Mätning av besöksstatistik vid Knäbäckshusen och Kiviks hamn

Under perioden juni 2021 till september 2022 samlar Tourism in Skåne, med hjälp av wifi-signaler, in information om hur många besökare som rör sig vid Knäbäckshusen och Kiviks hamn.

Mätningen görs för att kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt och därmed kunna erbjuda en bättre upplevelse på platserna för besökare och boende i framtiden. Den data som samlas in anonymiseras direkt per automatik innan analys. Om du ändå inte vill vara en del av analysen kan du stänga av ditt wifi på din telefon när du är på respektive plats.

För mer information om mätningen kan du besöka Tourism in Skånes hemsida.