Framgångsrik energirådgivning i Simrishamn, Tomelilla och Ystad

Sedan 2010 har Simrishamns kommun en energirådgivare. År 2019 gick funktionen över till att fungera som energirådgivare även för Tomelilla och Ystad kommun. Med en större medvetenhet kring klimat- och hållbarhetsfrågor har Benny Andersson fullt upp och toppar statistiken för kommunal rådgivning kring de här frågorna i Skåne.

Det kan konstateras att intresset i kommunen inte bara är stort för att bygga utan även för energifrågor. För privatpersoner finns även en stark koppling mellan renovering av bostaden och nya mer medvetna energival. Intresset och behovet av att bolla idéer och ställa frågor till energirådgivaren  är också stort bland företagare. Årligen hör ungefär 100 företagare i Simrishamn, Tomelilla och Ystad av sig för rådgivning kring energifrågor. 2020 gav Benny 1052 individuella rådgivningar till företag, privatpersoner och organisationer i Simrishamn, Tomelilla och Ystad. I hela Skåne ges cirka 4000 rådgivningar totalt på per år.

Benny berättar om de vanligaste frågorna:

– De vanligaste funderingar som personer lyfter med mig handlar om hur de kan spara energi bara genom att ändra sitt beteendemönster och genom kloka val gällande hur deras bostad förbrukar och producerar energi. En typisk fråga är ”Hur ska jag använda min luftvärmepump för att åstadkomma maximal besparing av el? Alla är varmt välkomna att höra av sig med sin fråga.

Solceller

Frågor om solceller är en högaktuell fråga för energirådgivaren. Simrishamn, Ystad och Tomelilla är i dagsläget kommuner som ligger i långt fram vad gäller solcellsinstallationer på villor, butiker och industrier i förhållande till kommunernas storlek.

Högsäsong under sommaren

Under sommaren ökar efterfrågan kring energirådgivning. Benny berättar vidare att när det är som mest i julimånad kan han ha runt 150 rådgivningar den månaden.

Vill du ställa en fråga till energirådgivaren?

E-post: EKR@simrishamn.se

Telefon: 0414-81 90 00

Det här kan du fråga energirådgivaren om (exempel):

  • Solceller
  • Uppvärmningssystem
  • Isolering
  • Energibesparing genom fönsterbyte
  • Optimering av värmepannor och energisystem
  • Laddning av elfordon
  • Rådgivning för att undvika felsteg vid olika energiåtgärder.