Information om coronapandemin

(Uppdaterad 2021-06-16 kl. 17. Folhälsomyndigheten förlänger allmänna råd om allas ansvar förlängs till och med den 30 september) Här hittar du en del information om coronapandemin och dess påverkan på vår kommun. Här publiceras också fortlöpande information om eventuella begränsningar i vår kommuns verksamhet, se längre ner på sidan Nedan de viktigaste länkarna för dig som vill veta mer om coronapandemin, covid-19 och om vaccinationerna. Länkarna går till ansvariga myndigheters information.


2021-06-16 kl. 17. Folkhälsomyndigheten förlänger allmänna råd om allas ansvar förlängs till och med den 30 september

Folkhälsomyndigheten har förlängt de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 till och med den 30 september.

– Det är fortsatt viktigt att alla gör anpassningar i sin vardag för att minska risken för smittspridning. Samma sak gäller för verksamheter, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Enligt de allmänna råden bör individer bland annat stanna hemma vid symtom på covid-19, begränsa nya nära kontakter, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt samt hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.

Alla verksamheter i Sverige ska samtidigt säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Råden ses över kontinuerligt och kommer att anpassas i takt med att det epidemiologiska läget förändas.


2021-06-02 kl. 11. Folkhälsomyndigheten har en lathund för maximalt antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler. Du hittar lathunden här.


2021-05-28 kl. 10. Dagverksamheter öppnar igen.

24 maj öppnade vi dagverksamheten för demenssjuka igen. 1 juni öppnar vi dagverksamheten i Gärsnäs och Skönadal för de som har beviljade insatser.

När det gäller besök på våra boenden så har vi fortfarande restriktioner: besök bara i brukarens lägenhet och låsta dörrar; i möjligaste mån ska besök anmälas. Vi har fortfarande en smittspridning ute i samhället så vi vill vara extra försiktiga.


2021-05-06 kl. 8. Kommunala hallar och salar öppnas igen 17 maj

Från och med måndagen den 17 maj har föreningar och privatpersoner åter möjlighet att boka och nyttja sporthallar, gymnastiksalar och samlingslokaler. Givetvis under förutsättning att de restriktioner som fortsatt finns följs. Det finns begränsningar i hur många personer som får vistas i respektive lokal samtidigt. Du hittar maxantalet vid entrén till respektive lokal samt i bokningsprogrammet Interbook Go Startsida – Interbook.

Under vecka 23 öppnar utomhusbaden i Simrishamn, Hammenhög och i Sankt Olof. De resterande tre veckorna av simhallens öppettid innan säsongsstängningen kvarstår som tidigare med enbart föreningsaktivitet för barn/ungdomar.

Fortsatt gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. I Folkhälsomyndighetens föreskrifter ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså fortsatt viktigt att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus.

Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Med tanke på motionens betydelse för folkhälsan bedömer Folkhälsomyndigheten att träning kan ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar och allmänna råd och föreskrifter inom ramen för pandemilagen. Folkhälsomyndigheten avråder i nuläget från tävlingar, matcher och cuper. För barn födda 2002 eller senare gäller dock att enskilda matcher eller tävlingar får genomföras utomhus.

Mer information om idrott finns på Riksidrottsförbundets webbplats 


2021-04-10 kl. 8. Polisen informerar: Varning för bedrägerier kring vaccination

Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid -19 och det utnyttjar bedragare. Det finns två saker du ska komma ihåg om någon tar kontakt med dig angående vaccination:

 • Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt handlar det om bedrägeri.
 • Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och kräva att du identifierar dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning.

Om någon tar oväntad kontakt med dig:

 • Logga inte in
 • Lämna inte ut siffror
 • Lägg på luren

Läs mer om hur du skyddar dig mot bedrägerier här.


2021-03-18 kl. 9. Länsstyrelsen Skåne påminner om tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen.

På länsstyrelsens hemsida finns en särskild sida med information om den tillfälliga covid-19-lagen med såväl en frågor-och-svar-del samt kontaktinformation, både för verksamheter som har frågor om tillämpningen av lagen som för den som vill tipsa om överträdelser.


2021-01-14 kl. 16. Anhörigstödets verksamhet erbjuder fortsatt stöd till anhöriga. Du kan alltid vända dig till anhörigkonsulenten för enskilda stödsamtal, råd och vägledning i din situation. Vi har möjlighet att träffa dig på Bergengrenska anhörigcenter, vi kan samtala per telefon, i ett digitalt forum eller under en promenad. De flesta av våra anhöriggrupper är för närvarande pausade men några grupper träffas digitalt. Om du behöver stöd eller bara undrar över något, tveka inte att ta kontakt med anhörigkonsulent Sofia Spetz, 0414-81 91 65 eller sofia.spetz@simrishamn.se


2021-05-28 kl. 10: Här är exempel på aktuella inskränkningar/annan information för vår kommunverksamhet (med reservation för ändringar med kort varsel):

Socialförvaltningen:

– 24 maj öppnade dagverksamheten för demenssjuka igen. 1 juni öppnar dagverksamheten i Gärsnäs och Skönadal för de som har beviljade insatser.

– När det gäller besök på våra boenden så har vi fortfarande restriktioner: besök bara i brukarens lägenhet och låsta dörrar; i möjligaste mån ska besök anmälas. Vi har fortfarande en smittspridning ute i samhället så vi vill vara extra försiktiga.

– Café Stinsen och Kullagret är stängda för besökare, planen är att de ska öppna igen i höst. Daglig verksamhet inom LSS är i övrigt igång under anpassade former. LSS:s kultur- och fritidsverksamhet kommer att starta igen i juni med aktiviteter som är anpassade utifrån gällande riktlinjer kopplat till pandemin.

– Familjerådgivningen: Samtliga fysiska besök till familjerådgivningen är inställda. De par som är inbokade kommer även fortsatt att få möjlighet att ha samtal via telefon eller videosamtal i den mån det är görbart. Samtliga samtal är för närvarande avgiftsbefriade. Telefontiderna är öppna under ordinarie tider (måndagar kl. 13–14, onsdagar ojämna veckor kl. 13–14 och torsdagar kl. 8–9).

– Hjälpmedelsförrådet är obemannat, men du kan återlämna hjälpmedel ändå.

– Anhörigstödets verksamhet erbjuder fortsatt stöd till anhöriga. Du kan alltid vända dig till anhörigkonsulenten för enskilda stödsamtal, råd och vägledning i din situation. Vi har möjlighet att träffa dig på Bergengrenska anhörigcenter, vi kan samtala per telefon, i ett digitalt forum eller under en promenad. De flesta av våra anhöriggrupper är för närvarande pausade men några grupper träffas digitalt. Om du behöver stöd eller bara undrar över något, tveka inte att ta kontakt med anhörigkonsulent Sofia Spetz, 0414 81 91 65 eller sofia.spetz@simrishamn.se

Barn och utbildning

Våra medarbetare får många frågor om vilka familjer som bär på smitta. Vi varken får eller kan berätta sådant, om vi nu har den informationen, det vore ett sekretessbrott.

Folkhälsomyndigheten har gjort en bra sammanställning till föräldrar/vårdnadshavare.

Campus Österlen

De utbildningar där Campus Österlen är kursort sker på distans. Lokalbokningen är stängd. Tentamensservicen är öppen. Lärcentrums verksamhet är tillgänglig och öppen för de som är registrerade användare.

Kultur och fritid

Biblioteket

Från och med den 26 april gäller följande öppettider på biblioteket:

– måndag och onsdag kl. 10.30-19.00
– tisdag, torsdag och fredag kl. 10.30-17.00
– lördag kl. 11.00-14.00

Sedan tidigare gäller meröppet som vanligt:
– söndag till torsdag kl. 8.00-22.00
– fredag kl. 8.00-17.00
– lördag kl. 8.00-18.00

För att hålla nere smittspridningen i samhället är det endast snabba ärenden om max 15 minuter som gäller på biblioteket.

Biblioteksbussen började rulla igen den 19 april enligt ordinarie turlista.

Österlens museum

Österlens museum (och museibutiken) är öppna, med restriktioner.

Arrangemang

Vårens publikarrangemang är digitala.

Fritid

Från och med måndagen den 17 maj har föreningar och privatpersoner åter möjlighet att boka och nyttja sporthallar, gymnastiksalar och samlingslokaler. Givetvis under förutsättning att de restriktioner som fortsatt finns följs. Det finns begränsningar i hur många personer som får vistas i respektive lokal samtidigt. Du hittar maxantalet vid entrén till respektive lokal samt i bokningsprogrammet Interbook Go Startsida – Interbook.

Under vecka 23 öppnar utomhusbaden i Simrishamn, Hammenhög och i Sankt Olof. De resterande tre veckorna av simhallens öppettid innan säsongsstängningen kvarstår som tidigare med enbart föreningsaktivitet för barn/ungdomar.

Fortsatt gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. I Folkhälsomyndighetens föreskrifter ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså fortsatt viktigt att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus.

Bénka-dí

Bénka-dí, ungdomens hus i Simrishamn, har återgått till ordinarie öppettider: måndag till fredag kl. 15–19. Antalet besökare som får vistas i lokalerna är begränsat till tio ungdomar. Bénka-dí kommer även att fortsätta erbjuda spontanidrott och utomhusaktiviteter.

Corona och näringslivet

Rådgivning och stöd till företagare

Företagarlinjen finns kvar för dig som behöver stöd och behöver någon att prata med! Ring Nyföretagarcentrums företagarlinje där du kan prata med Nyföretagarcentrum Sydöstra Skånes rådgivare om allt som rör din verksamhet: måndag–fredag kl. 15–17. Rådgivning är kostnadsfri och vänder sig till alla företagare.

Prata med:

 • Lotte Kolare, 0706-18 09 68
 • Stefan Litzberg, 0768-82 65 05

Information om Corona-pandemins påverkan på näringslivet

verksamt.se finns samlad aktuell information till företag och näringsliv från Sveriges myndigheter Sidan uppdateras allt eftersom nya insatser införs, förändra och beslutas.

Information för dig som företagare finns på vår näringslivssida på simrishamn.se

Här finns information om coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till. Här hittar du även flera olika insatser, utbildningar och stöd till företag med anledning av coronapandemin.


2020-12-08 kl. 17. 1177 informerar: Hantera oro i kris

Att känna oro under covid-19-pandemin

Det nya coronaviruset påverkar oss på många sätt. En ständig nyhetsrapportering om smittade och avlidna, ekonomiska konsekvenser och en annorlunda vardag där vi uppmanas att isolera oss fysiskt från varandra skapar rädsla och oro hos många människor. Men oron är ett tecken på att hjärnan fungerar som den ska.

Läs mer här om hur du och din kropp kan reagera och hur du kan hantera din oro och må bättre.


Hur ser coronavardagen ut i vår kommun?

På Youtube (och även på Facebook och Instagram) har vi publicerat en rad filmer som visar hur vi jobbat och jobbar under pandemin.

Hur är det att ha covid-19? Läs Dennis berättelse på Facebook om hur det var – och hur vardagen är i dag.


Så här skyddar vi dig som vårdas på boende eller i hemmet i Simrishamns kommun

Vårt mål är att skydda dig mot covid-19-smitta på bästa sätt. Vi följer därför Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien Skånes riktlinjer.

Detta gäller för dig utan smitta eller som inte har symtom på smitta. Personalen använder sig av riktlinjen basal vårdhygien, detta innebär:

 • Kortärmad arbetsklädsel
 • Uppsatt hår
 • Inga smycken
 • Ej lösnaglar och nagellack
 • Noggrann handhygien
 • Vid personnära arbetsmoment, som innebär risk för att arbetskläderna smutsas ned, ska kortärmat skyddsförkläde och handskar användas. 

Detta gäller för dig med misstänkt eller konstaterad smitta med covid-19:

 • Samma riktlinjer som ovan förutom att handskar och förkläde ALLTID används vid personnära arbete.
 • Munskydd används när det är mindre än två meters avstånd till dig som blir vårdad och risk för stänk finns.
 • Visir används när det finns risk för stänk, till exempel vid nysning och hosta.

För all personal gäller följande:

 • Personal med symtom på luftvägsinfektion ska i nuläget stanna hemma tills de har varit symtomfria i 48 timmar.
 • Personal som har varit i närheten av någon med covid-19 kan fortsätta arbeta, men ska vara uppmärksam på symtom.
 • Vid insjuknande på arbetsplatsen ska personen omedelbart avsluta arbetspasset och sedan stanna hemma till två dagars symtomfrihet.
 • Personal med konstaterad covid-19 ska stanna hemma från arbetet tills de tillfrisknat och därefter varit stabilt symtomfria under två dagar.

Städrutiner

På samtliga boenden har vi förstärkt städrutinerna, exempelvis så desinficeras de ytor, möbler och utrustning som många rör vid.

Frågor?

Om du har frågor eller synpunkter på ovanstående riktlinjer så vill vi att du kontaktar enhetschefen som ansvarar för just dig eller din anhörig. Du kan då ringa Kontakt Simrishamn som hjälper dig att hitta rätt, tlf. 0414–81 90 00.


Tvätta händerna med tvål och vatten – ofta!

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, cirka 30 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.

Behöver jag använda handsprit? Nej.
Nej, du behöver inte använda handsprit. Tvätta istället alltid händerna med tvål och vatten. Se Vårdguiden 1177:s film om hur du tvättar händerna och läs om andra tips, bland annat om hur du får barn att tvätta händerna.


Skydda dig och andra från smittspridning

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. Det är viktigt att tänka på att äldre personer och personer med hjärt- och kärlsjukdomar visat sig vara särskilt sårbara vid en smittspridning. Därför är det viktigt att du tänker efter före innan du företar dig saker i vardagen för att varken själv bli smittad eller smitta andra.

Du kan söka information på webbplatsen 1177.se för råd vid andra sjukdomar och besvär som är vanliga, som influensa, feber, förkylning eller hosta.

När behöver du kontakta vården?

Om behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har coronaviruset. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning. Ring alltid först.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.


När du har allmänna frågor – ring 113 13

Om du har allmänna frågor om viruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13, så kan fler som misstänker att de är smittade lättare nå fram på telefonnumret 1177. Ring inte 113 13 om du har symton!

Har du frågor om coronaviruset kan du även gå till Folkhälsomyndighetens webbplats där det bland annat finns vanliga frågor och svar. Samma frågor och svar finns även på engelska.

Krisinformation.se är också en bra webbplats där svenska myndigheters aktuella krisinformation samlas.


Information om coronaviruset på olika språk/Information in English and other languages

På webbplatsen Krisinformation.se finns en sammanställning av information om coronaviruset på ett antal olika språk. The website Krisinformation.se contains a compilation of information about the corona virus/covid-19 in a number of different languages.

Webbplatsen innehåller information om hur du skyddar dig själv och andra från smitta via  länkar till en rad myndigheters webbsidor, t ex Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, regeringen och Konsumentverket.

The website contains information on how to protect yourself and others from infection through links to a number of government websites, such as the Swedish Public Health Agency, the Social Insurance Agency, the Government, and the Swedish Consumer Agency.

Här är länken till webbplatsen (Here is the web link to the site)

Även Folkhälsomyndigheten har information på andra språk, till exempel engelska.

The Public Health Agency of Sweden’s website.