Bevattningsförbudet hävt från 1 september

Från och med 1 september är bevattningsförbudet hävt i hela kommunen. Vi vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till att spara på vår fantastiska naturresurs. Du har absolut gjort skillnad.

Även om bevattningsförbudet hävts är råden kring hur vi kan spara på vårt vatten fortfarande aktuella. Vattnet som rinner från våra kranar är en av våra viktigaste naturresurser, vi klarar oss inte utan den. Tyvärr kommer vattenbrist att vara en av klimatförändringarnas mest påtagliga och första konsekvenser. För att vi ska klara framtidens klimatutmaningar behöver vi alla övergå till en mer hållbar vattenanvändning.

Tips för en mer hållbar vattenanvändning:

  • Undvik att spola vattnet tills det blir kallt, en rinnande kran gör av med ungefär sex liter vatten per minut. Tappa upp vatten i en kanna som du förvarar i kylen så har du alltid kallt vatten när du blir törstig.
  • Stäng av vattnet när du borstar tänderna eller rakar dig, så spolar du inte ut värdefullt vatten i onödan.
  • Kontrollera så att inga kranar läcker. En droppande kran kan på en månad läcka så mycket som elva badkar med vatten.
  • Ta en dusch istället för ett bad. En dusch på tre minuter innebär ungefär en förbrukning av 36 liter vatten men det går åt ungefär 150 liter vatten för att fylla ett badkar.
  • Sätt inte igång diskmaskin eller tvättmaskin förrän den är full.

Frågor?

Kontakta Österlen VA.

Här kommer du till Österlen VA:s hemsida.