Information om coronapandemin

(Uppdaterad 2021-04-16 kl. 14. Biblioteket utökar sina bemannade timmar från och med den 26 april; Region Skåne informerar: Hälften av alla skåningar över 65 är vaccinerade) Här hittar du en del information om coronapandemin och dess påverkan på vår kommun. Här publiceras också fortlöpande information om eventuella begränsningar i vår kommuns verksamhet, se längre ner på sidan Nedan de viktigaste länkarna för dig som vill veta mer om coronapandemin, covid-19 och om vaccinationerna. Länkarna går till ansvariga myndigheters information.

2021-04-16 kl. 13. Biblioteket utökar sina bemannade timmar från och med den 26 april
Från och med måndagen den 26 april gäller följande öppettider på biblioteket:Måndag och onsdag klockan 10.30-19, tisdag, torsdag och fredag 10.30-17, lördag 11-14.
Sedan tidigare gäller meröppet som vanligt; söndag till torsdag klockan 8-22, fredag 8-17, lördag 8-18.
För att hålla nere smittspridningen i samhället är det endast snabba ärenden om max 15 minuter som gäller på biblioteket.

2021-04-16 kl. 14: Region Skåne informerar: Hälften av alla skåningar över 65 är vaccinerade

Smittspridningen är hög i Skåne. Men det är också vaccinationstakten. Nu är hälften av alla skåningar över 65 år vaccinerade med minst en dos.

Hittills har drygt 18 procent av Skånes vuxna befolkning fått en första vaccindos och 8 procent är fullvaccinerade med två doser.

– Nu när vaccinleveranserna äntligen har blivit större vaccinerar vi i hög takt. De senaste veckorna har vi fokuserat på att vaccinera äldre grupper, vilket också syns tydligt i statistiken. Av de som är 65 år och äldre har nu 50 procent fått minst en dos, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare.

Under den senaste veckan har smittspridningen ökat i Skåne. Från vecka 13 till vecka 14 ökade antalet rapporterade fall från cirka 3 300 till drygt 4 000 fall. Ökningen ses i hela Skåne och sker i alla åldrar, utom hos de allra äldsta. Trycket på sjukvården är hårt och den senaste veckan har antalet inlagda med covid-19 legat något högre än tidigare.

Smittskyddsläkare, Eva Melander, betonar att det är fortsatt viktigt att alla följer de rekommendationer som gäller för att hålla smittspridningen nere. Ännu är inte tillräckligt många vaccinerade för att man ska kunna lätta på restriktionerna.

Nya riktlinjer för vaccinerade
Folkhälsomyndigheten ändrade i dag sina rekommendationer för dem som har blivit vaccinerade. De kan nu träffa personer från andra hushåll, även inomhus. Detta gäller tre veckor efter att man har fått den första sprutan.

Anpassningen av rekommendationerna är en avvägning mellan risken med att lätta på åtgärderna, och nyttan för de som berörs och det är mycket viktigt att alla följer vaccinationsschemat och tar sin andra dos för att få ett bra och bestående skydd.

– Det är glädjande med lättnaderna för de som vaccinerats. Även om man ska fortsätta följa de allmänna råd och restriktioner som gäller är det ett första steg mot ett mer normalt liv. Nu arbetar vi för fullt med att anpassa Folkhälsomyndighetens vägledning till regionala råd och rekommendationer som ska gälla i Skåne, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Aktuella siffror

 • Totalt antal vaccinerade med en första dos: 297 531
 • Totalt antal färdigvaccinerade: 88 769
 • Antal nya fall per dag, rullande 7-dagarsmedel: 571
 • Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 132 824
 • Inlagda på IVA med konstaterad covid-19:18
 • Inlagda på vårdavdelning med konstaterad covid-19: 140

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör. Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag. Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19


2021-04-12: Bokbussen börjar köra igen 19 april

Måndagen 19 april börjar bokbussen åter att köra till byarna. Turlistan (som du hittar genom att klicka här) är oförändrad men restriktioner gäller än:

 • en person i taget är välkommen ombord (undantaget barn med förälder)
 • besöket hålls inte längre än nödvändigt
 • medarbetarna stannar bakom plexiglaset under hela stoppet

För att hjälpa till att hålla nere smittspridningen rekommenderas besökarna att i så stor utsträckning som möjligt ha reserverat önskade medier i förväg. Du reserverar:

 • själv via det digitala biblioteket biblioteksso.se
 • genom att ringa biblioteket på 0414-81 93 00
 • genom att e-posta bussen på bokbuss@simrishamn.se
 • genom att ge oss en lapp med din önskelista!

Undvik gärna köbildning genom att nyttja hela bokbuss-besöket. Oftast är det kö precis när bokbussen kommer. Och kom ihåg att klä dig varmt så att du slipper frysa om du behöver vänta på din tur!

Välkommen ombord igen!


2021-04-10 kl. 8. Polisen informerar: Varning för bedrägerier kring vaccination

Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid -19 och det utnyttjar bedragare. Det finns två saker du ska komma ihåg om någon tar kontakt med dig angående vaccination:

 • Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt handlar det om bedrägeri.
 • Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och kräva att du identifierar dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning.

Om någon tar oväntad kontakt med dig:

 • Logga inte in
 • Lämna inte ut siffror
 • Lägg på luren

Läs mer om hur du skyddar dig mot bedrägerier här.


2021-03-22 kl. 12. Elever på högstadiet och gymnasierna – på plats eller ej under vårterminen?

Smittskydd Skåne bedömer att andelen elever i högstadiet och gymnasiet som får närundervisning i skolans lokaler successivt bör kunna ökas. Nedanstående planering gäller till annat beslutas. Undantag från nedanstående kan fattas av rektor på respektive skola.

KorsavadsskolanVecka 15-23 är alla årskurser på plats.

Österlengymnasiet

Vecka 14-23
Åk 1 har undervisning på skolan udda veckor, flex och distans jämna veckor
Åk 2 har undervisning på skolan jämna veckor, flex och distans udda veckor
Åk 3 har undervisning på skolan alla veckor

APL sker på arbetsplats om det är möjligt. Yrkesundervisning sker annars på skolan samt via
flex- och distansundervisning enligt respektive yrkeslärares planering.

Nova academy

Åk 3 – Inne på skolan hela tiden fram till studenten.

Årkurs 1 och 2 turas om med distansundervisning varannan vecka, åk 1 är på skolan udda veckor och åk 2 är på skolan jämna veckor.


2021-03-18 kl. 9. Länsstyrelsen Skåne påminner om tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen.

På länsstyrelsens hemsida finns en särskild sida med information om den tillfälliga covid-19-lagen med såväl en frågor-och-svar-del samt kontaktinformation, både för verksamheter som har frågor om tillämpningen av lagen som för den som vill tipsa om överträdelser.


2021-02-05 kl. 13. Träning för barn och ungdomar födda 2002 eller senare kan starta inomhus igen från 8/2, med de begränsningar som finns i pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Barn och ungdomar som är födda 2002 eller senare kan idrotta inomhus om anpassningar har gjorts för att minska risken för smittspridning. Man ska byta om hemma, ingen samåkning, ingen delad vattenflaska etcetera.

Man ska följa den tillfälliga pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Träning ska genomföras i mindre grupper, inte med fler än 8 i gruppen, och man ska hålla avstånd.
Personer födda 2001 och tidigare ska fortsatt undvika att träna i större grupper och avstå från att idrotta inomhus.

Samlingssalar, sporthallar, gymnastiksalar samt simhall, skjuthall och bowlinghall fortsatt stängda för allmänhet och föreningar, som inte ingår i undantaget, vilket medför att samtliga tider avbokas fram till och med 21 februari. Under denna period görs heller inga nya bokningar i systemet, oavsett vilken tidpunkt bokningen gäller.


2021-01-14 kl. 16. Anhörigstödets verksamhet erbjuder fortsatt stöd till anhöriga. Du kan alltid vända dig till anhörigkonsulenten för enskilda stödsamtal, råd och vägledning i din situation. Vi har möjlighet att träffa dig på Bergengrenska anhörigcenter, vi kan samtala per telefon, i ett digitalt forum eller under en promenad. De flesta av våra anhöriggrupper är för närvarande pausade men några grupper träffas digitalt. Om du behöver stöd eller bara undrar över något, tveka inte att ta kontakt med anhörigkonsulent Sofia Spetz, 0414 81 91 65 eller sofia.spetz@simrishamn.se


2021-03-12 kl. 16: Här är exempel på aktuella inskränkningar/annan information för vår kommunverksamhet (med reservation för ändringar med kort varsel):

Socialförvaltningen:

– Vi rekommenderar att man inte besöker våra särskilda boenden. Ingen konstaterad smitta på våra särskilda boenden.

– Vi har, i överenskommelse med besökarna, stängt daglig verksamhet. Vi försöker hitta alternativa insatser/stöd till de brukare som önskar detta.

– Café Stinsen och Kullagret är stängda för besökare.

– Träffpunkten och LSS fritidsverksamhet försöker anordna uteaktiviteter istället för att ha sin ordinarie verksamhet. Daglig verksamhet inom LSS stängd.

– Familjerådgivningen: Samtliga fysiska besök till familjerådgivningen är inställda. De par som är inbokade kommer även fortsatt att få möjlighet att ha samtal via telefon eller videosamtal i den mån det är görbart. Samtliga samtal är för närvarande avgiftsbefriade. Telefontiderna är öppna under ordinarie tider (måndagar kl. 13–14, onsdagar ojämna veckor kl. 13–14 och torsdagar kl. 8–9).

– Hjälpmedelsförrådet är obemannat, men du kan återlämna hjälpmedel ändå.

– Anhörigstödets verksamhet erbjuder fortsatt stöd till anhöriga. Du kan alltid vända dig till anhörigkonsulenten för enskilda stödsamtal, råd och vägledning i din situation. Vi har möjlighet att träffa dig på Bergengrenska anhörigcenter, vi kan samtala per telefon, i ett digitalt forum eller under en promenad. De flesta av våra anhöriggrupper är för närvarande pausade men några grupper träffas digitalt. Om du behöver stöd eller bara undrar över något, tveka inte att ta kontakt med anhörigkonsulent Sofia Spetz, 0414 81 91 65 eller sofia.spetz@simrishamn.se

Barn och utbildning

Våra medarbetare får många frågor om vilka familjer som bär på smitta. Vi varken får eller kan berätta sådant, om vi nu har den informationen, det vore ett sekretessbrott.

Folkhälsomyndigheten har gjort en bra sammanställning till föräldrar/vårdnadshavare.

Korsavadsskolan

Vecka 15-23 är alla årskurser på plats.

Gymnasieskolorna

Årkurs 1 och 2 turas om med distansundervisning varannan vecka: åk 1 är på skolan udda veckor och åk 2 är på skolan jämna veckor. Åk 3 är på skolan hela tiden.

Gymnasiesärskolan

Undervisningen bedrivs som vanligt.

Campus Österlen

De utbildningar där Campus Österlen är kursort sker på distans. Lokalbokningen är stängd. Tentamensservicen är öppen. Lärcentrums verksamhet är tillgänglig och öppen för de som är registrerade användare.

Kulturskolan

Alla grupper i dans, film, konst och cirkus är i gång. De grupper vi pausat under våren är körsång, babyrytmik och barndans 2-3 år. Instrument- och sångundervisning har varit i gång sedan terminsstart och håller stegvis på att gå över från fjärrundervisning till mer fysiska träffar.

Kultur och fritid

Biblioteket

Från och med den 26 april gäller följande öppettider på biblioteket:

– måndag och onsdag kl. 10.30-19.00
– tisdag, torsdag och fredag kl. 10.30-17.00
– lördag kl. 11.00-14.00

Sedan tidigare gäller meröppet som vanligt:
– söndag till torsdag kl. 8.00-22.00
– fredag kl. 8.00-17.00
– lördag kl. 8.00-18.00

För att hålla nere smittspridningen i samhället är det endast snabba ärenden om max 15 minuter som gäller på biblioteket.

Biblioteksbussen börjar rulla igen den 19 april enligt ordinarie turlista.

Österlens museum

Österlens museum (och museibutiken) öppnade åter den 25 mars, med restriktioner.

Arrangemang

Vårens publikarrangemang är digitala.

Fritid

Samlingssalar, sporthallar, gymnastiksalar samt simhall, skjuthall och bowlinghall stängda. Undantag: Träning för barn och ungdomar födda 2002 eller senare har startat inomhus igen 8 februari, med de begränsningar som finns i pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Bénka-dí, ungdomens hus i Simrishamn, har återgått till ordinarie öppettider: måndag till fredag kl. 15–19. Antalet besökare som får vistas i lokalerna är begränsat till tio ungdomar. Bénka-dí kommer även att fortsätta erbjuda spontanidrott och utomhusaktiviteter.

Turistcenter

Fortsatt stängt för besök. I foajén utanför turistcenter finns ett urval av kartor och broschyrer att plocka av. Turistcentret är tillgängligt på telefon och e-post måndag–fredag kl. 9–17: 0414-81 98 00 eller turistcenter@simrishamn.se

Corona och näringslivet

Rådgivning och stöd till företagare

Företagarlinjen finns kvar för dig som behöver stöd och behöver någon att prata med! Ring Nyföretagarcentrums företagarlinje där du kan prata med Nyföretagarcentrum Sydöstra Skånes rådgivare om allt som rör din verksamhet: måndag–fredag kl. 15–17. Rådgivning är kostnadsfri och vänder sig till alla företagare.

Prata med:

 • Lotte Kolare, 0706-18 09 68
 • Stefan Litzberg, 0768-82 65 05

Information om Corona-pandemins påverkan på näringslivet

verksamt.se finns samlad aktuell information till företag och näringsliv från Sveriges myndigheter Sidan uppdateras allt eftersom nya insatser införs, förändra och beslutas.

Information för dig som företagare finns på vår näringslivssida på simrishamn.se

Här finns information om coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till. Här hittar du även flera olika insatser, utbildningar och stöd till företag med anledning av coronapandemin.


2020-12-08 kl. 17. 1177 informerar: Hantera oro i kris

Att känna oro under covid-19-pandemin

Det nya coronaviruset påverkar oss på många sätt. En ständig nyhetsrapportering om smittade och avlidna, ekonomiska konsekvenser och en annorlunda vardag där vi uppmanas att isolera oss fysiskt från varandra skapar rädsla och oro hos många människor. Men oron är ett tecken på att hjärnan fungerar som den ska.

Läs mer här om hur du och din kropp kan reagera och hur du kan hantera din oro och må bättre.


Hur ser coronavardagen ut i vår kommun?

På Youtube (och även på Facebook och Instagram) har vi publicerat en rad filmer som visar hur vi jobbat och jobbar under pandemin.

Hur är det att ha covid-19? Läs Dennis berättelse på Facebook om hur det var – och hur vardagen är i dag.


Så här skyddar vi dig som vårdas på boende eller i hemmet i Simrishamns kommun

Vårt mål är att skydda dig mot covid-19-smitta på bästa sätt. Vi följer därför Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien Skånes riktlinjer.

Detta gäller för dig utan smitta eller som inte har symtom på smitta. Personalen använder sig av riktlinjen basal vårdhygien, detta innebär:

 • Kortärmad arbetsklädsel
 • Uppsatt hår
 • Inga smycken
 • Ej lösnaglar och nagellack
 • Noggrann handhygien
 • Vid personnära arbetsmoment, som innebär risk för att arbetskläderna smutsas ned, ska kortärmat skyddsförkläde och handskar användas. 

Detta gäller för dig med misstänkt eller konstaterad smitta med covid-19:

 • Samma riktlinjer som ovan förutom att handskar och förkläde ALLTID används vid personnära arbete.
 • Munskydd används när det är mindre än två meters avstånd till dig som blir vårdad och risk för stänk finns.
 • Visir används när det finns risk för stänk, till exempel vid nysning och hosta.

För all personal gäller följande:

 • Personal med symtom på luftvägsinfektion ska i nuläget stanna hemma tills de har varit symtomfria i 48 timmar.
 • Personal som har varit i närheten av någon med covid-19 kan fortsätta arbeta, men ska vara uppmärksam på symtom.
 • Vid insjuknande på arbetsplatsen ska personen omedelbart avsluta arbetspasset och sedan stanna hemma till två dagars symtomfrihet.
 • Personal med konstaterad covid-19 ska stanna hemma från arbetet tills de tillfrisknat och därefter varit stabilt symtomfria under två dagar.

Städrutiner

På samtliga boenden har vi förstärkt städrutinerna, exempelvis så desinficeras de ytor, möbler och utrustning som många rör vid.

Frågor?

Om du har frågor eller synpunkter på ovanstående riktlinjer så vill vi att du kontaktar enhetschefen som ansvarar för just dig eller din anhörig. Du kan då ringa Kontakt Simrishamn som hjälper dig att hitta rätt, tlf. 0414–81 90 00.


Tvätta händerna med tvål och vatten – ofta!

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, cirka 30 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.

Behöver jag använda handsprit? Nej.
Nej, du behöver inte använda handsprit. Tvätta istället alltid händerna med tvål och vatten. Se Vårdguiden 1177:s film om hur du tvättar händerna och läs om andra tips, bland annat om hur du får barn att tvätta händerna.


Skydda dig och andra från smittspridning

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. Det är viktigt att tänka på att äldre personer och personer med hjärt- och kärlsjukdomar visat sig vara särskilt sårbara vid en smittspridning. Därför är det viktigt att du tänker efter före innan du företar dig saker i vardagen för att varken själv bli smittad eller smitta andra.

Du kan söka information på webbplatsen 1177.se för råd vid andra sjukdomar och besvär som är vanliga, som influensa, feber, förkylning eller hosta.

När behöver du kontakta vården?

Om behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har coronaviruset. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning. Ring alltid först.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.


När du har allmänna frågor – ring 113 13

Om du har allmänna frågor om viruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13, så kan fler som misstänker att de är smittade lättare nå fram på telefonnumret 1177. Ring inte 113 13 om du har symton!

Har du frågor om coronaviruset kan du även gå till Folkhälsomyndighetens webbplats där det bland annat finns vanliga frågor och svar. Samma frågor och svar finns även på engelska.

Krisinformation.se är också en bra webbplats där svenska myndigheters aktuella krisinformation samlas.


Information om coronaviruset på olika språk/Information in English and other languages

På webbplatsen Krisinformation.se finns en sammanställning av information om coronaviruset på ett antal olika språk. The website Krisinformation.se contains a compilation of information about the corona virus/covid-19 in a number of different languages.

Webbplatsen innehåller information om hur du skyddar dig själv och andra från smitta via  länkar till en rad myndigheters webbsidor, t ex Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, regeringen och Konsumentverket.

The website contains information on how to protect yourself and others from infection through links to a number of government websites, such as the Swedish Public Health Agency, the Social Insurance Agency, the Government, and the Swedish Consumer Agency.

Här är länken till webbplatsen (Here is the web link to the site)

Även Folkhälsomyndigheten har information på andra språk, till exempel engelska.

The Public Health Agency of Sweden’s website.