Kivik – nya parkeringsregleringar och parkeringsmöjligheter

En bakgrundsbild med äppelträd. Framför visas en illustrationskarta över nya parkeringsmöjligheter och parkeringsregleringar i Kivik.

På kartan ovan visas alla nya parkeringsregleringar och parkeringsmöjligheter i Kivik.

Här kan du ladda ner kartan på de nya parkeringsregleringarna och parkeringsmöjligheterna.

Kivik är en mycket vacker och populär plats, särskilt på sommaren. Populariteten bidrar också till en hög trafikbelastning och därför arbetar kommunen proaktivt för att minska den och även främja ett hållbart resande. I det pågående arbetet ingår förutom att synliggöra hållbara resealternativ även tidreglering av parkeringsplatser och anpassning av parkeringsytor efter högsäsongens behov.

Kiviks hamn – ny tidreglering för 4 parkeringar 1 juni-30 september

2 timmar

2 parkeringar regleras till 2-timmarsparkering kl. 9-18 alla dagar 1 juni-30 september. Den 1 oktober-31 maj gäller fri parkering dygnet runt på de 2 parkeringarna. Endast personbilar får parkera där oavsett period.

4 timmar

1 parkering regleras till 4-timmarsparkering kl. 9-18 alla dagar 1 juni-30 september. Den 1 oktober-31 maj gäller fri parkering dygnet runt. Endast personbilar får parkera där oavsett period.

8 timmar

1 parkering regleras och blir 8-timarsparkering dygnet runt 1 juni-30 september. Den 1 oktober-31 maj gäller fri parkering dygnet runt på parkeringen. Endast personbilar får parkera där oavsett period.

Varför regleras de 4 parkeringarna i Kiviks hamn under sommaren?

Huvudsyftet med regleringen är att främja trafikflödet, leda vidare husbilar och motorcyklar till andra parkeringar och på så sätt minska trafikbelastningen för hamnområdet. Regleringarna ökar även tillgängligheten till platsen då kortare parkeringstider gör att fler personer får möjlighet att ta del av platsen under en dag. Valet av perioden 1 juni-30 september beror på att trafikbelastningen är som störst då.

Kungagraven – nya parkeringsmöjligheter för motorcyklar och husbilar

4 nya parkeringsplatser för husbilar

Vid Kungagraven i Kivik kommer 2 bussparkeringsplatser att bli 4 nya parkeringsplatser för husbilar där fri parkering gäller året runt.

4 nya motorcykelparkeringsplatser

Vid Kungagraven tillkommer även ett nytt område för motorcykelparkering. Kommunen uppskattar att cirka 4 motorcyklar kan parkera där. På de nya motorcykelparkeringarna kommer fri parkering att gälla året runt.

3 bussparkeringsplatser

3 bussparkeringsplatser kommer att vara kvar och placeras vid sidan så bussarna kan parkera på ett smidigt sätt, precis som i dag.

Varför skapas nya parkeringsmöjligheter för husbilar och motorcyklar vid Kungagraven?

Syftet är att underlätta för både husbilsägare och motorcykelägare att enkelt kunna hitta parkeringar, samtidigt som denna lösning kan bidra till att minska trafikbelastningen för hamnområdet. De nya parkeringarna blir mer lättillgängliga och skyltning kommer även också guida våra besökare som kommer med husbil eller motorcykel. Vid parkeringarna finns också bord och bänkar som kan användas för måltider, fikor och pauser.

Tillsammans skapar vi hållbarhet

Tillsammans skapar vi en bättre trafiksituation i Kivik. De nya parkeringsmöjligheterna och parkeringsregleringarna är en viktig och prioriterad del av detta. Kivik har även bra möjligheter till kollektivt resande, även om det inte är ett rekommenderat val just nu på grund av pandemin. Sydostleden ansluter även till en del vägar som går genom Kivik, vilket kan vara ett alternativ för de som tycker om och har möjlighet att cykla. Steg för steg så gör vi det lite bättre hela tiden tillsammans.