Vårt miljöpris för 2020 utdelat

Miljöpriset 2020 gick till Sven-Erik Borglund och Kvarteret Tvärpilen i Kivik för sina insatser och strävan mot att förena det vackra, det hållbara och det ansvarsfulla i en gemensam vision mot hållbarhet.

Marint centrum, naturvårdsprogram, naturskola, tankställe för biogas, ett omfattande miljömålsarbete – det är många insatser vår kommun gör på miljöns område.

Nu har vi utsett vinnaren av miljöpriset 2020: Sven-Erik Borglund och Kvarteret Tvärpilen i Kivik.

Motiveringen lyder:

Miljötänk rakt igenom. Hållbar byggnation i skånsk stil.

Bostadsprojektet Tvärpilen har med djup insikt i de rådande och framtida miljöproblemen tagit fram ett helhetskoncept där man omvandlar sin roll till ett fullt ut ansvarstagande förhållningssätt och visar vägen mot framtiden. Tvärpilen kommer, fullt utbyggt, att ha ett utvecklat, eget avloppsreningsverk kombinerat med vattenbesparande åtgärder, där renat vatten återanvänds för toaletter och bevattningsvatten, en solelpark som producerar förnyelsebar el samt ett områdesgemensamt värmeverk som hämtar merparten av sin primärenergi från luft och vatten. Uppförandet har också skett med stor omsorg i konstruktionsmetoder och materialval.

Priset delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde under måndagen.

– Vi är verkligt stolta att dela ut årets pris till en mycket förtjänstfull vinnare. Sven-Erik Borglunds miljöinsatser i Kvarteret Tvärpilen i Kivik är betydande och hans oförtröttliga och innovativa arbete imponerande, tycker en enig samhällsplaneringsnämnd, säger Carl-Göran Svensson (C), ordförande i samhällsplaneringsnämnden i vår kommun.


Det finstilta om miljöpriset i Simrishamn

Miljöpriset utdelas för särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet. Insatsen ska leda till en bättre miljö eller förebygga, begränsa eller undanröja miljö- och/eller hälsofarlig verksamhet genom t.ex. information, undervisning, produktutveckling, aktivt miljö- och naturvårdsarbete. Priset utdelas inte för insatser inom arbetsmiljöområdet.

Miljöpriset kan tilldelas enskild person mantalsskriven i Simrishamns kommun alternativt organisation, företag eller förening med säte i kommunen. Förslag till miljöpristagare kan lämnas av kommunmedborgare, företag eller organisation. Samhällsplaneringsnämnden utser pristagare. Miljöpriset är på 10 000 kronor.

Tidigare pristagare har varit:

 • 2009: Skogsstyrelsens arbetslag
 • 2010: Föreningen Trädgården som Livsrum och projektet ”Skörda regnvatten – till nytta och nöje i trädgården”
 • 2011: Skånefrö
 • 2012: Inget pris
 • 2013: Fredrika Gullfot, Simris alg, och Ola Jönsson, Österlenvind
 • 2014: Inget pris
 • 2015: Sven-Olof Bernhoff, Skånefrö
 • 2016: Baskemölla barnstuga
 • 2017: Österlens Golfklubb
 • 2018: Restaurangen Jord@Bord
 • 2019: Bertil Andersson och David Bertilsson i Bästekille