Arkitekturpris 2020 – vinnare korad

Arkitekturpriset uppmärksammar en värdefull insats gällande den sydsvenska byggnads- och trädgårdstraditionen både avseende bevarande, förnyelse och miljöaspekter. Fredagen den 18 december tilldelades årets arkitekturpris, utomhus och anpassat efter den pågående pandemin.

Bildcollage med bilder på de 6 olika fastigheterna som vann arkitekturpriset 2020 och några bilder från området. 5 av husen är vita och ett är i beige färg. Det finns även två komplementbyggnader till två olika hus, ett rött och ett militärgrönt. Bilder på området visar grusstigar som går mellan husen, det finns även inslag av grönska.

Bilder på de 6 fastigheter som tilldelades årets arkitekturpris och området där fastigheterna är belägna.

Årets vinnare är 6 olika fastigheter som är belägna i södra Mellby: Mellby 6:68, 6:70, 6:71, 6:72, 6:75 och 66:1.

Motiveringen lyder:

”För tilltalande bebyggelse där byggnadernas utformning och arkitektoniska uttryck samspelar med och anknyter till bybebyggelsens karaktär och värden vilket ger en harmonisk helhetsbild som speglar både nutid och dåtid.”

Arkitekturpriset består av en plakett och ett diplom och delades ut på plats i södra Mellby. Den prisade bebyggelsen är bostadshus och komplementbyggnader och går att finna på adresserna Emil Ols Strädde 1, 2, 7, 9 och 11 samt Mellby Strädde 13. Byggnaderna är skapade av flera olika kreativa parter och under olika byggnadsår.

Bild på de 6 personerna som varit projektansvariga när de vinnande byggnaderna planerades och byggdes. De står utanför ett hus med beige färg och i händerna hålls diplom, plakett och blommor.

På bilden (från vänster till höger): Karl Gustavson och Gabriella Påsse – Gustavson & Påsse Design och Arkitektur, Baskemölla, Mats Uppvik – Kiviks Fastighetsförmedling, Henrik Holmsten och Frida Holmsten – Inspiranda, Sankt Olof och Tommy Carlstein, Lund.

Mellby 6:68, 6:70, 6:72, 6:75 och 66:1

Projektering och byggnadsarbete utfördes 2018–2020 av Inspiranda i Sankt Olof och Gustavson & Påsse Design och Arkitektur i Baskemölla.

Mellby 6:71

Projektering och byggnadsarbete utfördes 2009–2014 av Kiviks Fastighetsförmedling och Tommy Carlstein i Lund.

Fakta

Arkitekturpriset ska uppmärksamma en värdefull insats gällande den sydsvenska byggnads- och trädgårdstraditionen både avseende bevarande och förnyelse samt miljöaspekter. Priset kan uppmärksamma byggnadskonsten – en nybyggnad, en ombyggnad, en tillbyggnad eller en restaurering. Priset kan också uppmärksamma trädgårdskonsten – en trädgårds- eller en park-anläggning. Även områden, en boendemiljö eller en naturmiljö, kan uppmärksammas.