Stor ökning av antalet bygglovsärenden

Stor ökning av antalet bygglovsärenden

Antalet ärenden som inkommer till bygglovsenheten har ökat med mer än 50 % i jämförelse med för ett år sedan. Det är såklart väldigt roligt men enheten saknar för tillfället personal att hantera den stora mängden.

För tillfället återkopplar vi inom 4 veckor gällande bygglovsfrågor och bygglovsansökningar.

Till vem ställer jag mina allmänna frågor om bygglov?

Hör av dig till Kontakt Simrishamn.

Här hittar du kontaktuppgifter till Kontakt Simrishamn.

Mycket information hittar du också genom att själva gå in på Boverkets hemsida och PBL kunskapsbanken där tydlig information finns att tillgå.

Här kommer ni till Boverkets sida PBL kunskapsbanken.

Tänk på att det tar 4 veckor från att ni lämnat in er ansökan tills att vi återkommer till er, beroende på den stora ärendemängden för tillfället. Om ni är osäkra om det krävs lov så är det bättre att ansöka om lov, så får ni svar om något saknas eller ens är lovpliktigt.

Rekrytering av ny personal pågår men det kommer ta lite tid innan bygglovsenheten kan ha den service som vi önskar.

Vi ber om er förståelse.