Information om coronapandemin

(Uppdaterad 2021-02-26 kl. 16. Region Skåne informerar: Dags för vaccination av 65 år eller äldre.) Här hittar du en del information om coronapandemin och dess påverkan på vår kommun. Här finns även länkar till Vårdguiden 1177 och till Folkhälsomyndighetens webbplats där du kan hitta mer information om hur du kan skydda dig själv och andra från smittspridning. Här kan du ta del av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Här publiceras också fortlöpande information om eventuella begränsningar i vår kommuns verksamhet, se längre ner på sidan

2021-02-26 kl. 16. Region Skåne informerar: Dags för vaccination av 65 år eller äldre.

Snart börjar Region Skåne att vaccinera skåningar som är födda 1956 eller tidigare. De äldsta kommer vaccineras först. Med start nästa vecka skickas ett personligt informationsbrev med erbjudande om vaccin mot covid-19.

Informationsbrevet skickas ut i omgångar uppdelat på åldersintervall. Först ut att få hem brev nästa vecka är de allra äldsta, 85 år eller äldre.

Brevet, som kommer från vårdcentralerna i Skåne, berättar om hur man enkelt och smidigt bokar tid för vaccinering via 1177.se eller om man föredrar det, genom att ringa sin vårdcentral. Vaccinationen är ett erbjudande och kostar inget.

Det är bara tiden för den första sprutan som man bokar själv. Tid för spruta nummer två får man vid första sticket.

Praktisk information
Brevet skickas i kuvert med Region Skånes logotyp och avsändaren är den vårdcentral man brukar gå till, privat eller offentlig.

I brevet finns även information om sådant som är viktigt att tänka på inför vaccinationen, som till exempel blodförtunnande läkemedel. I samma kuvert finns en hälsodeklaration som man fyller i och tar med. Har man redan blivit vaccinerad eller har en bokad tid kan man bortse från brevet.

På 1177.se finns faktabaserad och uppdaterad information kring vaccination mot covid-19. Där kommer även delar av informationen i brevet att finnas översatt till olika språk samt lätt svenska.

Det är många som ringer till vårdcentralerna och det är viktigt att de som är sjuka och behöver vård eller rådgivning kommer fram. Först när brevet landat i brevlådan kan man boka tid.

Då skickas informationsbrevet

 • 85 år och äldre, 2-3 mars (ca 40 000 personer)
  76-84 år, 8-9 mars (ca 90 000 personer)
  70-75 år. Så snart föregående grupp är klar (ca 86 000 personer)
  65-69 år. Se ovan (ca 70 000 personer)

Dags för dialyspatienter och transplanterade
Inom kort kommer även dialyspatienter, transplanterade (benmärg och organ) och personer som de bor tillsammans med, att få ett brev hem med vaccinerbjudande och information om hur man bokar tid. Dessa personer vaccineras på sjukhusen och brevet skickas ut av behandlande läkare. Läs mer om det på Vaccination mot covid-19 – 1177 Vårdguiden.

I samma fas ingår också vuxna, som får stöd enligt LSS eller har personlig assistans, och den breda gruppen av vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter.

Se upp för bedrägeriförsök
Flera personer runt om i Skåne och i resten av landet har utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de ringer från vården och vill prata vaccin. Då ska man bara lägga på. Man ska aldrig logga in med bank-id eller bankdosa på någon annans uppmaning. Vaccination mot covid-19 är alltid gratis.

Tidplan
Då ska skåningarna erbjudas vaccin mot covid-19. De äldsta i varje fas vaccineras först, enligt Folkhälsmyndighetens prioriteringsordning.

Fas 1 – startade januari och februari.

• Boende och personal vid särskilda boenden för äldre.

• Personer som får hemsjukvård och hemtjänst med omvårdnad och deras hushållkontakter.

• Personal inom kommunal omsorg som arbetar nära dessa grupper.

Fas 2 – startar i mitten av mars

• Personer 65 år eller äldre, de äldsta vaccineras först.

• Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter.

• Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.

• Personer med insatser enligt LSS (lagen om stöd och service) eller har personlig assistans.

• Personal inom vård och omsorg som arbetar patientnära.

Fas 3 – startar i april

• Personer i åldern 60-64 år.

• Medicinska riskgrupper under 65 år som definieras av Folkhälsomyndigheten.

• Personer som har svårt att följa smittskyddsåtgärder.

Fas 4 – startar i maj

• Personer i åldern 18-59 år.


2021-02-23 kl. 14. Distansundervisningen eller ej efter sportlovet: detta gäller för högstadiet och gymnasieskolorna.

Korsavadsskolan vecka 9 (1-5 mars)

Utifrån Smittskydd Skånes rekommendation kommer alla elever på Korsavadsskolan att ha fjärrundervisning vecka 9. Detta innebär att alla elever följer sitt schema, men arbetar i hemmet på samma sätt som under tidigare fjärrundervisning.

Gymnasieskolorna (Nova academy och Österlengymnasiet) vecka 9 (1-5 mars)

Alla elever på gymnasieskolornas samtliga gymnasieprogram har distansundervisning under vecka 9. Rektor kan besluta om undantag för enskilda elever.

Från vecka 10 återgår Nova Academy och Österlengymnasiet till växelvis undervisning på skolan och på distans fram till påsklovet vecka 13.


2021-02-11 kl. 12. Biblioteket öppet för snabba ärenden från 16 februari

Simrishamns bibliotek har åter öppnat – men med restriktioner och begränsade öppettider.

Vad kan jag göra på biblioteket?
• Snabba ärenden – max 15 minuter!
• Låna och lämna.
• Använda dator, skrivare, skanner, kopiator.

Här kan du läsa om vad som gäller på vårt bibliotek.


2021-02-05 kl. 13. Träning för barn och ungdomar födda 2002 (ändring!) eller senare kan starta inomhus igen från 8/2, med de begränsningar som finns i pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Barn och ungdomar som är födda 2002 eller senare kan idrotta inomhus om anpassningar har gjorts för att minska risken för smittspridning. Man ska byta om hemma, ingen samåkning, ingen delad vattenflaska etcetera.

Man ska följa den tillfälliga pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Träning ska genomföras i mindre grupper, inte med fler än 8 i gruppen, och man ska hålla avstånd.
Personer födda 2001 och tidigare ska fortsatt undvika att träna i större grupper och avstå från att idrotta inomhus.

Samlingssalar, sporthallar, gymnastiksalar samt simhall, skjuthall och bowlinghall fortsatt stängda för allmänhet och föreningar, som inte ingår i undantaget, vilket medför att samtliga tider avbokas fram till och med 21 februari. Under denna period görs heller inga nya bokningar i systemet, oavsett vilken tidpunkt bokningen gäller.


2021-02-05 kl. 7. Detta gäller på Bénka-dí/ungdomens hus

Bénka-dí, ungdomens hus i Simrishamn, välkomnar högstadie- och gymnasieungdomar som inte har fyllt 18 år till olika inomhus- och utomhusaktiviteter på vardagseftermiddagar med max åtta deltagare. Information om aktivitetsutbudet och tider finnas på Bénka-dís sociala medier. Ungdomar ska kontakta personalen på Bénka-dí via Snapchat eller sms till 0709-81 91 39 för att anmäla sitt deltagande. Utöver detta fortsätter Bénka-dí erbjuda ungdomar digitala aktiviteter.


2021-01-21 kl. 13. Polisen informerar: Vaccin mot covid-19 – bedragarens väg till dina pengar.

Alla vuxna som bor i Sverige kommer att erbjudas vaccin mot covid-19. Några bedragare har börjat utnyttja detta och polisen befarar att det kan bli värre. Kanske ringer bedragaren dig för att boka en tid för vaccinering, ber dig att betala för den eller bara ber dig logga in på bank-id för att säkerställa att de pratar med rätt person. Därför vill vi påminna dig om några viktiga saker.

 • Logga inte in på bank-id eller bankdosa om du blir kontaktad.
 • Lämna inte ut siffror från betalkort, koder eller siffror som genereras i bankdosa om du blir kontaktad.
 • Detta skulle seriösa organisationer, företag eller myndigheter inte be dig att göra om de kontaktar dig.
 • Vaccinet mot covid-19 är gratis.

Om du blir misstänksam:

 • Lägg på luren.
 • Kontrollera på 1177:s hemsida hur din vårdregion arbetar med vaccineringen och kontrollera saken med din kommun om du har hemtjänst eller hemsjukvård.

Om du har drabbats av bedrägeri eller bedrägeriförsök:

 • Kontakta banken för hjälp att stoppa pengarna.
 • Kontakta polisen på 112 vid pågående brott och på 114 14 för polisanmälan och tips.

Läs mer om hur du skyddar dig mot telefonbedrägerier här.


2021-01-18 kl. 11. Länsstyrelsen Skåne informerar om tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen.

På länsstyrelsens hemsida finns en särskild sida med information om den tillfälliga covid-19-lagen med såväl en frågor-och-svar-del samt kontaktinformation, både för verksamheter som har frågor om tillämpningen av lagen som för den som vill tipsa om överträdelser.


2021-01-14 kl. 16. Anhörigstödets verksamhet erbjuder fortsatt stöd till anhöriga.

Du kan alltid vända dig till anhörigkonsulenten för enskilda stödsamtal, råd och vägledning i din situation. Vi har möjlighet att träffa dig på Bergengrenska anhörigcenter, vi kan samtala per telefon, i ett digitalt forum eller under en promenad. De flesta av våra anhöriggrupper är för närvarande pausade men några grupper träffas digitalt. Om du behöver stöd eller bara undrar över något, tveka inte att ta kontakt med anhörigkonsulent Sofia Spetz, 0414 81 91 65 eller sofia.spetz@simrishamn.se


2021-02-23 kl. 14: Här är exempel på aktuella inskränkningar/annan information för vår kommunverksamhet (med reservation för ändringar med kort varsel):

Socialförvaltningen:

– Vi rekommenderar att man inte besöker våra särskilda boenden. Ingen konstaterad smitta på våra särskilda boenden.

– Vi har, i överenskommelse med besökarna, stängt daglig verksamhet. Vi försöker hitta alternativa insatser/stöd till de brukare som önskar detta.

– Café Stinsen och Kullagret är stängda för besökare.

– Träffpunkten och LSS fritidsverksamhet försöker anordna uteaktiviteter istället för att ha sin ordinarie verksamhet. Daglig verksamhet inom LSS stängd.

– Familjerådgivningen: Samtliga fysiska besök till familjerådgivningen är inställda. De par som är inbokade kommer även fortsatt att få möjlighet att ha samtal via telefon eller videosamtal i den mån det är görbart. Samtliga samtal är för närvarande avgiftsbefriade. Telefontiderna är öppna under ordinarie tider (måndagar kl. 13–14, onsdagar ojämna veckor kl. 13–14 och torsdagar kl. 8–9).

– Hjälpmedelsförrådet är obemannat, men du kan återlämna hjälpmedel ändå.

– Anhörigstödets verksamhet erbjuder fortsatt stöd till anhöriga. Du kan alltid vända dig till anhörigkonsulenten för enskilda stödsamtal, råd och vägledning i din situation. Vi har möjlighet att träffa dig på Bergengrenska anhörigcenter, vi kan samtala per telefon, i ett digitalt forum eller under en promenad. De flesta av våra anhöriggrupper är för närvarande pausade men några grupper träffas digitalt. Om du behöver stöd eller bara undrar över något, tveka inte att ta kontakt med anhörigkonsulent Sofia Spetz, 0414 81 91 65 eller sofia.spetz@simrishamn.se

Barn och utbildning

Våra medarbetare får många frågor om vilka familjer som bär på smitta. Vi varken får eller kan berätta sådant, om vi nu har den informationen, det vore ett sekretessbrott.

Folkhälsomyndigheten har gjort en bra sammanställning till föräldrar/vårdnadshavare.

Korsavadsskolan vecka 9 (1-5 mars)

Utifrån Smittskydd Skånes rekommendation kommer alla elever på Korsavadsskolan att ha fjärrundervisning vecka 9. Detta innebär att alla elever följer sitt schema, men arbetar i hemmet på samma sätt som under tidigare fjärrundervisning.

Gymnasieskolorna (Nova academy och Österlengymnasiet) vecka 9 (1-5 mars)

Alla elever på gymnasieskolornas samtliga gymnasieprogram har distansundervisning under vecka 9. Rektor kan besluta om undantag för enskilda elever.

Från vecka 10 återgår Nova Academy och Österlengymnasiet till växelvis undervisning på skolan och på distans fram till påsklovet vecka 13.

Gymnasiesärskolan

Undervisningen bedrivs som vanligt.

Campus Österlen

De utbildningar där Campus Österlen är kursort sker på distans. Lokalbokningen är stängd. Tentamensservicen är öppen. Lärcentrums verksamhet är tillgänglig och öppen för de som är registrerade användare.

Kulturskolan

Alla konst-, dans-, film- och cirkusgrupper startar tidigast vecka 10. Då kommer eleverna ändå att hinna få alla sina lektioner innan sommaren.

Kulturskolans kursverksamhet (instrument, sång) kommer inledningsvis ske digitalt.

Babyrytmik och körsång är helt på paus tillsvidare.

Kultur och fritid

Biblioteket öppet för snabba ärenden från 16 februari. Vad kan jag göra på biblioteket?

• Snabba ärenden – max 15 minuter!
• Låna och lämna.
• Använda dator, skrivare, skanner, kopiator.

Österlens museum (och museibutiken) håller stängt.

Vårens publikarrangemang är digitala.

Samlingssalar, sporthallar, gymnastiksalar samt simhall, skjuthall och bowlinghall stängda. Undantag: Träning för barn och ungdomar födda 2002 eller senare har startat inomhus igen 8/2, med de begränsningar som finns i pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Bénka-dí välkomnar högstadie- och gymnasieungdomar som inte har fyllt 18 år till olika inomhus- och utomhusaktiviteter på vardagseftermiddagar med max åtta deltagare.  Information om aktivitetsutbudet och tider kommer att finnas på Bénka-dís sociala medier. Ungdomar ska kontakta personalen på Bénka-dí via Snapchat eller sms till 0709-81 91 39 för att anmäla sitt deltagande. Utöver detta kommer Bénka-dí att fortsätta erbjuda ungdomar digitala aktiviteter.

Turistcenter

Även vårt turistcenter på Marint centrum håller stängt.

Corona och näringslivet

Rådgivning och stöd till företagare

Företagarlinjen finns kvar för dig som behöver stöd och behöver någon att prata med! Ring Nyföretagarcentrums företagarlinje där du kan prata med Nyföretagarcentrum Sydöstra Skånes rådgivare om allt som rör din verksamhet: måndag–fredag kl. 15–17. Rådgivning är kostnadsfri och vänder sig till alla företagare.

Prata med:

 • Lotte Kolare, 0706-18 09 68
 • Stefan Litzberg, 0768-82 65 05

Information om Corona-pandemins påverkan på näringslivet

verksamt.se finns samlad aktuell information till företag och näringsliv från Sveriges myndigheter Sidan uppdateras allt eftersom nya insatser införs, förändra och beslutas.

Information för dig som företagare finns på vår näringslivssida på simrishamn.se

Här finns information om coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till. Här hittar du även flera olika insatser, utbildningar och stöd till företag med anledning av Coronapandemin.


2020-12-08 kl. 17. 1177 informerar: Hantera oro i kris

Att känna oro under covid-19-pandemin

Det nya coronaviruset påverkar oss på många sätt. En ständig nyhetsrapportering om smittade och avlidna, ekonomiska konsekvenser och en annorlunda vardag där vi uppmanas att isolera oss fysiskt från varandra skapar rädsla och oro hos många människor. Men oron är ett tecken på att hjärnan fungerar som den ska.

Läs mer här om hur du och din kropp kan reagera och hur du kan hantera din oro och må bättre.


Hur ser coronavardagen ut i vår kommun?

På Youtube (och även på Facebook och Instagram) har vi publicerat en rad filmer som visar hur vi jobbat och jobbar under pandemin.

Hur är det att ha covid-19? Läs Dennis berättelse på Facebook om hur det var – och hur vardagen är i dag.


Så här skyddar vi dig som vårdas på boende eller i hemmet i Simrishamns kommun

Vårt mål är att skydda dig mot covid-19-smitta på bästa sätt. Vi följer därför Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien Skånes riktlinjer.

Detta gäller för dig utan smitta eller som inte har symtom på smitta. Personalen använder sig av riktlinjen basal vårdhygien, detta innebär:

 • Kortärmad arbetsklädsel
 • Uppsatt hår
 • Inga smycken
 • Ej lösnaglar och nagellack
 • Noggrann handhygien
 • Vid personnära arbetsmoment, som innebär risk för att arbetskläderna smutsas ned, ska kortärmat skyddsförkläde och handskar användas. 

Detta gäller för dig med misstänkt eller konstaterad smitta med covid-19:

 • Samma riktlinjer som ovan förutom att handskar och förkläde ALLTID används vid personnära arbete.
 • Munskydd används när det är mindre än två meters avstånd till dig som blir vårdad och risk för stänk finns.
 • Visir används när det finns risk för stänk, till exempel vid nysning och hosta.

För all personal gäller följande:

 • Personal med symtom på luftvägsinfektion ska i nuläget stanna hemma tills de har varit symtomfria i 48 timmar.
 • Personal som har varit i närheten av någon med covid-19 kan fortsätta arbeta, men ska vara uppmärksam på symtom.
 • Vid insjuknande på arbetsplatsen ska personen omedelbart avsluta arbetspasset och sedan stanna hemma till två dagars symtomfrihet.
 • Personal med konstaterad covid-19 ska stanna hemma från arbetet tills de tillfrisknat och därefter varit stabilt symtomfria under två dagar.

Städrutiner

På samtliga boenden har vi förstärkt städrutinerna, exempelvis så desinficeras de ytor, möbler och utrustning som många rör vid.

Frågor?

Om du har frågor eller synpunkter på ovanstående riktlinjer så vill vi att du kontaktar enhetschefen som ansvarar för just dig eller din anhörig. Du kan då ringa Kontakt Simrishamn som hjälper dig att hitta rätt, tlf. 0414–81 90 00.


Tvätta händerna med tvål och vatten – ofta!

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, cirka 30 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.

Behöver jag använda handsprit? Nej.
Nej, du behöver inte använda handsprit. Tvätta istället alltid händerna med tvål och vatten. Se Vårdguiden 1177:s film om hur du tvättar händerna och läs om andra tips, bland annat om hur du får barn att tvätta händerna.


Skydda dig och andra från smittspridning

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. Det är viktigt att tänka på att äldre personer och personer med hjärt- och kärlsjukdomar visat sig vara särskilt sårbara vid en smittspridning. Därför är det viktigt att du tänker efter före innan du företar dig saker i vardagen för att varken själv bli smittad eller smitta andra.

Du kan söka information på webbplatsen www.1177.se för råd vid andra sjukdomar och besvär som är vanliga, som influensa, feber, förkylning eller hosta.

När behöver du kontakta vården?

Om behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har coronaviruset. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning. Ring alltid först.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.


När du har allmänna frågor – ring 113 13

Om du har allmänna frågor om viruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13, så kan fler som misstänker att de är smittade lättare nå fram på telefonnumret 1177. Ring inte 113 13 om du har symton!

Har du frågor om coronaviruset kan du även gå till Folkhälsomyndighetens webbplats där det bland annat finns vanliga frågor och svar. Samma frågor och svar finns även på engelska.

Krisinformation.se är också en bra webbplats där svenska myndigheters aktuella krisinformation samlas.


Information om coronaviruset på olika språk/Information in English and other languages

På webbplatsen Krisinformation.se finns en sammanställning av information om coronaviruset på ett antal olika språk. The website Krisinformation.se contains a compilation of information about the corona virus/covid-19 in a number of different languages.

Webbplatsen innehåller information om hur du skyddar dig själv och andra från smitta via  länkar till en rad myndigheters webbsidor, t ex Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, regeringen och Konsumentverket.

The website contains information on how to protect yourself and others from infection through links to a number of government websites, such as the Swedish Public Health Agency, the Social Insurance Agency, the Government, and the Swedish Consumer Agency.

Här är länken till webbplatsen (Here is the web link to the site)

Även Folkhälsomyndigheten har information på andra språk, till exempel engelska.

The Public Health Agency of Sweden’s website.