Skillinge – ny parkering, nya planteringar och mycket mer

En åker med grävmaskin där de bygger en ny parkering. Himlen är blå med vita moln.

Just nu pågår ett större arbete som innebär olika förbättringsåtgärder i Skillinge. Arbetet är indelat i fyra olika etapper.

Här kan du se en illustrationskarta på de olika åtgärder som kommer att utföras i Skillinge.

Etapp 1

Anläggande av fyra bostadstomter och en verksamhetstomt. I samband med detta kommer VA-anslutningar att installeras och en liten fördröjningsdamm för dagvatten att anläggas. Arbetet beräknas vara klart under sommaren 2021.

Etapp 2

Parkgatan kommer att prydas av planteringar och belysning för ökad trygghet. Ett provisoriskt beläggningslager kommer också att läggas på för att möjliggöra användning under sommaren, därefter kommer det riktiga asfalteringsarbetet att påbörjas under hösten/vintern 2021.

Etapp 3

Parkering för personbilar och husbilar kommer att anläggas samt ett stort fördröjningsmagasin. Parkeringen beräknas vara klar för provisorisk parkering i sommar och färdigställas under hösten/vintern 2021. Fördröjningsmagasinet färdigställs under våren 2022.

Etapp 4

En ny gång- och cykelväg kommer att anläggas längs Östra Allegatan ner till Branteviksvägen under hösten/vintern 2021. Asfaltering av den nya gång- och cykelvägen kommer att ske våren 2022. Projektering fortsätter för fler åtgärder på Branteviksvägen och ändringen av återvinningstomten. De åtgärderna beräknas påbörjas efter årsskiftet 2021/2022.