I huvudet på en nybliven stadsarkitekt

I huvudet på en nybliven stadsarkitekt

Sedan den 1 januari har vår kommun återigen en stadsarkitekt, senast vi hade en sådan var 2006. På fotot ovan ser vi den nya stadsarkitekten Anna Eliasson som också är chef för den nya planeringsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.

I uppdraget som stadsarkitekt ingår att lyfta stadsutvecklingsfrågorna så att god arkitektur, gestaltning av miljön och hållbara kvalitéter följer med hela vägen från översiktsplaner via detaljplaner till bygglov och utformning av allmänna platser. Stadsarkitekten ska också medverka och inspirera i tidiga dialoger om utformning, med exploatörer, konsulter och andra förvaltningar, samt bidra som stöd i planprocesserna och vid bedömningar i bygglovsärenden. Anna Eliasson, som tidigare varit chef för plan- och exploateringsenheten och med 25 år bakom sig som projekterande arkitekt, ser fram mot de nya uppgifterna.

Stadsarkitektens egna ord

Ibland är vi alla lite som ”fiskarna som inte ser vattnet”. Vi måste ta ett steg tillbaka och se vad som gör vår kommun så unik! Vad som är våra tillgångar. Österlen är ett av Sveriges vackraste landskap, mytomspunnet och mer lockande än någonsin. Detta visar sig även i våra fastighetspriser, som gör att Simrishamn är en av de få kommunerna i Sverige utanför storstadsområdena där det är lönsamt och attraktivt att bygga. Havet, backlandskapet, slätten, skogen, jordbruket och bebyggelsemiljöerna gör oss unika. Vi har fler och fler besökare, fler som önskar att flytta hit, fler som nu väljer och kan arbeta hemifrån, fler som vill bo på landet. En fridfull och variationsrik miljö där du kan andas frisk luft, njuta av blomman-de fruktodlingar, havet, storslagna vyer, småskalig och historisk bebyggelse, gula rapsfält samt vandra i lummig bokskog är livsvärden på tillväxt!

Jag hoppas att det stora intresset för vår kommun innebär att vi kommer att kunna bygga mycket mer! När vi bygger vill jag vi ska bli bättre på att både dra nytta av och bevara landskapets alla möjligheter och löften.
De riksintressen som finns för kulturmiljö i Simrishamns stadskärna och i flera andra byar är en bekräftelse på vår attraktionskraft. Simrishamn är en väl sammanhållen stad och i kommunens mindre tätbebyggda områden har man historiskt sett varit mycket duktig på att placera byggnader vid sidan av jordbruksmarken, längs slingrande byvägar, i grupper intill järnvägen och på platser där bebyggelsen passar in i landskapet. Det har skapat en miljö där de olika delarna bildar en harmonisk helhet. Alla nya byggnader och platser, eller förändringar av den befintliga miljön, behöver förhålla sig till sin omgivning och dess karaktär. Staden, byarna och landsbygden måste utvecklas, men inte utan att man tar hänsyn till och visar respekt för det som redan finns. Att förhålla sig till historien är arkitektens eviga uppgift!

Vårt nya arkitektur- och kulturmiljöprogram kommer under våren att finnas utställt för samråd på vår hemsida simrishamn.se. Förhoppningen är att det ska bli ett verktyg som alla kan använda. Vi har inventerat 39 byar och kulturmiljöer och beskrivit våra olika landskapskaraktärer med många inspirerande bilder och beskrivande texter. Det kommer att finnas råd och stöd för hur man kan bygga nytt och vilka detaljer som är viktiga att förhålla sig till. Programmet kommer förhoppningsvis att höja vår medvetenhet om vad vi har, samtidigt som vi kan skapa nya bebyggelsemiljöer och platser med hög gestaltad livsmiljö som vi alla kan vara stolta över. Redan nu finns broschyren ”Bygga på Österlen – information och råd till dig som vill bygga hus på landsbygden i Simrishamns kommun” här på hemsidan.

Här kan du läsa broschyren ”Bygga på Österlen – information och råd till dig som vill bygga hus på landsbygden i Simrishamns kommun”.

Där finns en mängd information och tips om hur man kan bygga helt nytt i vårt vackra landskap, vilka tillstånd man kan behöva och framför allt – vad man ska tänka på vid placeringen av en ny byggnad så att det blir en naturlig och harmonisk del av den omgivande landskapsmiljön. Arkitektur berör alla. Vår tillvaro formas av den och vi förhåller oss alltid till den, medvetet eller omedvetet. Arkitektur påverkar en plats attraktivitet för boende, turism och näringsliv. Planering och utformning av nya inslag i stadsrummet och en långsiktig förvaltning av unika, befintliga miljöer och byggnader spelar en stor roll. Förhoppningsvis innebär återinrättandet av stadsarkitektfunktionen att vi kan hålla våra samtal och frågor om vad god arkitektur och byggnadskonst är, levande genom hela plan- och bygg- processen.

Jag ser fram emot uppdraget – det ska bli fantastiskt roligt!

Anna Eliasson, enhetschef/stadsarkitekt