Biblioteket bygger om

Nu fortsätter förvandlingen av biblioteksrummet – besökarnas önskemål ska förverkligas och ge ett bibliotek som fungerar för alla.

I fjol, före pandemins utbrott, utförde biblioteket flera undersökningar med barn och vuxna för att ta reda på i vilken utsträckning biblioteket tillfredsställde deras behov. Det framkom tydligt att både barn och vuxna önskade mer lugn och ro, bättre arbets- och studieplatser, fler mysiga sittplatser samt en bättre tydlighet och möjlighet att hitta i lokalen.

– I höst kommer vi äntligen att komma i gång med att förverkliga dessa förbättringar, mycket av planerna fick läggas på is när pandemin kom, säger Kristin Rosenberg, bibliotekschef i Simrishamn.

Under våren har biblioteket, tillsammans med en arkitektfirma, arbetat för att anpassa och planera rummet för att tillfredsställa de framkomna behoven och önskemålen, med så lite ingrepp så möjligt i den ursprungliga arkitekturen och med återbruk högt upp på agendan.

Mer ljus och flytt av informationsdisk

Det biblioteksbesökarna kommer att märka av först är att två igenbyggda nischer, där nyheter i utbudet tidigare presenterades, slås ut för att öppna för mer ljus och skapa en trivsam plats för tidnings- och tidskriftsläsare.

– Sedan kommer informationsdisken att flytta längre in i lokalen – i dagsläget står den som en ”propp” nära in- och utgången, vilket visat sig vara problematiskt ur flera aspekter, bland annat för att medarbetarna stått med ryggen mot större delen av biblioteket och inte haft uppsikt över hjälpbehov bland hyllorna, berättar Kristin Rosenberg.

Hyllor vänds för bättre översikt

Senare i vinter ska också alla hyllor flyttas och merparten vändas ett knappt kvarts varv så att de inte blockerar sikten i lokalen, något som förbättrar tryggheten eftersom det ger bättre översikt. Även tillgängligheten kommer att förbättras genom att böcker och andra medier placeras mer logiskt. Ett exempel är de hyllor som brukar kräva mest assistans, som de om att lära sig svenska, kommer att flyttas närmast disken så att medarbetarna är nära till hands.

– Målsättningen med allt vi gör är att biblioteket ska bli mer tillgängligt, tryggt, inspirerande, överblickbart och rofyllt, säger bibliotekets samordnare för projektet, Sofie Sweger.

Kunskapscentrum och vardagsrum

Att biblioteket är till för alla kan vara en utmaning eftersom olika gruppers behov kan krocka. Tydlighet är därför A och O när rummet nu görs om. Olika zoner kommer att signalera var det ska vara tyst och var det kan samtalas.

– Biblioteket har i dag en väldigt mångfacetterad verksamhet och visionen är att vi både ska vara ett kunskapscentrum och ett familjärt vardagsrum, säger Sofie Sweger.

Ny barnavdelning

En ny avdelningen för de allra minsta, 0 till 6 år, stod klar redan 2020, men även resten av barnavdelningen kommer att få ett rejält ansiktslyft för att locka fler barn till läsning.
– Det fullkomligt kliar i fingrarna för att få ordning på allt, men vi kan bara göra en sak i taget, och vi ber våra besökare att ha överseende med att det kan vara lite rörigt och stökigt framöver, säger Kristin Rosenberg. Hon tillägger, att arbetet med att förbättra biblioteket kommer att sträcka sig över hela nästa år.

Fakta

Vad händer på biblioteket?

VAD? Biblioteket ändrar om.
VARFÖR? För att leva upp till besökarnas behov.
HUR? Genom att tydliggöra bibliotekets olika funktioner genom att dela in det i zoner.
NÄR?
2019: En ny avdelning för de minsta i åldern 0–6 år tas fram.
2020: Biblioteket genomför brukarundersökningar med barn från 7 år och uppåt samt med vuxna.
2021: Behoven som framkom i undersökningarna ska börja förverkligas. Planeringsarbete med arkitektfirma under våren. Omvandlingen börjar synas i rummet under hösten.
2022: Fortsatt arbete med att anpassa biblioteket till användarnas behov. Extra fokus på tillgänglighet.