Uppsättning av gatunamnsskyltar

Uppsättning av gatunamnsskyltar

I Projekt Vägval namngavs cirka 300 gator och vägar i kommunen. Under 2021 kommer skyltar med de nya gatunamnen att sättas upp.

För att alla i kommunen skulle få adresser med vägnamn och nummer har cirka 300 gator och vägar i vår kommun namngivits under projekt Vägval. För att skapa väl förankrade gatunamn som värnar om den österlenska kulturhistorien har vi haft ett nära samarbete med vägföreningar, byalag, skolor och boende under projektet. Nu är det dags för uppsättning av gatunamnsskyltar.

Arbetet kommer att delas in i följande steg:

1. Skanska och Ramböll utför en inventering av var det är lämpligt att placera skyltarna. Detta kommer att ske under våren 2021.

2. Skanska tar kontakt med berörda markägare för avtalsskrivning. Detta kommer ske under våren och sommaren 2021.

3. Uppsättning av skyltar. Detta kommer ske från och med våren 2021 och arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022.

Vilka gator och vägar berörs?

Här i slutrapporten för projekt Vägval kan du få information om vilka gator och vägar som namngavs under projektet i olika orter.

Alla gator och vägar som namngavs under projektet Vägval omfattas av uppsättningen av gatunamnsskyltar under 2021.

Frågor?

Hör av dig till Kontakt Simrishamn.

Här hittar du kontaktuppgifter till Kontakt Simrishamn.