SCB:s medborgarundersökning på väg till utvalda personer

Vår kommun är med i SCB:s medborgarundersökning i höst igen efter några års uppehåll. Det är en enkätundersökning företaget genomfört två gånger årligen sedan 2005 och som de flesta av landets kommuner deltagit i en eller flera gånger.

De som tillfrågas är ett slumpmässigt urval ur befolkningsregistret. 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågas i höstens undersökning i vår kommun.

Det handlar om medborgarnas upplevelse

I undersökningens enkät, på nätet eller på papper, får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet i allmänhet i kommunen. De får också berätta hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg, liksom möjligheterna till insyn och påverkan.

– För oss är det mycket viktigt att så många som möjligt tar chansen och svarar på enkäten, så vi får den bästa kvaliteten i undersökningen, säger Diana Olsson, kommundirektör i vår kommun. SCB:s undersökning är en del av vår dialog med dem som bor och verkar i vår kommun. Den ger en fingervisning om vad man tycker om vår kommun som en plats att bo på, men antyder också vilken upplevelse man har av den service kommunverksamheten ger.

Enklast via internet

De som är med i undersökningen kan själva välja att logga in och svara via internet eller med hjälp av den pappersenkät som kommer i postlådan. Den som svarar via webben har redan i dagarna fått en inbjudan att delta i undersökningen. På internet kan också välja att besvara enkäten på andra språk än svenska.

Resultaten av höstens undersökning kommer oss tillhanda i början av december.

Tydlig trend i tidigare mätningar

2018 var senaste gången vår kommun deltog i undersökningen och då hade vi gjort det tre år i rad. Resultatet visade att medborgarna över lag nöjda med hur man upplever kommunen som en plats att bo och leva på, resultatet förbättrades stadigt för varje genomförd undersökning.

Samma sak för den del av undersökningen som handlar om hur medborgarna ser på våra verksamheter och den service som ges, liksom frågor kring bemötande och tillgänglighet, där det sista betyget ökat kraftigt sedan Kontakt Simrishamn, vårt kontaktcenter som ersatte kommunväxeln, introducerats.

Bra betyg på kommunens information

Undersökningen 2018 gav också en bild av hur medborgarna i vår kommun ser på sitt inflytande i kommunen. Det sammanfattande betyget blev lågt, undantaget var vår kommuns information som fick mer än godkänt.

– Till dem som slumpen inte väljer att delta i undersökningen, påminner jag gärna om de andra sätt man kan påverka och tycka till om kommunen, säger Diana Olsson. Man kan ställa en fråga till våra politiska partier på simrishamn.se, man kan skriva ett Simrishamnsförslag eller på andra sätt delta i diskussionen om kommunens utveckling, i dag och i framtiden.