Nytt bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun

Nu finns ett nytt bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun för åren 2021-2025.

Förord från programmet:

”Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre, så lyder Simrishamns kommuns vision som togs fram tillsammans med dem som bor, lever och verkar i vår kommun på Österlen. Simrishamns kommun ska sträva efter att gå före i gestaltningen av kommunens olika livsmiljöer. Bostadsförsörjningsprogrammet ska signalera till medborgarna att de har rätt till en vacker och varaktig arkitektonisk utformning av
sin livsmiljö.

Genom aktiv boendeplanering, i samspel med det kommande arkitektur- och kulturmiljöprogrammet, kan Simrishamns kommun ta ett helhetsgrepp på boendeattraktivitet. Där emotionell och funktionell attraktivitet sammanstrålar bildas en attraktiv livsmiljö för Simrishamns kommuns invånare.

Kommunen har har ett unikt vackert landskap som attraherar permanent boende, fritidsboende och turister. Här finns stora variationer av boendemiljöer med närhet till hav och natur. Kommunen har stora möjligheter att utvecklas utifrån dessa förutsättningar.”

Var kan jag läsa programmet?

Här kan du läsa bostadsförsörjningsprogrammet 2021-2025, ladda ner det och läsa mer om den viktig roll ett sådant här program fyller i en kommun.