Hjälp oss att hitta invasiva främmande arter, har du sett någon?

Bilder ovan på invasiva främmande arter: 1. Blomsterlupin, 2. Jättebalsamin, 3. Jätteloka, 4. Jätteslide, 5. Parkslide och 6. Vresros. 

I hela Sverige pågår just nu en nationell satsning för att bekämpa och kartlägga invasiva främmande arter. Om du ser en sådan art är vi väldigt tacksamma om du rapporterar in det till oss och den nationella artportalen.

Vad är en invasiv främmande art?

Det är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö där de sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Vanliga typer i vår kommun är: Blomsterlupin, Jättebalsamin, Jätteloka, Jätteslide, Parkslide och Vresros. Ovan kan du se bilder på de olika arterna.

Rapportera in fynd av invasiv främmande art

Här finns information om hur du rapporterar in ditt fynd till oss.

Ta bild på ditt fynd

Om du hittar en art som du tror är en invasiv främmande art, ta gärna flera bilder och skicka dem i samband med att du rapporterar in ditt fynd till oss och den nationella artportalen.