Skillinges nya gång- och cykelväg

Bilder: 1. Den gula pilen visar anslutningen från Sydkustleden till den nya gång- och cykelvägen. 2. Visar vyn i början av den nya gång- och cykelvägen, om du kommer från anslutningen vid Sydkustleden.

Skillinge har under året fått en ny stor parkering, en verksamhetstomt, fyra bostadstomter och en helt ny gata vid namn Ängsgatan. Nyligen blev också en gång- och cykelväg klar som börjar i anslutning till Sydkustleden i riktning ner mot havet. Med fantastisk utsikt över öppna fält kan gång- och cykeltrafikanterna känna sig som ett med naturen.

I nästa skede kommer gång- och cykelvägen att förlängas så att den går hela vägen ner till hamnen. Den sista delen kommer även att ha separata filer för gångtrafikanter och cyklister.

När?

  • Arbetet startar runt årsskiftet 2021/2022
  • Klart sommaren 2022

Ökad trafiksäkerhet i centrala Skillinge

För att öka trafiksäkerheten vid mataffären i Skillinge och skapa en säkrare väg för gångtrafikanter och cyklister kommer även en befintlig gångstig som går längs havet att förlängas. Den kommer utvecklas till en ny gång- och cykelstig som sträcker sig förbi mataffären men är placerad längre ner mot havet och inte uppe vid vägen där biltrafiken kör.

När?

  • Arbete påbörjas i november 2021
  • Klart runt årsskiftet 2021/2022