Kommunen ber fastighetsägare att klippa träd och buskar som växer vid gatan

Vi ber alla fastighetsägare att se över buskar, träd och annan vegetation på sin fastighet så att den inte skymmer sikten för trafikanter och gående eller på något annat sätt utgör ett hinder för förbipasserande.

Det är enligt Simrishamn kommuns lokala ordningsföreskrifter för allmän platsmark 11 § som träd eller annan växtlighet, som från fastigheten skjuter ut över offentlig plats, genom fastighetsägarens försorg ska beskäras så att sikten för trafiken ej skyms eller är till annat hinder.

Här kan du läsa mer om de lokala ordningsföreskrifterna för Simrishamns kommun.

Här kan du läsa mer om ditt ansvar för renhållning och skötsel av vegetation och gångbanor som fastighetsägare.