Information om coronapandemin

(Uppdaterad 2021-01-24 kl. 14. Regeringen har i dag fattat beslut om att utvidga det tillfälliga inreseförbudet som sedan tidigare gäller gentemot Danmark till att också gälla Norge.) Här hittar du en del information om coronapandemin och dess påverkan på vår kommun. Här finns även länkar till Vårdguiden 1177 och till Folkhälsomyndighetens webbplats där du kan hitta mer information om hur du kan skydda dig själv och andra från smittspridning. Här kan du ta del av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Här publiceras också fortlöpande information om eventuella begränsningar i vår kommuns verksamhet, se längre ner på sidan


Uppdaterad 2021-01-24 kl. 14. Regeringen har i dag fattat beslut om att utvidga det tillfälliga inreseförbudet som sedan tidigare gäller gentemot Danmark till att också gälla Norge.
Inreseförbudet träder i kraft vid midnatt natten mot måndag och gäller till och med den 14 februari. Dagens regeringsbeslut innebär också att det tillfälliga inreseförbudet från Danmark och Storbritannien förlängs till och med den 14 februari. I dag har även Utrikesdepartementet fattat beslut om att återinföra avrådan från icke nödvändiga resor till Norge.

Uppdaterad 2021-01-22 kl. 16. Träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan starta inomhus igen från 25/1, med de begränsningar som finns i pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Barn och ungdomar som är födda 2005 eller senare kan idrotta inomhus om anpassningar har gjorts för att minska risken för smittspridning. Man ska byta om hemma, ingen samåkning, ingen delad vattenflaska etcetera.

Man ska följa den tillfälliga pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Träning ska genomföras i mindre grupper, inte med fler än 8 i gruppen, och man ska hålla avstånd.

Personer födda 2004 och tidigare ska fortsatt undvika att träna i större grupper och avstå från att idrotta inomhus.

Samlingssalar, sporthallar, gymnastiksalar samt simhall, skjuthall och bowlinghall fortsatt stängda för allmänhet och föreningar, som inte ingår i undantaget, vilket medför att samtliga tider avbokas fram till och med 7 februari. Under denna period görs heller inga nya bokningar i systemet, oavsett vilken tidpunkt bokningen gäller.


Uppdaterad 2021-01-22 kl. 13. Undervisningen på våra två gymnasieskolor från 25 januari.

Följande gäller för Österlengymnasiet och Nova Academy från måndagen den 25 januari till och med den 1 april, om inget annat meddelas.

Österlengymnasiet

Yrkesprogrammen

 • Vecka 4: måndag 25/1. Årskurs 1, 2, 3 har distans. Från och med tisdag 26/1 har årskurs 1 undervisning på skolan. Årsskurs 2 och 3 har flex- och distansundervisning.
 • Vecka 5: Årskurs 2 har undervisning på skolan. Årskurs 1 och 3 har flex- och distansundervisning.
 • Vecka 6: Årskurs 3 har undervisning på skolan. Årskurs 1 och 2 har flex- och distansundervisning.

Vad som gäller för veckorna 7-12 meddelas senare

APL sker på arbetsplats, om det är möjligt. Yrkesundervisning sker annars på skolan samt via flex- och distansundervisning enligt respektive yrkeslärares planering.

Introduktionsprogram

Samtliga IM-program har undervisning på skolan enligt schema.

Nova Academy

Vecka 4: alla årskurser på distans enligt tidigare gällande upplägg

Vecka 5: årskurs 2 på skolan, övriga årskurser på distans

Vecka 6: årskurs 3 på skolan, övriga årskurser på distans

Vecka 7: årskurs 1 på skolan, övriga årskurser på distans

Vecka 9: årskurs 2 på skolan, övriga årskurser på distans

Vecka 10: årskurs 3 på skolan, övriga årskurser på distans

Vecka 11: årskurs 1 på skolan, övriga årskurser på distans

Vecka 12: årskurs 2 på skolan, övriga årskurser på distans


2021-01-21 kl. 13 Polisen informerar: Vaccin mot covid-19 – bedragarens väg till dina pengar.

Alla vuxna som bor i Sverige kommer att erbjudas vaccin mot covid-19. Några bedragare har börjat utnyttja detta och polisen befarar att det kan bli värre. Kanske ringer bedragaren dig för att boka en tid för vaccinering, ber dig att betala för den eller bara ber dig logga in på bank-id för att säkerställa att de pratar med rätt person. Därför vill vi påminna dig om några viktiga saker.

 • Logga inte in på bank-id eller bankdosa om du blir kontaktad.
 • Lämna inte ut siffror från betalkort, koder eller siffror som genereras i bankdosa om du blir kontaktad.
 • Detta skulle seriösa organisationer, företag eller myndigheter inte be dig att göra om de kontaktar dig.
 • Vaccinet mot covid-19 är gratis.

Om du blir misstänksam:

 • Lägg på luren.
 • Kontrollera på 1177:s hemsida hur din vårdregion arbetar med vaccineringen och kontrollera saken med din kommun om du har hemtjänst eller hemsjukvård.

Om du har drabbats av bedrägeri eller bedrägeriförsök:

 • Kontakta banken för hjälp att stoppa pengarna.
 • Kontakta polisen på 112 vid pågående brott och på 114 14 för polisanmälan och tips.

Läs mer om hur du skyddar dig mot telefonbedrägerier här.


2021-01-21 kl. 9. Korsavadsskolan, högstadieskolan i Simrishamn, återgår gradvis till undervisning på plats.

Vecka 4

Distansundervisning           Årskurs 7, 8 och 9

Undervisning på plats        –

Vecka 5–6

Distansundervisning           Årskurs 7 och 8

Undervisning på plats        Årskurs 9

Vecka 7

Distansundervisning           Årskurs 8

Undervisning på plats        Årskurs 7 och 9

Vecka 8

Sportlov

Vecka 9

Distansundervisning           –

Undervisning på plats        Årskurs 7, 8 och 9


2021-01-20 kl. 13. Region Skåne informerar: Fler blodgivare behövs i pandemin.

Färre nya blodgivare och gamla blodgivare som ger blod i samma utsträckning. Det är en konsekvens av pandemin och gör att efterfrågan på blod nu har ökat i Skåne.

Under förra året minskade antalet nya blodgivare i Skåne. 2020 var det 19 procent färre nya blodgivare som anmälde sitt intresse för att ge blod jämfört med 2019.

– Skåne har ett mål på att få 5 600 nya blodgivare varje år, eftersom ett jämt flöde av blod behövs. Blodgivare är livsviktiga. Det går aldrig att säga hur mycket blod som används per dag inom hälso- och sjukvården, säger Ingrid Johansson, blodgivarsamordnare för Blodcentralen Skåne.

Detta beror bland annat på att det har blivit svårare att rekrytera nya blodgivare under pandemin. De aktiviteter som Blodcentralen i Skåne brukar ha för att rekrytera har ställts in.

Coronapandemin gör också att blodgivare ger blod i mindre utsträckning. När färre rör sig ute i samhället och fler jobbar mer hemma blir det inte lika naturligt att besöka blodgivningen.

– Hemarbete har gjort att vår mindre blodbuss, som har hållplatser på företag och högskolor, haft färre som gett blod.

Dessutom har den blodbuss bara kunnat ta emot hälften så många blodgivare som vanligt eftersom man måste ha större avstånd mellan besökarna.

Olika restriktioner gör också blodgivare har inte kunnat ge blod i samma utsträckning. De som har varit sjuka måste vänta längre med att ge blod och riskgrupper, som 70-plussare, inte blivit kallade.

– Nya blodgivare är därför alltid välkomna. Men det är också viktigt är att friska blodgivare fortsätter att ge blod. Den som är blodgivare räddar liv och gör livsviktiga insatser. Blod behövs även i pandemitider, säger Ingrid Johansson.

Fakta blodgivning

 • De flesta mellan 18 och 65 år som är friska och väger minst 50 kilo kan bli blodgivare.
 • Vid första besöket fyller du i en hälsodeklaration, blir intervjuad och tar olika prover. Vid varje besökvisar du en svensk, giltig identitetshandling.
 • Sjukvården behöver blod även under pandemin. Rutiner finns på plats för att blodgivningen ska ske på ett säkert sätt.

Här hittar du information om blodgivning under pandemin.


2021-01-18 kl. 11. Länsstyrelsen Skåne informerar om tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen.

På länsstyrelsens hemsida finns en särskild sida med information om den tillfälliga covid-19-lagen med såväl en frågor-och-svar-del samt kontaktinformation, både för verksamheter som har frågor om tillämpningen av lagen som för den som vill tipsa om överträdelser.


2021-01-14 kl. 16. Anhörigstödets verksamhet erbjuder fortsatt stöd till anhöriga.

Du kan alltid vända dig till anhörigkonsulenten för enskilda stödsamtal, råd och vägledning i din situation. Vi har möjlighet att träffa dig på Bergengrenska anhörigcenter, vi kan samtala per telefon, i ett digitalt forum eller under en promenad. De flesta av våra anhöriggrupper är för närvarande pausade men några grupper träffas digitalt. Om du behöver stöd eller bara undrar över något, tveka inte att ta kontakt med anhörigkonsulent Sofia Spetz, 0414 81 91 65 eller sofia.spetz@simrishamn.se


2021-01-14 kl. 8. Det finns inte längre någon konstaterad smitta på våra särskilda boenden.


2021-01-13 kl. 10. Simrishamns bibliotek ökar sin service igen den 18 januari. Här kan du läsa vad som gäller.2021-01-19 kl. 17: Här är exempel på aktuella inskränkningar/annan information för vår kommunverksamhet (med reservation för ändringar med kort varsel):

Socialförvaltningen:

– Vi rekommenderar att man inte besöker våra särskilda boenden. Ingen konstaterad smitta på våra särskilda boenden.

– Vi har, i överenskommelse med besökarna, stängt daglig verksamhet. Vi försöker hitta alternativa insatser/stöd till de brukare som önskar detta.

– Café Stinsen och Kullagret är stängda för besökare.

– Träffpunkten och LSS fritidsverksamhet försöker anordna uteaktiviteter istället för att ha sin ordinarie verksamhet. Daglig verksamhet inom LSS stängd.

– Familjerådgivningen: Samtliga fysiska besök till familjerådgivningen är inställda. De par som är inbokade kommer även fortsatt att få möjlighet att ha samtal via telefon eller videosamtal i den mån det är görbart. Samtliga samtal är för närvarande avgiftsbefriade. Telefontiderna är öppna under ordinarie tider (måndagar kl. 13–14, onsdagar ojämna veckor kl. 13–14 och torsdagar kl. 8–9).

– Hjälpmedelsförrådet är obemannat, men du kan återlämna hjälpmedel ändå.

– Anhörigstödets verksamhet erbjuder fortsatt stöd till anhöriga. Du kan alltid vända dig till anhörigkonsulenten för enskilda stödsamtal, råd och vägledning i din situation. Vi har möjlighet att träffa dig på Bergengrenska anhörigcenter, vi kan samtala per telefon, i ett digitalt forum eller under en promenad. De flesta av våra anhöriggrupper är för närvarande pausade men några grupper träffas digitalt. Om du behöver stöd eller bara undrar över något, tveka inte att ta kontakt med anhörigkonsulent Sofia Spetz, 0414 81 91 65 eller sofia.spetz@simrishamn.se

Barn och utbildning

Våra medarbetare får många frågor om vilka familjer som bär på smitta. Vi varken får eller kan berätta sådant, om vi nu har den informationen, det vore ett sekretessbrott.

Folkhälsomyndigheten har gjort en bra sammanställning till föräldrar/vårdnadshavare.

Grundskolorna

Högstadiet återgår stegvis till undervisning på skolan.

Gymnasieskolorna

Har flex-/distansundervisning kombinerad med undervisning på plats.

Gymnasiesärskolan

Undervisningen bedrivs som vanligt.

Campus Österlen

De utbildningar där Campus Österlen är kursort sker på distans. Lokalbokningen är stängd. Tentamensservicen är öppen. Lärcentrums verksamhet är tillgänglig och öppen för de som är registrerade användare.

Kulturskolan

Alla konst-, dans-, film- och cirkusgrupper startar tidigast vecka 10. Då kommer eleverna ändå att hinna få alla sina lektioner innan sommaren.

Kulturskolans kursverksamhet (instrument, sång) kommer inledningsvis ske digitalt.

Babyrytmik och körsång är helt på paus tillsvidare.

Kultur och fritid

Biblioteket har viss service från 18 januari, här finns information om vad som gäller.

Österlens museum (och museibutiken) håller stängt.

Vårens publikarrangemang är digitala.

Samlingssalar, sporthallar, gymnastiksalar samt simhall, skjuthall och bowlinghall stängda. Undantag: Träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare har startat inomhus igen, med de begränsningar som finns i pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Bénka-dí, ungdomens hus i Simrishamn, håller stängt.

Turistcenter

Även vårt turistcenter på Marint centrum håller stängt.

Corona och näringslivet

Rådgivning och stöd till företagare

Företagarlinjen finns kvar för dig som behöver stöd och behöver någon att prata med! Ring Nyföretagarcentrums företagarlinje där du kan prata med Nyföretagarcentrum Sydöstra Skånes rådgivare om allt som rör din verksamhet: måndag–fredag kl. 15–17. Rådgivning är kostnadsfri och vänder sig till alla företagare.

Prata med:

 • Lotte Kolare, 0706-18 09 68
 • Stefan Litzberg, 0768-82 65 05

Information om Corona-pandemins påverkan på näringslivet

verksamt.se finns samlad aktuell information till företag och näringsliv från Sveriges myndigheter Sidan uppdateras allt eftersom nya insatser införs, förändra och beslutas.

Information för dig som företagare finns på vår näringslivssida på simrishamn.se

Här finns information om coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till. Här hittar du även flera olika insatser, utbildningar och stöd till företag med anledning av Coronapandemin.


2020-12-08 kl. 17. 1177 informerar: Hantera oro i kris

Att känna oro under covid-19-pandemin

Det nya coronaviruset påverkar oss på många sätt. En ständig nyhetsrapportering om smittade och avlidna, ekonomiska konsekvenser och en annorlunda vardag där vi uppmanas att isolera oss fysiskt från varandra skapar rädsla och oro hos många människor. Men oron är ett tecken på att hjärnan fungerar som den ska.

Läs mer här om hur du och din kropp kan reagera och hur du kan hantera din oro och må bättre.


Hur ser coronavardagen ut i vår kommun?

På Youtube (och även på Facebook och Instagram) har vi publicerat en rad filmer som visar hur vi jobbat och jobbar under pandemin.

Hur är det att ha covid-19? Läs Dennis berättelse på Facebook om hur det var – och hur vardagen är i dag.


Så här skyddar vi dig som vårdas på boende eller i hemmet i Simrishamns kommun

Vårt mål är att skydda dig mot covid-19-smitta på bästa sätt. Vi följer därför Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien Skånes riktlinjer.

Detta gäller för dig utan smitta eller som inte har symtom på smitta. Personalen använder sig av riktlinjen basal vårdhygien, detta innebär:

 • Kortärmad arbetsklädsel
 • Uppsatt hår
 • Inga smycken
 • Ej lösnaglar och nagellack
 • Noggrann handhygien
 • Vid personnära arbetsmoment, som innebär risk för att arbetskläderna smutsas ned, ska kortärmat skyddsförkläde och handskar användas. 

Detta gäller för dig med misstänkt eller konstaterad smitta med covid-19:

 • Samma riktlinjer som ovan förutom att handskar och förkläde ALLTID används vid personnära arbete.
 • Munskydd används när det är mindre än två meters avstånd till dig som blir vårdad och risk för stänk finns.
 • Visir används när det finns risk för stänk, till exempel vid nysning och hosta.

För all personal gäller följande:

 • Personal med symtom på luftvägsinfektion ska i nuläget stanna hemma tills de har varit symtomfria i 48 timmar.
 • Personal som har varit i närheten av någon med covid-19 kan fortsätta arbeta, men ska vara uppmärksam på symtom.
 • Vid insjuknande på arbetsplatsen ska personen omedelbart avsluta arbetspasset och sedan stanna hemma till två dagars symtomfrihet.
 • Personal med konstaterad covid-19 ska stanna hemma från arbetet tills de tillfrisknat och därefter varit stabilt symtomfria under två dagar.

Städrutiner

På samtliga boenden har vi förstärkt städrutinerna, exempelvis så desinficeras de ytor, möbler och utrustning som många rör vid.

Frågor?

Om du har frågor eller synpunkter på ovanstående riktlinjer så vill vi att du kontaktar enhetschefen som ansvarar för just dig eller din anhörig. Du kan då ringa Kontakt Simrishamn som hjälper dig att hitta rätt, tlf. 0414–81 90 00.


Tvätta händerna med tvål och vatten – ofta!

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, cirka 30 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.

Behöver jag använda handsprit? Nej.
Nej, du behöver inte använda handsprit. Tvätta istället alltid händerna med tvål och vatten. Se Vårdguiden 1177:s film om hur du tvättar händerna och läs om andra tips, bland annat om hur du får barn att tvätta händerna.


Skydda dig och andra från smittspridning

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. Det är viktigt att tänka på att äldre personer och personer med hjärt- och kärlsjukdomar visat sig vara särskilt sårbara vid en smittspridning. Därför är det viktigt att du tänker efter före innan du företar dig saker i vardagen för att varken själv bli smittad eller smitta andra.

Du kan söka information på webbplatsen www.1177.se för råd vid andra sjukdomar och besvär som är vanliga, som influensa, feber, förkylning eller hosta.

När behöver du kontakta vården?

Om behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har coronaviruset. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning. Ring alltid först.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.


När du har allmänna frågor – ring 113 13

Om du har allmänna frågor om viruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13, så kan fler som misstänker att de är smittade lättare nå fram på telefonnumret 1177. Ring inte 113 13 om du har symton!

Har du frågor om coronaviruset kan du även gå till Folkhälsomyndighetens webbplats där det bland annat finns vanliga frågor och svar. Samma frågor och svar finns även på engelska.

Krisinformation.se är också en bra webbplats där svenska myndigheters aktuella krisinformation samlas.


Information om coronaviruset på olika språk/Information in English and other languages

På webbplatsen Krisinformation.se finns en sammanställning av information om coronaviruset på ett antal olika språk. The website Krisinformation.se contains a compilation of information about the corona virus/covid-19 in a number of different languages.

Webbplatsen innehåller information om hur du skyddar dig själv och andra från smitta via  länkar till en rad myndigheters webbsidor, t ex Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, regeringen och Konsumentverket.

The website contains information on how to protect yourself and others from infection through links to a number of government websites, such as the Swedish Public Health Agency, the Social Insurance Agency, the Government, and the Swedish Consumer Agency.

Här är länken till webbplatsen (Here is the web link to the site)

Även Folkhälsomyndigheten har information på andra språk, till exempel engelska.

The Public Health Agency of Sweden’s website.