Skötsel av grönytor och soptömning

Gräsklippning

Simrishamns kommun har två gräsklippare som kör kontinuerligt i kommunen när gräset växer. Det betyder att alla ställen klipps ungefär var fjortonde dag.

Ogräsrensning och parkskötsel

Detta arbete utförs av tre arbetslag i kommunen 2-3 gånger per år.

Soptömning av papperskorgar, hundlatriner och sopkärl

Längs kusten:

1 oktober – 31 maj – tömning 1 gång per vecka

1 juni – 31 september – tömning 3 gånger per vecka

I Kivik från midsommar – 15 augusti – tömning 4 gånger per vecka

I inlandsorterna:

Hela året – tömning 1 gång per vecka.

I Simrishamn:

15 augusti – innan midsommar – tömning 1-2 gånger per vecka.

Från midsommar – 15 augusti – tömning 3-4 gånger per vecka.

Vid hamnområdet i Simrishamn från midsommar – 15 augusti – tömning 1-2 gånger per dag.