Stort intresse att bygga i kommunen – bygglov rustar upp

Stort intresse att bygga i kommunen – bygglov rustar upp

Simrishamns kommun är nu mer än någonsin en inflyttningskommun, där intresset inte bara handlar om att köpa hus eller hyra lägenhet, utan också att bygga om, bygga till och bygga nytt. Antalet bygglovsärenden har ökat med 60 % det senaste året och nu rustar kommunen för att hantera ett permanent högre antal ärenden. Det är inte bara allmänheten som ritar på nya eller större boenden, de närmaste fem åren planerar exploatörer för mer än 700 nya bostäder runt om i kommunen.

Anders Johnsson (M), ordförande för byggnadsnämnden i Simrishamns kommun, är glad att se ett så stort byggintresse:

– Utvecklingen går precis åt det hållet vi önskar. Allting handlar om anpassning. Finns det en efterfrågan så anpassar vi oss efter den.

För att hantera både nuvarande och kommande utmaningar har kommunen en plan som sträcker sig flera år framåt i tiden, berättar samhällsbyggnadsförvaltningens chef Åsa Simonsson:

– Vi tycker att detta både är roligt och häftigt. Vår långsiktiga plan för att möta de här behoven innefattar rekrytering av ny personal och konsulter, en omfattande digitaliseringsresa som kommer att öka servicen för våra medborgare på många plan och ett nytt internt system som möjliggör bokningsbara telefontider med bygglovshandläggare.

I ett första skede kommer rekrytering av ny personal och konsulter till bygglovsverksamheten att äga rum för att skapa en stark grund att arbeta utifrån. Ytterligare en åtgärd som vidtagits är att man internt skapat ett system så Kontakt Simrishamn kan boka in en telefontid med en bygglovshandläggare för personer med bygglovsfrågor som Kontakt Simrishamn inte själva har möjlighet att svara på. Utbildning sker även kontinuerligt internt för att Kontakt Simrishamn ska kunna ge så bra service som möjligt i frågor som rör bygglov.

Till hösten kommer man sedan i nästa steg övergå från fysisk pappershantering till digital hantering, vilket effektiviserar och underlättar bygglovsprocessen ytterligare ett steg. Parallellt påbörjas också i höst den processkartläggning som lägger grunden för det större arbetet med att digitalisera och utveckla hela bygglovsverksamheten.

Bygglovschef för Simrishamns kommun, Henrik Olsson, berättar vidare:

– När vi sedan går in i 2022 kommer Simrishamns kommun att börja implementera alla nya förbättringsåtgärder både vad gäller e-tjänster och digitala system för hantering av bygglovsärenden. Det vi kan säga redan nu är att man kommer att ha ett system som gör det möjligt för medborgaren att få digital tillgång till alla bygglovshandlingar för aktuella fastigheter i ett ärende och på ett smidigt sätt kunna få hjälp med existerande bygglovsärenden av bygglovshandläggare eller Kontakt Simrishamn genom att identifiera sig med bankID. Automatiserad kommunikation i form av påminnelser och bekräftelser kommer även att tillkomma för att underlätta för medborgaren.

Det står klart att utmaningarna för Simrishamns kommun har förändrats. För någon vecka sedan var ”Simrishamn” det mest använda sökordet på booking.com och på kommunens hemsida är ”Ansök om bygglov” och ”Hitta lediga bostadstomter” några av de mest besökta sidorna.

Även om kommunen länge varit en populär punkt på Sveriges karta kanske det är så att den nu går in i en ny epok. Med nya normer kring distansarbete, till följd av pandemin, får många Österlenfantaster som arbetar digitalt nu möjlighet att vara på den plats där de kanske hämtar allra mest energi och kraft. Vem vill inte ha havet, Österlenska slätter eller ett blommande äppelträd som utsikt när man loggar in i dagens första möte?

Fakta

1. Rekrytering av ny bygglovspersonal – sommaren 2021
2. Bokningsbara telefontider med bygglovshandläggare – sommaren 2021 och framåt
3. Övergång från pappershantering till digital hantering – hösten 2021
4. Processkartläggning av bygglovsprocessen inför det större digitala förbättringsarbetet – hösten 2021
5. Implementering av digitala förbättringsåtgärder för e-tjänster och digitala system för hantering av bygglovsärenden – våren 2022 och framåt