Baskemöllas hamn – renoveringen har startat

Hamnen i Baskemölla. Här är vattnet blått och likaså himlen där molnen ligger lågt. Stenshuvud syns vid längre bort. Här ser vi båtar som ligger i hamnen, en pir av stenar som går ut från vänster och där framför ligger träbryggan som ska renoveras. Till höger syns den södra vågbrytaren där man ska fylla i en liten bit, vid den sidan syns en del av en segelbåt. Närmre kameran syns hamnplan som består av betong.

Bilder: Baskemöllas hamn. Träbryggan som renoveras är inringad snett till vänster och till höger pekar pilen mot den del av södra vågbrytaren som ska fyllas i under renoveringen. 

Hamnarna i vår kommun är något som vi håller kärt av många anledningar och renovering av våra olika hamnar utförs kontinuerligt, Baskemöllas hamn är aktuell just nu.

I den lilla gemytliga hamnen ska den södra vågbrytaren fyllas i och den norra träbryggan säkras. Bryggan ska även justeras med pålar som gjuts genom de befintliga fundamenten. Arbetena kommer att pågå från september-december 2021 i den mån vädret tillåter.

Många förbättringsarbeten har redan utförts i flera av de andra hamnarna. Förra året renoverades bryggan i Kiviks norra gästhamn, Branteviks hamn fick ett nytt digitalt system för el till båtar samt ny belysning och i Simrishamns hamn genomfördes en totalrenovering av garnbryggan och samma digitala system installerades som i Brantevik. I våras renoverades hamnen i Skillinge som fick nya gästbryggor och en ny tankbrygga.