Digital delaktighet – 5 oktober

Psykiatrin i Kristianstad bjuder in till mingel på Kulturkvarteret i Kristianstad där du som besökare får veta mer om olika digitala möjligheter. DigidelCenter, I-KBT, Blå APPen, 1177, Tolkservice, Sparbanken Skåne, Videosamtal, Ekonomirådgivare och Peer Supporter är några av stationerna.

Tisdagen 5 oktober kl. 15.00 – 18.00, Lilla salen Kulturkvarteret, Kanalgatan 30, Kristianstad.

Läs mer här