Familjecentral öppnar i Simrishamn

I slutet av augusti öppnar en familjecentral i Simrishamn, den första i sydöstra Skåne, med ambitionen att bli en viktig och naturlig del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för familjer i kommunen.

En familjecentral riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn i åldern 0–6 år.

– Syftet med familjecentralen kännetecknas av ett hälsofrämjande perspektiv, tidigt förebyggande och stödjande, där styrkor samt frisk- och skyddsfaktorer lyfts fram och tas tillvara, säger Anna-Maria Caesar, samordnare för den nya familjecentralen på Simrishamns kommun.

Brett utbud

Familjecentralen ska också tillhandahålla riktad gruppverksamhet, utbildningar och individuella stödsamtal, allt utifrån identifierade behov och önskemål hos familjer.

– För att få kallas familjecentral krävs en samlokaliserad verksamhet som innehåller mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst med inriktning förebyggande arbete samt öppen förskola, berättar Anna-Maria Caesar som också är förskollärare till professionen.

Familjecentralen erbjuder stöd, information och utbildning redan under graviditeten. På mödravårdscentralen arbetar två barnmorskor som de blivande föräldrarna träffar under graviditeten för provtagning, samtal och föräldrautbildning med mera. Efter förlossningen tar barnavårdscentralen vid med fokus på det nyfödda barnet, där arbetar två BVC-sjuksköterskor.

– På öppna förskolan arbetar en förskollärare/samordnare och här erbjuds olika aktiviteter som till exempel babycafé, sångstund, skapande verksamhet och uteverksamhet, säger Anna-Maria Caesar. Här träffas vuxna och barn 0–6 år och hit kommer man utan att boka. Öppna förskolan kommer att erbjuda utbildning i föräldraskap, samverka med bibliotek och kulturskolan, naturskolan med flera.

Stöd kring föräldrarollen

I öppna förskolans lokaler arbetar även socialrådgivaren som bland annat har i uppdrag att erbjuda råd- och stödsamtal stöd kring föräldrarollen. Rådgivningen kan även handla om vart man ska vända sig i olika situationer eller för att få stöd i att etablera kontakt med andra myndigheter. Samtalen är kostnadsfria, omfattas av sekretess och det förs inga journaler.

Öppnar i augusti

I slutet av augusti öppnar familjecentralen i Capios lokaler på närsjukhuset i Simrishamn och den är ett samarbete mellan kommunens barn- och utbildningsförvaltning (öppna förskolan) och socialförvaltningen (socialrådgivning) samt Capio (BVC och MHV).

– Öppna förskolan planerar att ha öppet fyra förmiddagar och en eftermiddag i veckan, säger Anna-Maria Caesar. Lokalerna är rymliga och här kommer att erbjudas en variation av pedagogiskt lekmaterial och aktiviteter

– Vår ambition är att familjecentralen ska vara den självklara mötesplatsen för föräldrar och andra viktiga vuxna att söka hjälp och stöd på, säger Maria Linde Strömberg (M), ordförande i socialnämnden i Simrishamn.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Jan Rejdnell (L), fyller i:

– Familjecentralen är en mötesplats där barnfamiljer kan träffas, leka, medverka på olika aktiviteter, samt utbyta erfarenheter både kring det som är positivt och det som kan vara en utmaning i föräldraskapet.