Strandpärlor på Österlen

Längs kusten i Simrishamns kommun finns många vackra stränder med helt enastående vyer. Här listar vi några av dem. För dig som ska semestra på Österlen och ser fram emot svalkande dopp i havet.

En stor strand syns med inslag av växtlighet och med människor. Blått hav och blå himmel.

Mälarhusens strand

Mälarhusens vidsträckta strand- och dynlandskap binder samman Borrby strand och Sandhammaren. Den fina, vita sanden knirrar under fötterna, badet är långgrunt och strömmande vatten förekommer. Naturreservaten Sandby backar och Mälarhusen ligger norr respektive söder om badplatsen. Där gäller särskilda bestämmelser rörande bland annat hundar och ridning hela året. Hundbad finns söder om Mälarhusen från Per Ivars vägs södra ände söderut till kommunens södra gräns.

Cykel

Det är möjligt att cykla till stranden i blandtrafik, på samma väg som övriga fordon kör.

Bil

Adress: Mälarhusvägen.

47 parkeringsplatser på nordöstra sidan och 48 parkeringsplatser på sydvästra sidan. Från parkeringen är det cirka 200 meter till stranden. 24 timmars parkering.

I kommunkartan under ”Trafik” kan du se parkeringsmöjligheter vid stranden.

Kollektivtrafik

Hållplats Mälarhusen Mälarhusvägen. Från hållplatsen är det cirka 1 km till badplatsen.

Här kan du planera din resa i Skånetrafikens reseplanerare.

Bild på Borrbystrand med olika mindre fält med gräs som växer på stranden och en fiskebåt som står på stranden. sanden är mycket ljus, havet blått och himlen blå.

Borrby strand

Vid Kyhl börjar de milslånga stränder som sträcker sig ända förbi Sandhammaren och Hagestad. På vägen finner du Borrby strand. Strandremsan är i norr rätt smal, men blir söderut bredare och kantas av mäktiga sanddyner. Sanden är vit och finkornig. Badet är långgrunt. Tänk på att det kan uppkomma livsfarliga strömmar. Campingplats, omklädningsrum och en pool för barnen (ligger öster om campingen vid Borrby strand). Bassängbad finns mellan Borrby strand och campingen.

Cykel

Cykling sker i blandtrafik till badplatsen, vilket innebär att den på samma väg som övrig trafik.

Bil

Adress: Närmsta adress är Granhyddevägen.

Parkering 1: 44 parkeringsplatser och 400 meter till badplatsen. 8 timmars parkering.

Parkering 2: 36 parkeringsplatser och 240 meter till badplatsen. 24 timmars parkering.

Parkering 3: 49 parkeringsplatser och 160 meter till badplatsen. 24 timmars parkering.

I kommunkartan under ”Trafik” kan du se parkeringsmöjligheter vid stranden.

Kollektivtrafik

Hållplats Borrby strandbad. Från hållplatsen är det cirka 500 meter till badplatsen.

Här kan du planera din resa i Skånetrafikens reseplanerare.

En gång ner till stranden som ligger mellan gräsytor syns. Längre ner på stranden syns människor. Ett träd står också vid höger sida av gången en liten bit bort från där man går. Sanden på stranden är ljus, havet blått och likaså himlen.

Kyhls strand

Vid Kyhl börjar de milslånga stränder som sträcker sig ända förbi Sandhammaren och Hagestad. Strandremsan är i norr rätt smal, men blir söderut bredare och kantas av mäktiga sanddyner. Sanden är vit och finkornig. Badet är långgrunt. Tänk dock på att det kan uppkomma livsfarliga strömmar. Campingplats, omklädningsrum och en pool för barnen (ligger öster om campingen vid Borrby strand). Bassängbad finns mellan Borrby strand och campingen.

Cykel

Cykling sker i blandtrafik till badplatsen, vilket innebär att den på samma väg som övrig trafik.

Bil

Adress: Närmsta adress är Kyhls strandväg.

Parkering 1: 100 parkeringsplatser och 270 meter till badplatsen. 24 timmars parkering.

Parkering 2: 2 parkeringsplatser och 120 meter till badplatsen. 24 timmars parkering.

I kommunkartan under ”Trafik” kan du se parkeringsmöjligheter vid stranden.

Kollektivtrafik

Hållplats Kyhls strand. Därifrån är det cirka 500 meter till badplatsen.

Här kan du planera din resa i Skånetrafikens reseplanerare.

En långsandstrand vi vattnet syns. Längre bort syns landmassa som sträcker sig ut en bit i havet.

Tobisvik

På Tobisviksheden är sanden rund, grovkornig och har en gyllene färg. Badplatsen ligger i Tobisvik, på gångavstånd strax norr om Simrishamn, och består av en cirka två kilometer lång sandstrand. Stranden är inte långgrund utan det blir djupt väldigt fort och grus i vattenbrynet förekommer. En attraktiv camping finns, med bland annat bangolf och bassängbad. Vid Vårhallen kan du bada med din hund. Ställ bilen vid parkeringen och ta gärna en promenad ner till stranden med din hund. Hundbadet ligger på Vårhallens norra del samt norr därom. Vid Vårhallen finns även naturistbad.

I kommunkartan under ”Trafik” kan du se parkeringsmöjligheter vid stranden.

Cykel

Separerad cykelväg till badplatsen finns havsvägen från Simrishamn. Det finns även från båda hållen via sydostleden.

Bil

Adress: Tobisvägen.

45 parkeringsplatser och 70 meter till badplatsen. 2 tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser. 6 timmars parkering.

I kommunkartan under ”Trafik” kan du se parkeringsmöjligheter vid stranden.

Kollektivtrafik

Hållplats Tobisborg, därifrån är det cirka 1 km badplatsen. Från Simrishamns station, där anslutning finns till regionbusslinjer och tåg, är det cirka 2 km till badplatsen. Det finns fina gång- och cykelstråk från Simrishamns station till badplatsen.

Här kan du planera din resa i Skånetrafikens reseplanerare.

På bilden syns en låns sandsrand som går mot några klippor med grönska. På stranden syns männiksor, himlen är blå och havet likaså.

Vårhallen

Badplatsen strax norr om Vårhallens klippor är naturskönt belägen nedanför den stora rastplatsen vid väg 9, ca 1,5 km norr om Simrishamn. Stranden består av grov sand och det blir fort djupt i vattnet, en del grus kan finnas i strandlinjen och bottnen är bitvis rik på stenblock och sten. Här får även hundar bada. Ställ bilen vid parkeringen och ta gärna en promenad ner till stranden med din hund. Hundbadet ligger på Vårhallens norra del samt norr därom. Stranden tillhör emellertid ett Natura 2000-område med flera sällsynta fåglar och groddjur. Låt inte hunden springa lös utanför själva badstranden. Det finns även ett naturistbad vid Vårhallen.

Cykel

Det finns en separat cykelväg på sydostleden som leder direkt till parkeringen och badplatsen.

Bil

Adress: Vårhallarna.

15 parkeringsplatser och 60 meter till badplatsen. 6 timmars parkering.

I kommunkartan under ”Trafik” kan du se parkeringsmöjligheter vid stranden.

Kollektivtrafik

Hållplats Tobisborg. Från hållplatsen är det cirka 1 km badplatsen.

Här kan du planera din resa i Skånetrafikens reseplanerare.

En sandstrand syns med lite gräs som växer i partier. Längre bort syns en bit landmassa som går ut en bit i havet. Himlen är blå och havet likaså.

Hjälmaröds strandbad

Badplatsen ligger mellan Kivik och Vitemölla. Sanden är finkornig, men i vattenbrynet är den grusig. Bitvis är vattnet blockrikt. Badet är långgrunt med livliga strömförhållanden.

Cykel

Det finns en cykelväg längs väg 9 som leder till infarten till Vitemölla och därefter sker cykling i blandtrafik. Cykling ner till stranden den sista biten sker därmed på samma väg som övrig trafik.

Bil

Adress: Lejegatan.

10 parkeringsplatser och 90 meter till badplatsen. 24 timmars parkering.

I kommunkartan under ”Trafik” kan du se parkeringsmöjligheter vid stranden.

Kollektivtrafik

Hållplats Vitemölla Källebacken. Från hållplatsen är det cirka 1 km till stranden.

Här kan du planera din resa i Skånetrafikens reseplanerare.

Åka kollektivtrafik till stranden

Tänk på att alltid följa folkhälsomyndigheternas råd gällande kollektivt resande.

Här kommer du till Folkhälsomyndighetens hemsida.

Skånetrafiken erbjuder också en uppskattning om hur många resenärer som reser i snitt vid olika tidpunkter på olika linjer.

Här kommer du till Skånetrafikens hemsida.

Strandbroschyr

Du hittar vår och Ystads kommuns gemensamma strandbroschyr ”Välkommen till våra stränder” för sommarsäsongen 2021 via denna länk.