvis studera på distans, årskurs 1 bedriver undervisningen på plats.

Gymnasiesärskolan

Undervisningen bedrivs som vanligt

Campus Österlen

De utbildningar där Campus Österlen är kursort sker på distans. Lokalbokningen är stängd. Tentamensservicen är öppen. Lärcentrums verksamhet är tillgänglig och öppen för de som är registrerade användare.

Kulturskolan

Kulturskolans gruppundervisning är igång med vissa justeringar. Vissa musikensembler har bytt till större lokaler. Babyrytmik och konst på Gärsnäs skola är inställd, liksom körerna. Dans för 2–3-åringar med föräldrar får distansundervisning. Individuella instrumentlektioner pågår som vanligt i kulturskolans lokaler, men vissa lektioner i lokaler på skolor påverkas.

Elevkonserter och planerade arrangemang ställs om och görs via film och streaming.

Kultur & fritid

Biblioteket håller fortsatt öppet:

– Snabbt in – gör ditt biblioteksärende – snabbt ut.

– Grupper (tre eller fler) får inte samlas i biblioteket.

– Bibliotekets medarbetare hjälper inte till vid datorer, skrivare eller automater.

– Håll avstånd och stå framför plexiglaset när du talar med medarbetarna.

– Biblioteket erbjuder inte digital vägledning.

– För att inte behöva gå in på biblioteket i Simrishamn erbjuds avhämtning. Kontakta biblioteket om du vill ha denna service: 0414-81 93 00, biblioteket@simrishamn.se

– Bokinkastet på baksidan av biblioteket är tillgängligt dygnet runt.

– Alla evenemang med publik är inställda året ut. Bokbabblet tisdagen 1 december klockan 17 sänds på Facebook.

– Bokbussen är inställd. Reservationer som skulle ha hämtats på bokbussen kan hämtas på Simrishamns bibliotek. För avhämtning av böcker på bibliotekets baksida, ring 0414-81 93 00.

Österlens museum håller fortsatt öppet (föranmälan: osterlens.museum@simrishamn.se):

– 21/11 kl. 12 & kl. 13: Utställningen ”Öppna dörrar – österlenska dörrar ur samlingarna” Föranmälan, max 20 personer per grupp.

– 5/12 kl. 13 & 14: Julsagor och folktro kring julen. För vuxna och barn över 7 år. Pris: vuxen 75 kr, barn upp till 12 år 35 kr. Julkaffe och kakor för 50 kr. Föranmälan, max 8 personer.

– 12/12: Julpysselpåse kan avhämtas på museet från detta datum och fram till Jul. Kostnad 60 kr. Den 12 december finns museets pedagog på plats om man har frågor.

Stängning av samlingssalar, sporthallar, gymnastiksalar samt simhall, skjuthall och bowlinghall för allt nyttjande (förutom för skolverksamhet och intern kommunal verksamhet) från 20 november (obs! simhallen stängd sedan tidigare). Detta innebär att allmänhet och föreningar inte kan nyttja eller boka inomhusanläggningarna, med undantag för idrottsaktiviteter för barn upp till 15 år.

Bénka-dí, ungdomens hus i Simrishamn, håller stängt, men satsar på digitala lösningar: baka tillsammans online, spela schack online och olika livesändningar.

Tänk på att det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
 • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
 • Res bara om det är nödvändigt.

Var rädd om dig!


2020-10-27: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta allmänna råd i Skåne län och Länsstyrelsen Skåne har beslutat om ett fortsatt publiktak på 50 personer i Skåne

— Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Region Skåne, fattat beslut om skärpta allmänna råd. De som vistas i Skåne län uppmanas nu att undvika kollektivtrafik och att avstå från att vistas i butiker och köpcentrum.

Beslutet gäller till och med den 17 november, men kan förlängas.

Den snabba ökningstakten i spridningen av covid-19 i region Skåne är oroande. Den har gett ett ökat antal intagna i sjukvården och ett ökat antal utredningar om covid-19 på särskilda boenden. Hela länet är drabbat. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver de som redan gäller i hela landet och som grundar sig i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har därför, i samråd med bl.a. smittskyddsläkaren i Skåne, fattat beslut om att lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet.

Från och med den 27 oktober uppmanas alla som vistas i Skåne län att:

 • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika – till exempel till ett arbete där man verkligen måste vara på plats – kan alltid genomföras.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i Skåne län. Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att exempelvis minimera antalet besökare vid samma tidpunkt. Arbetsgivare uppmanas att bland annat se till att personal kan arbeta hemifrån i högre utsträckning än i dag.

Möjligheten för Folkhälsomyndigheten att fatta beslut om lokalt gällande allmänna råd har funnits sedan den 19 oktober. Skåne är det andra län där beslut fattats, i Uppsala län började skärpta allmänna råd gälla den 20 oktober.

Den här informationen och mer därtill finns på den här länken.


— I dag har Länsstyrelsen Skåne beslutat att hålla fast vid ett publiktak på 50 personer i Skåne för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta sker samtidigt som Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Skåne beslutat om skärpta allmänna råd för att stoppa den ökade smittspridningen i länet.

– Här i Skåne är det helt enkelt fel tidpunkt att höja publikgränsen. Vi flaggade för detta redan under förra veckan, och nu fattar vi vårt beslut på inrådan av smittskyddsläkaren i Region Skåne, säger länsöverdirektör Ola Melin.

Region Skånes statistik har den senaste veckan visat på en oroväckande snabb smittspridning i Skåne. Ökningen gäller både antalet smittade och antalet inlagda patienter. Alla åldersgrupper är drabbade. Detta är anledningen till att Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Skåne beslutat att skärpa de allmänna råden för att stoppa smittspridningen, ett beslut som tidigare fattats för Uppsala län. Detta innebär bland annat att:

 • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika – till exempel till ett arbete där man verkligen måste vara på plats – kan alltid genomföras.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – exempelvis affärer och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i Skåne. Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att exempelvis minimera antalet besökare vid en och samma tidpunkt. Arbetsgivare uppmanas att bland annat se till att personal kan arbeta hemifrån.

– Nu behöver vi dra i nödbromsen för att bryta den här utvecklingen. Det är på allvar nu. Alla måste verkligen hjälpas åt och ta ansvar. Var och en måste följa de skärpta råden för att minska smittspridningen, säger Eva Melander smittskyddsläkare i Region Skåne.

– Jag hoppas att vi i Skåne snart ska kunna följa resten av landet som från 1 november kan gå på konserter och matcher med 300 personer i publiken. Men då krävs att vi vänder kurvan med ökad smittspridning, säger Ola Melin.

Länsstyrelsen Skånes beslut gäller till 30 november och kan förlängas eller förkortas utifrån utvecklingen av smittspridningen.


2020-10-23: Första covid-19 fallet på gymnasieskolan Nova Academy i Simrishamn

Ett konstaterat fall, misstanke om fler; första veckan efter höstlovet blir det distansundervisning.

Under fredagen konstaterades det första fallet av covid-19 på en av Simrishamns två gymnasieskolor, Nova Academy. Det rör sig om en elev på skolan, samtidigt som det finns elever och medarbetare som är hemma med symtom.

– Vår bedömning är att eleven varit i kontakt med så många att det är risk för omfattande spridning, säger Anders Wedin, barn- och utbildningschef i Simrishamns kommun.

Nova Academy håller nu stängt och det är distansutbildning som kommer att gälla veckan efter höstlovet.

– Höstlovet kommer lägligt, vilket gör att vi kan ha skolan stängd i två veckor utan att eleverna påverkas så mycket som annars, säger Anders Wedin.


2020-10-21: Konstaterad smitta på vårt särskilda boende Skönadal i Simrishamn:

På kommunens största särskilda boende, Skönadal i Simrishamn, är de första covid-19-fallen konstaterade.

Under onsdagen konstaterades de första tre fallen på ett särskilt boende i Simrishamn. Det aktuella boendet, Skönadal i Simrishamn, har nu besöksförbud till och med helgen. Boendets olika enheter är isolerade.

– De boende och medarbetarna provtas och smittspårning pågår, säger Stina Lundquist, socialchef på Simrishamns kommun. Vi gör också så att medarbetarna på Skönadal arbetar så att det är samma personal som går in till respektive brukare

– Vi är oerhört tacksamma att vi inte drabbats av det här tidigare, våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete och vi befarar att det hävda besöksförbudet kan ligga bakom.


Hur ser coronavardagen ut i vår kommun?

På Youtube (och även på Facebook och Instagram) har vi publicerat en rad filmer som visar hur vi jobbat och jobbar under pandemin.

Hur är det att ha covid-19? Läs Dennis berättelse på Facebook om hur det var – och hur vardagen är i dag.


Besök på särskilt boende från 1 oktober: detta gäller

Besöksförbudet på särskilt boende upphörde att gälla den 30 september. Folkhälsomyndigheten har med anledning av detta utformat rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19-pandemin.

Simrishamns kommun följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkares rekommendationer samt Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boenden för äldre under covid-19-pandemin, för att undvika smittspridning.

Så här gör du

Du som är anhörig eller vän är välkommen att kontakta avdelningens medarbetare för att boka ett besök hos din närstående. Entréer kommer fortsatt vara låsta och våra medarbetare möter dig och eskorterar dig till din närståendes lägenhet samt från lägenheten då besöket avslutas.

Vi har ett maximalt antal besökare per avdelning, beroende på boendets möjlighet att säkerställa att inte trängsel uppstår.

Medarbetarna kan därför avböja möjligheten till besök en viss dag och tid för att föreslå en annan lämplig tidpunkt. Ett annat alternativ är att besöket sker utomhus – om detta går att genomföra med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att personer som tillhör riskgrupper ska begränsa sina fysiska kontakter.

Anvisningar

För att undvika smittspridning är det mycket viktigt att du som anhörig eller vän tar hänsyn till nedanstående samt följer våra medarbetares anvisningar.

 • Att du stannar hemma vid symtom på covid-19.
 • Att du tvättar händerna med handsprit vid ankomsten till boendet, under besöket samt efter besöket. Handsprit finns i anslutning till entrén. Tvål och vatten samt pappershanddukar finns i den närståendes lägenhet.
 • Att besöket sker i den närståendes lägenhet eller annan anvisad plats på boendet. Att vara i boendets gemensamma utrymmen är inte tillåtet.
 • Att antalet besökare begränsas till två personer per besök för att garantera att avstånd (1,5 till 2 meter) kan hållas under besöket.

Tack på förhand för din förståelse och hjälp.


När kan förskolebarn vara i förskolan och när ska de vara hemma vid misstänkt covid-19?

De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Ett barn som är hemma för tydliga och bestående symtom på sjukdom bör stanna hemma två dygn efter symtomfrihet enligt ”Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga”.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19.

Förskolebarn behöver oftast inte testas för covid-19

Barn i förskoleålder rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall av covid-19 kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan.

Om prov är taget och är negativt kan barnet återgå till förskolan när allmäntillståndet tillåter, och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive förskoleverksamhet.

Om prov för pågående covid-19-infektion är taget och är positivt bör barnet stanna hemma från förskolan minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst sju dygn efter de första tecknen på symtom.

Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskolan om det gått minst sju dygn sedan de första symtomen kom, detta gäller oberoende om testning har utförts eller inte.

En bra sammanfattning för vårdnadshavare

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.


Så här skyddar vi dig som vårdas på boende eller i hemmet i Simrishamns kommun

Vårt mål är att skydda dig mot covid-19-smitta på bästa sätt. Vi följer därför Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien Skånes riktlinjer.

Detta gäller för dig utan smitta eller som inte har symtom på smitta. Personalen använder sig av riktlinjen basal vårdhygien, detta innebär:

 • Kortärmad arbetsklädsel
 • Uppsatt hår
 • Inga smycken
 • Ej lösnaglar och nagellack
 • Noggrann handhygien
 • Vid personnära arbetsmoment, som innebär risk för att arbetskläderna smutsas ned, ska kortärmat skyddsförkläde och handskar användas. 

Detta gäller för dig med misstänkt eller konstaterad smitta med covid-19:

 • Samma riktlinjer som ovan förutom att handskar och förkläde ALLTID används vid personnära arbete.
 • Munskydd används när det är mindre än två meters avstånd till dig som blir vårdad och risk för stänk finns.
 • Visir används när det finns risk för stänk, till exempel vid nysning och hosta.

För all personal gäller följande:

 • Personal med symtom på luftvägsinfektion ska i nuläget stanna hemma tills de har varit symtomfria i 48 timmar.
 • Personal som har varit i närheten av någon med covid-19 kan fortsätta arbeta, men ska vara uppmärksam på symtom.
 • Vid insjuknande på arbetsplatsen ska personen omedelbart avsluta arbetspasset och sedan stanna hemma till två dagars symtomfrihet.
 • Personal med konstaterad covid-19 ska stanna hemma från arbetet tills de tillfrisknat och därefter varit stabilt symtomfria under två dagar.

Städrutiner

På samtliga boenden har vi förstärkt städrutinerna, exempelvis så desinficeras de ytor, möbler och utrustning som många rör vid.

Frågor?

Om du har frågor eller synpunkter på ovanstående riktlinjer så vill vi att du kontaktar enhetschefen som ansvarar för just dig eller din anhörig. Du kan då ringa Kontakt Simrishamn som hjälper dig att hitta rätt, tlf. 0414–81 90 00.


Tips till föreningslivet under coronapandemin – vi kan ses på nya vägar

Det är ett ovant och knepigt läge vi hamnat i med coronavirusets utbredning och allt som följer med det. Vi påverkas alla på olika sätt. Många föreningar har exempelvis ställt in eller skjutit på evenemang och aktiviteter under våren och försommaren. Simrishamns kommun vill därför tipsa om några sätt att hålla den publika verksamhet i gång samt dela med oss av några länkar till Folkhälsomyndighetens hemsida som kan vara användbara. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande ”social distansering” behöver inte nödvändigtvis betyda färre sociala kontakter. Skillnaden nu är att vi inte bör ses fysiskt i samma utsträckning som tidigare. Säkert har många föreningar redan hittat kreativa, kloka och roliga lösningar för att nå ut och underhålla kontakten med medlemmar och publik. Dela gärna med er av dessa!

Läs mer om tips och råd.


Information som är viktig för dig som företagare att känna till


Tvätta händerna med tvål och vatten – ofta!

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, cirka 30 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.

Behöver jag använda handsprit? Nej.
Nej, du behöver inte använda handsprit. Tvätta istället alltid händerna med tvål och vatten. Se Vårdguiden 1177:s film om hur du tvättar händerna och läs om andra tips, bland annat om hur du får barn att tvätta händerna.


Skydda dig och andra från smittspridning

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. Det är viktigt att tänka på att äldre personer och personer med hjärt- och kärlsjukdomar visat sig vara särskilt sårbara vid en smittspridning. Därför är det viktigt att du tänker efter före innan du företar dig saker i vardagen för att varken själv bli smittad eller smitta andra.

Du kan söka information på webbplatsen www.1177.se för råd vid andra sjukdomar och besvär som är vanliga, som influensa, feber, förkylning eller hosta.

När behöver du kontakta vården?

Om behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har coronaviruset. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning. Ring alltid först.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.


När du har allmänna frågor – ring 113 13

Om du har allmänna frågor om viruset kan du istället ringa det nationella informationsnumret 113 13, så kan fler som misstänker att de är smittade lättare nå fram på telefonnumret 1177.

Har du frågor om coronaviruset kan du även gå till Folkhälsomyndighetens webbplats där det bland annat finns vanliga frågor och svar. Samma frågor och svar finns även på engelska.

Krisinformation.se är också en bra webbplats där svenska myndigheters aktuella krisinformation samlas.


Information om coronaviruset på olika språk/Information in English and other languages

På webbplatsen Krisinformation.se finns en sammanställning av information om coronaviruset på ett antal olika språk. The website Krisinformation.se contains a compilation of information about the corona virus/covid-19 in a number of different languages.

Webbplatsen innehåller information om hur du skyddar dig själv och andra från smitta via  länkar till en rad myndigheters webbsidor, t ex Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, regeringen och Konsumentverket.

The website contains information on how to protect yourself and others from infection through links to a number of government websites, such as the Swedish Public Health Agency, the Social Insurance Agency, the Government, and the Swedish Consumer Agency.

Här är länken till webbplatsen (Here is the web link to the site)

Även Folkhälsomyndigheten har information på andra språk, till exempel engelska.

The Public Health Agency of Sweden’s website.