Artificiell intelligens visar fisklivet i Tommarpsån

Artificiell intelligens visar fisklivet i Tommarpsån

I kommunens största å finns nu en fiskräknare installerad som styrs av artificiell intelligens. Det är Länsstyrelsen som satt upp räknaren som ger oss information om vilka och hur många fiskar som passerar.

Vill du se fisklivet i Tommarpsån?

Här kan du se all information som fiskräknaren samlar in.

Fiskräknaren har också en kamera och om du följer länken ovan du se filmklipp på alla fiskar som passerar. I övrigt visas information om hur många fiskar som vandrat upp och ner i ån och vilka arter.

En bättre framtid för fiskarna i Tommarpsån

Installationen av fiskräknaren är en del i arbetet med att skapa en bättre framtid för de fiskar som vandrar i Tommarpsån. En åtgärd som redan utförts för att underlätta vandringen är att dämmen vid Valsmöllan tagits bort för att skapa en mer fri passage. Med en fiskräknare på plats blir det nu möjlighet att mäta och se effekter av de åtgärder som vidtas i framtiden för att främja fiskvandringen.

Varför vandrar fiskarna?

En del fiskar vandrar till platser där de kan para sig. Till exempel ålar vandrar hela vägen genom ån, ut i havet och ända till Sargassohavet som gränsar till USA för detta. Öringarna vandrar också genom ån för att ta sig ut till havet men de gör det för att äta upp sig och växa till sig under 1-3 år, sedan återvänder de till ån igen. Öringen vandrar också i åns vattensystem för att hitta platser med grus där de kan lägga sin rom. Stensimpan däremot den stannar i ån hela livet.