Dags för den årliga trygghetsmätningen i polisregion syd

Nu är det dags igen för den årliga trygghetsmätningen där slumpmässigt utvalda invånare har chans att berätta om sina upplevelser. I dagarna kommer 73 800 personer mellan 16 och 85 år, som bor i någon av de 58 kommunerna i polisregion syd, att få brev från polisen och sin hemkommun.

– Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna på polisen. Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framför allt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis och andra parter. Om du är en av de slumpmässigt utvalda som fått en enkät hemskickad, hoppas jag att du tar dig tid att svara,

För att få bättre kunskap om medborgarnas uppfattning om sin boendemiljö ställs frågor också om den:

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem där de bor, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga på kvällarna där de bor, säger Mats Trulsson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i närområdet. I vår kommun är det 1 500 personer (två procent av alla tillfrågade) som får enkäten hemskickad, så det är extra viktigt att du passar på tillfället att besvara den.

Undersökningen skickas ut den 16 augusti och avslutas ungefär två månader senare. Resultatet presenteras under senhösten.

Läs mer på polisens hemsida.