Gågata i Simrishamn 1 juni-31 augusti

Kartbild som visar var gågatan respektive gångfartsområdet är i Simrishamn 1 juni-31 augusti.

Det är den nedre delen av Storgatan i Simrishamn och delar av några tvärgator till den som är gågata under perioden 1 juni-31 augusti. Den övre delen av Storgatan och en del av Järnvägsgatan förblir gångartsområde. Reglerna för gångfartsområde och gågata skiljer sig åt.

På bilden ovan är gågatan markerad med rött, gångfartsområdet med blått och enkelriktningens början med gult.

Gångfartsområde – vilka regler gäller?

  • Gående – har företräde
  • Cyklister – kör i gångfart och har väjningsplikt mot gående
  • Bilister – får köra i gångfart och har väjningsplikt mot gående

Gågata – vilka regler gäller?

  • Gående – har företräde
  • Cyklister – får köra i gångfart och har väjningsplikt mot gående
  • Bilister – får köra där med tillstånd. Den här typen av tillstånd delas endast ut till bilister vars syfte med att köra på gågatan är:
  1. varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
  2. transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
  3. transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan, eller
  4. transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

Vad innebär gångfart?

Gångfart är en fart de gående går i, de är alltså de som bestämmer takten för övrig trafik.

Enkelriktat från Järnvägsgatan

I riktning från Järnvägsgatan mot Stortorget kommer det att vara enkelriktat på den del av Järnvägsgatan som är gångfartsområde.

Efter sommaren – gågatan blir gångfartsområde

Den 31 augusti blir den del som varit gågata i Simrishamn under sommaren återigen gångfartsområde. Med andra ord kommer båda områdena som är markerade på kartan efter den 31 augusti bli gångfartsområden, detta varar sedan året ut.