Stort byggintresse och 600 nya bostäder

Stort byggintresse och 600 nya bostäder

Bild: Visionsbild av Kivikhusen, skapad av STADSTUDIO.

Det händer mycket på bostadsfronten i vår kommun. Intresset för att bygga här pekar fortsatt uppåt och så även prognosen för nya bostäder, 600 nya beräknas byggas under kommande fyra år i hela vår kommun.

Om man vill ta pulsen på det ökade byggintresset är de fyra byggklara kommunala bostadstomterna i Skillinge som släpptes under sommaren ett gott exempel. Den 26 juli kl. 10.00 gick tomtsläppet av stapeln, kl. 10.02 var alla bostadstomterna reserverade. I samband med entusiasmen för nybyggnation har även takten på inskickade bygglovsansökningar ökat. I juni 2021 konstaterades en ökning av 60% fler bygglovsärenden i jämförelse med samma period 2020.

Aktuella bostadsprojekt

Ett flertal spännande och intressanta bostadsprojekt står inför dörren. I vår nya stadsdel Skansen i Simrishamn kommer ett hundratal nya lägenheter att ta form, Residens Simrishamn, Svävaren och Fiskmagasinet. I Kivik planeras småskaliga trähus som heter Kivikhusen och Simrislund kommer att få ett nytt bostadskvarter. Vinnarna av markanvisningstävlingen för Joneberg 3 ska också förverkliga sitt vinnande bidrag Patchwork of Cottages och bygga radhus på en del av den gamla skoltomten.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om aktuella bostadsprojekt i Simrishamns kommun