Ny gata i Skillinge

Ny gata i Skillinge

Vecka 11 började arbetet med att anlägga Ängsgatan, en helt ny gata i Skillinge. Ovan visas en illustrationsbild på den nya gatan.

Mellan Nyhemsgatan och Branteviksvägen i Skillinge kommer Ängsgatan att byggas. Anledningen till att gatan anläggs är att den ingår i detaljplanen för Skillinge hamn. Längs med den nya gatans södra sida kommer också ett gångstråk med belysning, träd och växter att anläggas. Namnet på den nya gatan är Ängsgatan.