Information om coronapandemin

(Uppdaterad 2021-08-03 kl. 15. Region Skåne informerar: Smittan fortsätter långsamt uppåt i Skåne.) Här hittar du en del information om coronapandemin och dess påverkan på vår kommun. Här publiceras också fortlöpande information om eventuella begränsningar i vår kommuns verksamhet, se längre ner på sidan Nedan de viktigaste länkarna för dig som vill veta mer om coronapandemin, covid-19 och om vaccinationerna. Länkarna går till ansvariga myndigheters information.


2021-08-03 kl. 15. Region Skåne informerar: Smittan fortsäter långsamt uppåt i Skåne.

Antalet covidfall fortsätter att öka i Skåne. Fallen syns framför allt bland yngre och medelålders vuxna och i de sydvästra och nordvästra delarna av Skåne. Samtidigt varnar smittskyddet i Skåne för felaktig användning av snabbtester.

– Vi ser en ökning av antalet positiva i åldrarna 20-59 år medan fallen bland 15-19-åringar minskar, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Provtagningen ligger på ungefär samma nivå som under förra veckan och det gör också andelen positiva i egenprovtagningen, som nu är 6,5 procent. Det är fortsatt få patienter som vårdas för covid-19 på de skånska sjukhusen, men den senaste veckan har det blivit något fler som behöver intensivvård.

Varnar för snabbtester som ger felaktiga resultat

Smittskyddet har på senare tid fått signaler om problem med antigentester, så kallade snabbtester, som gett felaktiga resultat. Det handlar om personer med symtom använt kommersiella snabbtest, som blivit negativa. Senare i förloppet har de drabbats av till exempel smakbortfall och då tagit PCR-test som blivit positivt. Under tiden har de levt som om de inte hade covid-19 och riskerat att utsätta andra för smitta.

– Felanvändning av antigentester kan leda till falsk trygghet och en ökad risk för smittspridning, säger Eva Melander

Hon vill därför påminna om att dessa tester har sina begränsningar.

– Snabbtester ska inte användas för att kunna avstå från att följa gällande rekommendationer eller för att utesluta covid vid symtom. Har man symtom som skulle kunna vara tecken på covid-19 ska man testa sig med PCR-test via 1177.se, säger Eva Melander.

Region Skåne beredd att planera för en eventuell tredje dos

I dag meddelade Folkhälsomyndigheten att en större andel av befolkningen sannolikt kommer att erbjudas en tredje dos av vaccin mot covid-19 under nästa år. Man berättar också hur man nu börjar planera för ett mera långsiktigt vaccinationsarbete.

– Region Skåne planerar att slutföra den breda vaccineringen av den vuxna befolkningen under hösten. Om och när Folkhälsomyndigheten fattar beslut om en eventuell påfyllnadsdos för antingen utvalda grupper eller för samtliga vaccinerade personer kommer vi också att genomföra denna insats, säger Per Hagstam, vaccinsamordnare och biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens besked

Vaccinationer för ungdomar startar i morgon

I morgon den 4 augusti startar vaccinationen av ungdomar födda 2005 eller tidigare. Då kan sjuksköterskor enligt direktiv från Socialstyrelsen ordinera vaccination. Före det datumet måste vaccinet ordineras av läkare till personer under 18 år.

Efter förra veckans bokningsstrul har Region Skåne tillsammans med leverantörerna arbetat för att det i samtliga kommuner ska vara möjligt att boka en vaccinationstid från och med onsdag. Det är viktig att försäkra sig om att man har rätt typ av legitimation när man bokar sin tid. På skane.se finns nu en informationssida om vaccinbokning för alla under 18 år.

Vaccination för dig under 18 år – Region Skåne (skane.se)


2021-06-16 kl. 17. Folkhälsomyndigheten förlänger allmänna råd om allas ansvar till och med den 30 september

Folkhälsomyndigheten har förlängt de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 till och med den 30 september.

– Det är fortsatt viktigt att alla gör anpassningar i sin vardag för att minska risken för smittspridning. Samma sak gäller för verksamheter, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Enligt de allmänna råden bör individer bland annat stanna hemma vid symtom på covid-19, begränsa nya nära kontakter, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt samt hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.

Alla verksamheter i Sverige ska samtidigt säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Råden ses över kontinuerligt och kommer att anpassas i takt med att det epidemiologiska läget förändas.


2021-04-10 kl. 8. Polisen informerar: Varning för bedrägerier kring vaccination

Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid -19 och det utnyttjar bedragare. Det finns två saker du ska komma ihåg om någon tar kontakt med dig angående vaccination:

  • Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt handlar det om bedrägeri.
  • Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och kräva att du identifierar dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning.

Om någon tar oväntad kontakt med dig:

  • Logga inte in
  • Lämna inte ut siffror
  • Lägg på luren

Läs mer om hur du skyddar dig mot bedrägerier här.


2021-07-12 kl. 17: Här är exempel på eventuella inskränkningar/annan information för vår kommunverksamhet (med reservation för ändringar med kort varsel):

Socialförvaltningen:

– När det gäller besök på våra boenden så har vi fortfarande restriktioner: besök bara i brukarens lägenhet och låsta dörrar; i möjligaste mån ska besök anmälas. Vi har fortfarande en smittspridning ute i samhället så vi vill vara extra försiktiga.

– Café Stinsen och Kullagret är stängda för besökare, planen är att de ska öppna igen i höst.

– Familjerådgivningen: Samtliga fysiska besök till familjerådgivningen är inställda. De par som är inbokade kommer även fortsatt att få möjlighet att ha samtal via telefon eller videosamtal i den mån det är görbart. Samtliga samtal är för närvarande avgiftsbefriade. Telefontiderna är öppna under ordinarie tider (måndagar kl. 13–14, onsdagar ojämna veckor kl. 13–14 och torsdagar kl. 8–9).

– Hjälpmedelsförrådet är obemannat, men du kan återlämna hjälpmedel ändå.

– Anhörigstödets verksamhet erbjuder fortsatt stöd till anhöriga. Du kan alltid vända dig till anhörigkonsulenten för enskilda stödsamtal, råd och vägledning i din situation. Vi har möjlighet att träffa dig på Bergengrenska anhörigcenter, vi kan samtala per telefon, i ett digitalt forum eller under en promenad. De flesta av våra anhöriggrupper är för närvarande pausade men några grupper träffas digitalt. Om du behöver stöd eller bara undrar över något, tveka inte att ta kontakt med anhörigkonsulent Sofia Spetz, 0414 81 91 65 eller sofia.spetz@simrishamn.se

Kultur och fritid

Biblioteket

För att hålla nere smittspridningen i samhället är det endast snabba ärenden om max 15 minuter som gäller på biblioteket.

Österlens museum

Österlens museum (och museibutiken) är öppna, med restriktioner.

Corona och näringslivet

Rådgivning och stöd till företagare

Företagarlinjen finns kvar för dig som behöver stöd och behöver någon att prata med! Ring Nyföretagarcentrums företagarlinje där du kan prata med Nyföretagarcentrum Sydöstra Skånes rådgivare om allt som rör din verksamhet: måndag–fredag kl. 15–17. Rådgivning är kostnadsfri och vänder sig till alla företagare.

Prata med:

  • Lotte Kolare, 0706-18 09 68
  • Stefan Litzberg, 0768-82 65 05

Information om Corona-pandemins påverkan på näringslivet

verksamt.se finns samlad aktuell information till företag och näringsliv från Sveriges myndigheter Sidan uppdateras allt eftersom nya insatser införs, förändra och beslutas.

Information för dig som företagare finns på vår näringslivssida på simrishamn.se

Här finns information om coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till. Här hittar du även flera olika insatser, utbildningar och stöd till företag med anledning av coronapandemin.